Skip to main content

Full text of "Mijawa z nowim wekom .."

See other formats


PG 5438 
.T7 M5 
Copy 1 PG 5438 
.T7 M5 
Copy 1 6 lumusit wetom. 

fdfm m ctited) 3pett>04 3*tt<t $tpfa»t«i, 

robom Sflijatoana. 
10 Sf«li«, 

ł>lfro«m a tkanwm gt. 3&m>. Śfamicfa a @ino», 
1851. 


SS f 

x - 


Mowo JWijatm K titunawm. Jjromoljlafnć tti SWijatofK §toont notoć, ł>o§bratotlt to 
jmtf;o8e fmojem ofoltte o&ce naffe, Ogtoali fa aj[ U) fu* 
febnem dloftelnem, a fcrffatoorilt fa ajt te mne jafo fra* 
janottn fy[afom mifojtoucntm ; tro^e^rjiafo to bud)a a frbce 
moje, tal )>ctoftafa fcdfen tato. — Uj fom 6o( bofonal 
SHijiatow , u j fom fcof na cefk bo tface : fco jt ale tajnt 
$fa§ ma $ cefH tordtif ; a to tom ubert §toon flobobt nd* 
robom! 3>afo f a DC J e ^ ©lotodct to fcoiocł) §a tron a nd* 
rob, co nd8 potfafo, to jd opifujem tue „IDeftt tto« 
u>em" 3 ftcrim fom fpoitC SKfjatou uj £reto, je ona 
md ł)pctito§ meno a toecntt ^amdtlu to ^otoftdnt ©fo* 
to^nffa. Sndmt mujt ©iur, «§obja, «§uroan § mnogimi 
©lotsdd ^racomalt jeffte ł>r.eb toojnamt na tom, abt 
©Imrdt oofyątu a frdfmi ©(otoencfrm £njali ja tti 
fplfototm : c^celt tu ©lotodfa ut>o§orntt na je&o treJfftojł, 
Sebotofyen a Jmprątopmat je()o ©amojtatnoft. SPifalt to 
tej veH 9£oto(m a :p?fne fpifi; to tfj rect ofToitulś ©fo^ 
mdfa bo boja §a narobnoft , a tento §a ftooje frlafine* 
Cfomo d)item, oe$ totfyotoort djo^tf. ^Oratt |a V>vatoo ftooje, IV 

© tuto ©(omenctnu preffft preS marę rubć, a taf je jt'm 
frcatd aj £o bojo$ jafo trutjfa umfutof SjracIfTfm. $af 
jafo ©amuel na mjefte fbe jtottajtf, mfabtT bo je* 
mejfamen pamatnf; taf ©Cowact ffabu ©lotoencmu bo 
ndroba , abt bofa jttmm ^omnffom $a ndtob o$rd* 
ńent. «§obnd toelifitf; mujoto mffftjenfa! $)rul)d fłra* 
na tej ^obtte Ctatot majitcd, djce mat ©tarojTomen* 
iftnu, (icfyom a SWorattanom ^rtbujnu, abt taf pu fpo* 
lecnej rert bot ndrob ftlnej fft f obioru — a fpuofobnejfft 
f jabrjeni ndrobnojK — (Strana tato jactnd ja febii 
tatyat bratoto tfatolffoto, 33ernordfa opufftajucf$ ; u* 
fa$ to ^amaitu a fcutoob film! £)boja prana md jeben 
buftoint cii — jadjotoat a $roefebft ndrob; md ftooje 
btitoobt, prdteloto; ak fa jtffte nenfdjafo co bubeme ! 
Oiojumm efomef \>xi roffm fa obdtod; aj toto fdfanje 
nafkafftfo mnot)t$ — alt :preco? toffaf fa rozumni fyd* 
baju, majuct jeben ctf! 9l| tebty bnbe $df)ubnt boj tento, 
fe5 fa obejndme, feb fa bubeme jafo nefroojma factro* 
Wat, ftifyat, a urdjat. $tto rudnice fu neftamnf §naf 
jircota ndrofcnel)o. ^otrolte ndm 3Bt roubcotojd preljo* 
iD.ortt flotoo o tom. 2Bf, ftert d;cete uttoortt ndrob Se* 
fTofloroanjTi Jpobla Itteri, a mat btplomatffu ©taroflo* 
menflfu ; nebuSte nprjumenf na Hteru taf, abt fa Rabato 
ndftlje jebncte bu(C;a: nje nejebnota Hteri, ale bucf;a, 
ftabtjd ndrob — Cofjact! Sebnota buc^a naljrab^uje je* 
bnotu lirert: ©fotoanfituo śftafuffe to cafo$ poflebnid? ! 
$ł<x co je rec bą ndtoba? a fDe fa toe^me ndrob feb 
nebube ctendrfhra, obecenftma, feb ne$ad;op(me torjftin po* 
fpottte? 3C tomto oljfabe nem jbttecnd tato ob^obnd 
ceffii — po fterej ja frdcam. $e$ fe njme jebntm rd* 
$om ©tarojTo^encma m notofnddj a f[Wd#, bfpfoma* tita &otomiini bube lub fdm, a tato bube jutotoatt 
cerfhm materiał bo brufu Seffo fTfomenffe^o. ©fotoenct* 
na tofctyoroafa bdfmfoto tfiibmnity, majult nebdfntt ? toe* 
cna fjToba! majtiCt pxeUabat bjefa ftooje? 3ttaww, $)o* 
bre flotoo, ffietin, fnab fcretojtte, nie afe <3fotoene(nu 
©[abfotufca a $obju 91 co jtratitl ©fotoanja je fu tt* 
to fptft flotoenffe? 3>elt Sec^otnt nebofli^fiejffia <5Eo* 
toencma, jafo Słemcma, Srancujffttna gafo nam Seffttna? 
Slotoencina fa jbd btt njeco £obftatnei)o , je ona tor* 
jietontca ndroba a mefu jeljo, bof jal fKotoa botjat elome* 
fa — bofjal rect botjal ndroba. Słtbi fa Ijlatit obojej 
ffrant JefonaK , ofolnoftmt bornitem, co aj ja frbecno 
jjabdm, otajfa ©Cotoencint nem botorffend; aj feb fa 
ufiablt narób, feb bube mldbat febu fam, mtflomt ftooje 
Srebo — a jaijrmt: sic volo, sic jubeo ! 2fafe to 
bube sic volo? a febt to sic jubeo? to toec famo* 
jktnej bubucnofH ndroba* #o co ©fotoenfrna brdnf uj 
nem rojf olmctfto , je to toifyoba 0lottmo})rdtonoftf. 3>d 
fom ctitel jcbnott cecłjoflotoanffej, ale aj mifotonif £ra* 
tobr, a nerdbbicl) obetotraf ndrob fom^Iementom, fyefu* 
lactam a toUafom nefyafmm. Xuj6a moja je, abt fme 
fa bo roji)obnutjie jndffali , a £amatalt m tomto liternem 
fdfdnf, na toffeobecnu naffu rec — tojajemnofl: a jro* 
jumenje. — 9?affa grammattfa a btylomattfa bo roj* 
t)obnutja ne$ je jndffenlitooj? ! $eb bubeme jlil)at tt$, 
ftert aj §e fjtobu ^racujit ja ndrob; co urobfme fenolom 
a neprdtefom nafftm? $oboćmcI) <$obnifon> fa nebojme; 
fyfabme na touofu ł>cctttru ; bubme roffetfim toffetfo, abt 
boi lub bej totfyotoorf. JIdo d;ce mat ndrob £o()rcma$e, 
necf) d;itd lub ja floroo a rufu. % toto bofa moja 
timola § 9Jłi}an?u — abt ma rojumcl lub obecni, 3Mt fme ft uj mnoljo ua})otoebalt, fljotoorme fa aj[ S Tubom 
uafffm, ufdjme mu to je^o rect, jefio potoalju. SRtjiatou 
£ofte(am to ruc^u )>utoobnem f robfndm flotoenfFfm, to 
f terem ftaia to bojt $a narób; boprajte iej bit j[ebnu 
Ifteru to flotontfu ndroba , jebntm fhtoftoetom toe toenct 
©(otoenfYa. 3c ona bjeta toljo Ćafu, to fterem mai na 
l)rb(e £rocc3 jttoot ndrobnf! 9?fd) je na pamdtfu bo* 
tomfom, h £robotoa(f £rdtelj;a łubu, abi fpojfft tiajHu 
8 cetfom, bcerf 8 matfu, lub 3 ndroboro, Satrana 3 
Sec^oflomanom ! <§rbmf?it SKtjatou fcopame £0 rect, ff ut- 
fc$, £o bomdcem jttoote — a lafce f ndrobu! 2Bt, ftert 
toebete ndrob, jato parnif roojt, ftmajte iiartdj, ffeu 
£ó $obnjfo$ na jelepicu poudlj(aju ! ©etnte bobru 
touofu Prt fpfforoate(o$ obdjobnfclj, fnab £rero, je j>r«* 
too|>tfu fidleijo nebolo mantmt tbtki$; abt fte ne£ab(f 
co toituf, ftertt trefcete na protńintffod) ndroba. Suo vu§* 
inu baju materiał na fhtobu chramu ndrobnefjo. — 
$rf}be ^ratooptó , £rtjbe jebnota ! 3a flojmi § SBijatoit 
meb|t btt>oma ofym — jjafo foni miflil — raf fom pifal, 
a uj £rorocttoa (jrojbf o neobbttu poińnodm ! $rcco ? 
tte^iffem ©rammattfu ant Safoptg, nettem btt feftdrom, 
£rto (eg potofta( boj o Itteru, bola SRtjatoa to, co je; 
ftert $e ma Sfotodf nerojumje! 3>afbf$ fftaftnt bo(, 
febt 9)?ijatou Utali ti , ftert ju ro$um{a, a afpon ii, 
ftertm fa ona fjobf ! ! 

2B Stofolwlm, bna 1 Sanuara 1851. %*Htt»pb?<i. JtttjttttKt* Stta&tejffje »wiK W** *> £0Ki<ttt>e. 3pen> l« 6frana 16 na 


mieflo 


ctntet i 


rad Mt: 


eitfeto. 


— 19 
bdne 
3*>en> III. 
brane. 


— 64 


~"~ 


cefle 
3pe* IV, 


~ "~ 


cefte. 


— 70 


— 


tofcCet 


— 


n>{c$ot. 


— 74 


— 


otocend 


— • 


otecend. 


— 78 


— ' 


§1 toffetfir 


— 


a n>eiftbt. 


— 90 


— 


fbe je £ob$a 


— 


fbe ^obja 


— 97 


— 


jlujba butCa 


— 


ftujbu bu$a 


— 98 


— 


pratercmi 


— 


matcrcini. 


— 105 


— 


3 obu tteltftdj 


- 


3 obci. 


— 110 


— 


Sorifottffi 


— 


SoiifottffL 


— 136 


— 


jaf bu* 


— 


jato buc$, 


!3a prtm jpjewam o welfej SWijawe, 
Prwe ffowenffe faffami fam wjali, 

2w5 fa poljmil ftuef, a wd ijfjel ( jlaroe, 
ii ^afljafe fa Htffe po^tbalt : 

Hc5 jmoltl narot) „&if ci ńebif" Jjeffo, 
ii |u>eril finem wetnim lot»e wejlo. 

Pjefen mi Sali fi fri (jrfce fwoni, 

(Co narot) f Sojom Jjlit&to nńffrajalt; 

3$o!i to tt) fcofce ptwiti) bojom oni, 
(£o na ;af)ort rojłante.! ttujwanali; 

ŚtntmottJe njeffi: „3iw hub <£tfar!" fjlafi, 
2kD fa riifili na frón ^ttfwe cafi, 

3a fom cljofarnif fń naffń fflijawu, 

JS$e fme w 5ełtiifłtt>a MiAj eafoefy |ili, 

ii jafo Ijaci Surou>inffu ffcrawtt 

JOofcit, Roltnftti 1) oicom ttafftm pili, 

f£&m pvi tej trafnej, milej borowinę, 

Hfce je jłłł&nicfa t)ana Harolme 2j 

Sfoji Surowin, Polana, ^refiowec, 

Por jat) je, Htfónif, £ipon>ec, Poljanfa, 

Safiffa, Śfmrfe, ^offfafi a fopec, 

SiiHowa, |jacfow maliA) ra&owanfa; 

£ofo je cfyofar ltit>u !lTijatt>jTefjo, 
t£o Jjlattwe ttfci fela tt>eItfe'I?o. 2 U) V% ffe fotwa SHijan)tt pognali 

Weliti, caffe ofjńe ju trapili; 3) 

Mc Wijami frajffti jej \wat bali, 
M mefłecfo fr ffwarno prifirojtft; 

©l) SHorauri fe Ctrafcffa rinfom Jjoni, 
2f§e pofc fjfrfóltcii wit»{# nowe t>omi. 

Prawe fa 3anfom 4) mojim fam wifirajaiu, 
il&t fom wifcel fit nomu ojkwu, 

Pri pofwjacafu jwonou* jafo frajan, 

Ceffśf fa, plafal w ra&óffi SHifrtttnt; 

do mi tD&ime, acf;! to newi^eli, 

Ci, & na wejśt na jła jfojii' djeeli. 

Caf ponaglanie aj fme jadijfem, 

ii? pri Sowinci Janfo wj uffawaf, 

JlSe0 fi welift hut, fi ti| fpalem? 
Cti' fftoljTt jjacef regracits mawal; 

ilj ja fom njeffci jet>en fcen fam fwatil, 
Potom w ^ajictn malicfi fa jfrafil. 

Sfo&a ^ajtfa, |e mufti uffupif 

Pilicom a olfam offrtm flcownkam, 

Sfofca je fydjit fen nejnala fnptt 

©kc fcoljafa wnufow jabammcam: 

SKne fa ti| o nom len faf jalo fmwa, 
MU 5anfowi ja nim tejfno hiwa. 

itj na &atanti na widju flojtme, 
Md)l jafo Ijucja jufol jtlne Ijori, 

£u je co wlbei — fu fa pofcawime — 
Su je STijawa, fu fu jej fomori; 

Suffim wolajii wrdft, Sjori, fcomi, 

Mit fti fi nowe * fjrfcti weju jwoni? i §af jafo bola ^oru okrojeni, 

3 Soli a Ijon JjtSu (isfottmtii » 

5afo netueffa w yattt fapfcłeita, 

Stojt iTłijawa fraftiti botowhm; 

IDje tta* Sltijawaii tnbifid, pleffitii, 
Saofcjat plafftom mtlej fwej botini. 

Scm pcfcte jmufcrei obce ofolite, 

0afa fcorhta 2 numol fa wierna; 

Sam ot) %>ovowffhl) f djotar prebeljtttte, 
Pobite tofi, celo Sutowina; 

Kolf© ttfteow w tr'dj prjeloijocfy le|t, 
li&e fi ftewfóal owfa, |tta, ve|t ! 

Q)oUt JftijamjT* trafi fum cfyromotu, 
Benic powolni ^cdiojemffej mts?ł, 

£nft a role, fatu funt ttewotti, 

ilTettja tia fpettn, jafo fam lnt> |tttu; 

Saf fa s prtrodu u) $nd) wetu pan, 
ii & yo)ef)ndnim ttefe ofeci tiatl 

&am, ffo biwali ptjelolji leniwe, 
^r&o fr rofte bujna jafelma, 

3{5e ta tJjltcje fcofcal© jeMiwe, 

IV jdfawim jpfofii łjiipa ojimhia; 

Stef; fcewai ttftc i1tijawffel;o l«t>u, 

ftepofjtfca ti| foftnifcatu [;nffcu. 

___________ 

©ajfcowja pefnti ma)« liefywu ra£om, 
ii fone re^e, ftlne, wifylafcene; 

jfcefrpafejit fratui, owce ljlat>om, 

5e to tam wffetfo lepjfje pofcarene, 

5af fa fccfcala ta fcśftta gapitta 
5ta pole fem bujna j^telina, 

i* — —V, 4 

Hopmje tomw, SITijawa moJjtitna, 

Jfofttka poetom ba aj w majętno jli, 

®kc wdiia, jafo Jjora fmtna, 

Cafja fr wlafyu j fraffi aj j fchffojii; 

Haftifr, Itljri, Łt&ji, Crjeft, JWorawa, 
PritfTo SłTłjawii rufi fi pofcawa, 5) 

lt| i6e aj nd$ ohtatni SHijawec:, 

Poftupnim fc»ud;om na ftwota ftopit ; 

PrijTjel na pin, ptififjel na fwoj fławec, 
ii ne;pufffa fa na iificow topu; 

Siła SWijanu, nent tv oJjtontnofti 

&§oUva f U je w Sudja uiinnoftu 

lt) tafid; mifiljenfacfj, 5an(o polom jafal, 
ii potom ftiffi fcefinjTe wiprawal, 

Kafce oweefi ftotfe mali pafal, 

3af na profniffa Mobinpna btawal; 

Spjewal pafaefom — oni pocuwali, 
Sa fo oweefi jemu nawracali. 

1!| ti fopanfa #e mmi ńef;owoH§, 

t£i* moje pjefńe fwate polowała, 

Snafc fa ma fnafa uf oftidjaś, feojtś? 
£o# ti, co ft mi Jjofpofcu łamała; 

Preto, |e fi ti u) wjac mhi moja, 
SłToja yamdtfa a Ijmfca je twoja! 

Ci fncef mali w mefcji wiroftem, 

Ha fwojem mjefte jafo Jjotat jłojtS! 

Sfe j 5et>ottM|fte nent rotfuSem/ 

Ci fi fum niu>« effte pewno fwojt*! 

Stój! a 6«S fwefcfom, \t fom omracem 
bromom , pri tek ?didjaf ptefcefem! 5 

%anfo putnicct Ijore fc>ola fitami 

IDolal ma pofrjet na ii frafne Jjori, 

£af fme lefeli na celo Polanic 7) 
M tńcali fa ptt$ fece obori; 

ŚTant je JUijama, tam fu jej poffafci, 
Śt jtlne f)Ovi, — kijami oljrafci l 

Mi) l co tu wibim naft Pecnifom w poił, 
Stwetfytanni filpi id jemi ufcereue, 

Sjal Se|u! to fii pre ttdfj nowe filoli, 
llUti Kemaju fffcli vo\i)oimi ; 

Jteflaro je fo u? fco fifolt mpbilr, 

3te5 fa ohsffom t^alt df;lapci dfjofcif. 

Jtfco fa nelafa Ijuor, gule, iemfske, 

&obi fa fen 64C fffpom w citem poli ? 

Ifefc fnafc ptcjToaf w puHty ffibentce, 
M celi fmet fa jfca mu bit po muoli; 

Sfoljti Unii prut, mjac fona w mlafcojii, 
Uafo pufo, falar, fat f mec w fcofpelofii! 

lt| fa boja wjac lotri w obcacf; fffripca, 
Sta ftert f minom obce ialjamaju, 

ii t>o folena, fteljtta, pati, fljibca, 

Ihcoftrim figlom n> fymtot bofcamajii: 

ID praffote rcbjer ija^nuc Ijore feolir, 
ii .prima^aju łotrom f fmrti buolu ! 

S Polani 3anfo franku «fa|al, 

2l6e Jlf^ri rufu Blorame t»amaju: 

Sa tri topce tft^ prifnc mi |afafal, 
Cu Hafocomci ejffe mali maju; 

€u fa Jłti|a«rd naffi probomali, 

lui tu obromjTu Jjrafcffu bufcomali. ©ar je dolinfa w itjeffii milofrafna, 
ilffta pri uej jisna trodjtt prejłmala: 

Sam na djotari, ó miftljenfa ffraffna, 
Sam of?efemdj $htvba jpraiawala ; ^ 

£iganf Siwi telo ni&awali, 

ii ttrabffi fr pompti ffrjelawali! 

Safii poljanffrt, diwofu potrawu 

Wejfi. t*wcf^ fńa|a, n) na poi)vcb mmi; 

ilj tufreffanffi dud; md ja# ©jlauui 

Se f nefflafłmfom fcartar Siwi neni: 

SITś fa do bo)fttj radi nemjecfyajme, 

Wtl; fiidi diiffn — mi telu l)rofe dajme! 

So^ja je to fem, (Se Jud ja padajń, 
Preco | eintera mrtwidfj witiffame ? 

Pmo fyoferi — yanow wi^ańajti? 
3e |eme maiii, aj mi telo marne; 

^Sofpodin wola tyrjeffnii t>uffu f fitdu, 
Wirit ?afa|al do pridjodtt $rt&iit 

Swrci Siwofi a| fem Ijetawali, 7) 

&am ja Porjadim * pittk reji wojom, 

iTJijawcow naffid) fSeji fpopacali ^ 

ii mordowali fali mecom, tio|om: 

1U jednej cśficrni ta ref $awaUnd, 
ltfa|«)e fa po §nt& nejfjranena. 

Prej ^Samowanje lefeli fme ffofom, 
Si na* U Siwe nepopadli jmami, 

po fyufiid) fecjacl; lefeli fme frofom, 

i?| fme na ^refren prifili | fejfo ftrani: 

€u|bit jłiiditicfa, $ fferej dtifja pila, 
ii pri fhidjence — kloffafa IPila. 7 
(Eo |e to ma Vń f mtfftm fr u> u|afu, 

Du(ja, &of;ina, fu pojlowju &o|{^ 
^Slafcim na 3fanfa, jefjo fbteMu ftafu, 

Ko mne fa ful* a f t>ofu poto|t; 
Su tuifja trafom fefcmtffata ;-^afiie f 

ii IPtfa premie iseclja ptfmo frafne. 

5a fom fa caflo a froft rtat) Hm fruSil, 
jR&o&i fcal prefcca to „ilttjawa" meno: 

i!(e fom f a ja jafo im Muftt(, 

il]f mi w fom pifme spffeifo wijaweito : 

„€« na ibłtbtni ftribniłta Wijawa, 8) 
JtUffej iltijawe ptmot), mino Sawa." 

VoUc fem, pośle Wtjawffi iewcnft ! 

W fejio flirt Jejtće fti wobi jpatecne, 
Hje pp'fc folefom; j STJtjawft jłu&jeiifł, 

Haplńie fyrnfi welifopjatenie, 9) 
KeŚ fa | Sltijatpfł wo%i napijcie, 

H) Jafte t narofcu, 35ofju, o|ijete* 

Su mafe topu fftmtą jaielmfi, 

Kfeni tai vaii ja pafom noftte: 
Cu pti JTJiJawfe fii ff£afłtte felinft, 

€efe batogi jid) tu nafofiie; 
Su 6itt?ofttJoriia jetinfa roflat&a, 

Ha fferej fofcom aj fofa patidwd. 

S SSoJjom phrtjenfa! n) ta ptqef)ttawam, 
^am na dalefti w cjerne morę cefiu, 

ii Jafo iha} ti itą pofwatni tiawam, 

36 ej p?e| SJJijajuu f Sure^emu mejttt; 10) 

Srafja jajaft jejtfi effh |tjń, 

%U4) fa jlofco&nej tuoMcfi naptjsi ! fiiiwi^ ■ ' 

8 
Mo, fto|e lut) ndz iiSI Sotanifu? U) 

Kbo mu powetal, co 6oI ftamnt iftne? 12) 
ii tyla, fcwinu fua aj iUcronifu, 

Sfcramje tylafcama w tyorfej jateline; 
Mj toto matfa prtroda tajemno, 

Bala Slowdtom jafo porucenftmo. 

£af frafcowam fipli fme frijom f rajom, 
M fme |a ctyotar troctyu jafTo&ti 

SITorawjTi , a tu jlrelbu pócwi ra|om 

Stra|md;, co po ntó ofom |amjerili; 

£u|Ht SWtjaman na ti Pani botyi, 

®prel fa pri na^, a mi * 3anfom m notyi. 

5af'i melift fcar fco|t fit tyori ! 

(fo je tu jlata 6ar tu nem fcani, 
Itolfo fcotyatftma maju ti fomori; 

Pofc (lata, Sarmat, pofri w ttfo ftrani! 
Wdm o«)ce, a nam tyori uefu runo, 

ilj iu je tuerte, fco&rotitu luno! 

35 ar ttmfo tyorant cafto ńHĘtit; 

'Mdramni otyfte lufcnatej JITijami; 
Bar neffanoH cajlo oMupili 

iSoru, ot) yati a) fco famej tylami ; 
Prefcca na tyori 5)tijau>ci fu ydrii, 

llfnawafst to 5!Torast?ańi fami. 

it ffco faftamil na tyori ndyabi, 

Jt&o^e ofcetynal ti nei&efcne rmacfi ? 

Kfco fatyajil ii poiomftma poflafci, 

2lfc>o ffrotil 5iwe na ru&iffacty pracfi? 

5af hfto |itt>ot na fme furi fla^li, 
SWijawci Setom, ftba, tyoru frafcli! lici prtffla ?ima, tai tń hafnu i)ovu t 
5a£ neptjatela fwojljo napafcali; 

Itabowali iń whftnń fani f omota, 
Stoce&tfowe aj fiirł itaffafcali ! 

ŚTaf mordowali lufcja feba, ftatfi, 
ii Ijora jilna tffla na ń&jwaiti. 

Safejto jfajt rojttmm fa tafli, 

IDtDjac jaf mlafce left, Ijori pujittu; 

£ffitt!i fitami Ijotaro a lufc jfyafli, 
IDifcjac, je fromi a fomim Jjuftnii; 

ii ja to djmaSu wejtmi ofc> bitóticid} 

Poiomfow, w fjot&Ą .poflad mat majimcf;. 

i3efc>a fmt obcam to fUrid) mnj mtija, 
5efjojto fiowo, nafcewjfetfo p!ati ; 

Sam nemolortta rtmttt obec luja, 
ii jtujof rejft jaf wofca fa fjati; 

jDofjal je tu obcad) pnfnoft fpraweMtwa, 
2Dot;aI je obee |tu?a^ po^tbliwa. 

25e£a wdm w obcadj prefcfian?ette l)\amx 1 
(to na fttfc lufcu o wd$ mało fcbate; 

jDuweta lufcu je tiat tmśffej flaan, 

^'h\a% lufcit, je je bojt l)fa*, fo jnate: 

IDcbrtcf) hth' fuft, mjenfa werejnoftł, 
5e tnefcallsa mis^on* wt fiaroftt. 

£en jt ubofjtd;, to fjtojue ffmifje, 

fteberte bratja na fweftontje fwoje; 

3tljatba je j wiąffid) fwdow jablcffmtije, 
ii fttfja jaf Ijrom ftoft, ffutfi twoje; 

3t!jafba ja Ywa je ytwi ftó bojt, 

Hfjatba je fwefcef; brta tomu fjrojtt .-.„w ,,, f gMMglWferr-- -- o- 10 
0efc)enaft ofect £ JlTijauni fa poji, 

^<tft to cfyotar film', ro|lo|em, 
2U frfcci Sltt)att?i tneftecfo fr ftojt, 

Jtopaiiicjar je f ftta|t poffau?em; 
Cu je mofyńtniA) Swdjow wetu Ucba, 

5afo tta piiffti ri&rjef a djfeba! 

Bnami fcolini fii fam: JUtecfowa, 

Ca, co frajnaucom u> fwrfadj nofi fena, 

S S5reftott>com u|fńn m\U Cid)acfou>a, 
Wtjawa fjornja, mlini obfaSena; 13) 

Hafc> nu potjafcje peftie fa ttnpuia, 
3t5e ftara ^ije iJfcamfon? roSitta, 

Hafc> Petraffi je Itt-tfje licowane, 

Prt lirmanomej njeffct fopanici; 14) 

Co SITi jatt> (Temu liiDw fcufce jttame 
Po nabo|enjTej Inirce a widjtki; 

&am po ftofcciacf; Itrman biffup fajal, 
Petom i1Tija»>e t^jac fa ueufajal ! 

®ftifciimi]a tofjo fu nam ^tarne, 

M taf )\dj ncAjctm ani pripommaf; 

itti fcewafuafte ts| fforocje iname, 

Ha ftare friu?t^t muftme $abiwał; 

Ci, co Mt|ili nam, u) w Ijro&e Ijniju, 
Heroinm nmiici, itedj tu kokotę |ijii! 

Jfa ti ofufci, ftere ptefetelt, 

Hat) fjlauu? ofcom itajjld? ufrapemi, 
JDefi nowejffje famefi polc|Ui 

S litero Sudja, Uff xi pof lałem?; 
£ufc>ja, tiarofci, cafio j« citajee, 

H pofoj |t«nrn, pofoj mtfuum fcajte! I! 
*»óen ot) jDettfaitotu t>oIn pot) Sefule, 

Itojfofiiw ut)ol f nteffecfu fa Ijotu; 
Pre* Ut fa riifja jafo w feiffad; $ule, 

Sant t>o iltorauń tt tri f)rt»e ^ujotti; 
Si ^efne luf i, lućfi, fonopnice, 

Jfofhicej t^aju ilttjame ulice. 

3anfo ma wabi na Stemberf f cfyalupce, 

3t5e ftiie sltolenim 15) cf;oridf; itaroffitmilf, 

3a jafo djlapcef tum boi w blejtu, w burce, 
M} fme na mjeffo f bjetmtm priffupili; 

ID prtcfyofce ofca S uff ii, w Ijromo^wufu , 
®|j(i bjet?ni wifijcrajuc ruf u! 

ild; taf eafame na ID a* jafo ^olja ! 

Wi uknute to najfe fu|enje, 
Swolali; f? v ta| fa moMi a obieca, 

IDawa mcMstbe n>jeru a nat>jfenje : 
2tńa| Sari t>au>a, fyrom bije, fcejfi fyuii, 

Po ptijimani fe^ett brat fa liici! 

CD ńerucajfe ffo centowe ffali, 

%Ja tna}ffi urat) fwetu So^om t>am! 
łlmjerajucnn ńebe bi fie w}ali 1 

lużbi fa poijnul ten rat) pognam; 
il| fet) fna| * (prjejfmt t>up preljoiuoril, 

Potom je} weencjt ńebe ipdn otwońU 

Su }c Sfemberfa, Dubrami, Polani, 
Hamerni ycljlaS leli po Safjori, 

Sam je (tacijticfi 16) Jjrafc, Jjeu franca bram; 
Sant ja0 Sematiu, BraMo, fopce f;ori: 

illijaaja w jlrefcu jafo maifa fłojf, 
Barn fa obct fyiif ofolilul) ftroj*! 12 Cifice Itit»fitt»a na tińtn tam ftojt, 

ID jatmacttem fyutu fem a tam fa mota, 

^hibt fa lubjtwo jafo Jjota )iwd f 
Cu jwon tt&eri najława tremoła; 

ID prawe polobne j w & a $dftup ttdjne, 

®6ita|t tytaom — a t nett jt wptcfyue! 

ID jefceit omcmec a u> jebno „werime," 
(Skromni ^afitip pofotno fa fhni f 

JStibt jaf oltar otflrete ttnbtme ; 

SDeWme ! j voąt f won pofwatm jwom , 

ii fu fa menja rinfi w ftuafe darami, 
£ubja u) anjelou) a ulice w fJani. 

£en faun |tbja pclobna nemaju f 

t£t fa tu ffjatorod^ fwojidf; fem fam melu, 
ilj pob moblitM lub* uamtfaju, 

£eu po penja|odj maju mtfel celu; 
Dofjal fa jlato w „nefoffer" ne^meni, 

tuhube |ftaf Krtfftt pohfhni. 

MU pt&t ca* st) ffetem }tvcn uieti, 

JDffefftm natobom na fmefowem rfnfu! 

0ebno „wtime," wffeflft jaćmi wjeri, 
ii fmettf bubli fweti tu Ijobinfu: 

35u5e to ptubte ; i)to$ni of am|enje, 
MU fconefe fwefu ttnfupenje. 

S&ar je JTftjawa fboli jato ?Jjon, 

Snamu nam %>anUi fttifond jat w filopci, 
Prebca m pofojt fu tiftcom ?&orr, 

Sa co djn?ata, ceft, bu5 SltijawfTej ofcct! 
$>a aj na to meno : ,/*5rajnoJja" nam ptdmi, 

5e ? obecnej u) fntJfi wiffibane. 13 

£u poS forami feSja fopańke, 

iSont, jat tutti jljepfu twfe&ene, 

SDomi to, faSt, role, fonopńice, 

Po nawrfft a rownad; rof efttene : 

;KSe bufi, t»«bt^ c^rafłr, i)ovi ftdli, 
£am fr djalupft, Sotni pofeSali. 

Kopanice fu jaf Smajcatfto trafni f 17) 
JJawrffje pctni w Solinfu fa Ijont; 

Po wtfftod) pafu Sjeifi fpewoljlafne, 

JDffetfa majeinoft f djalupce fa tloni; 

£ufi a tole 6e|ja a\ So Swora, 

2iońe, ou>ecfi tykają So pitwora. 

Postne «|! wola 5anfo nad;o§eni, 
Hafłupili fme teSi ^paff om ceftu ; 

Jt| fcol ten cfjotar luSom fatajent 

iStnńńm fa uf fu pofwjadfe t mefiu; 

Cu rofcicowja Sjeffi w&ń fwoje, 

5 wrd;on> a Solin, frpu fa jat roje. 

5 ^aranca cfjTte ofo moje be|t, 

Sam po poS fjoru, fSe So&n luS |ije: 
ilejeSen fam Sud; |af;ra6ant u>e|t 

$a? len )movi a mi fit |e fije; 
3»monte fnJtfanje luSu notue $woni , 

tui) u) o|ije jat mttwd $em Jjrotni t 

Plm mijfljcnef, jafo farafem', 

Sol fom na me^ii pri Soimim fafcel, 
©fom f mejleefu Solu obrałem, 

Tia &mtȣiiftt a Ktceru fyfaSel; 
<£*} £uru n>oSa f Ijuor SWijamfftc^ tece, 

W bńrtdci) lawiee, btwnd, &jefcmm wiece. -—- - *^ 14 

5 ^nref ce? Prjeit^ Uti fco Safftina, 
K5e }af)molmi ca font fena dfywace, 

S łHorattni falmł pri ritmod) jDewitta, 18) 
Hat) lofom (tifctt flowetsffefjo place; 

Potom ^ IDunajonf jaf uewejła &e|t, 

Sam w morę ejeme t niffetnu nabrejń 

Si Ciiva=Jtttf a , ii fr fabamnica, 

Ci fi Studentom najficf; promenada, 

Ci ft fetwala nafia cfyowamca, 

Cam nolja najfa djohjewala ta^a; 

Ke$ fa $T?jatt>a | Ijnor fiwd/ wiruMa, 
11$ Cttra^fftffa na fn>em mjefie fiala, 

2k$ na Sffijawu poftel ^ 0a«>ovini, 
Se$i fi jaf mai o&ct ofoliitdE; : 

^Bvt>o poljfja&a m ńboh nipni, 

łtejfrt&lena je w trajod) wtdpwnid); 

illejtecfo famo ńa dolince U)i, 

Mant Jtsfcu mnoiffttjo, jaf hm i f rfccii te|i. 

(£o mi w mefUlfu ptwi w oci pafclo, 
Je cf;vam weldmi w tintu pofiaweni, 

Colo na jemi ńebeffe fciraaMo, 

łUtfblu nal>o|iiu f pttHi UMJiawent: 

Cen foftei, Sion, Jjrat) a ftatt ńa |emi, 
W tktim cli Solja lub nd$ fufco|em. 

Cafo Swafma pvet> cafom nefcanmtm; 

Jat wid) Stnai &o(a nawffiiwend 
J5o|tm prid(;ot>em, (;ro|ntm weleflawmm 

jRrftom o^ntmtm^ froafo pofropena; 
Hi WMacfj fjromu *J tutd; Parte tam fletel, 

©om fmoj pre|eJjnaf a ;> no wit twfwetel. <5 

Caf jafo walni fi SHijawffe jjori, 
£ctja fco oa fwojń ofjromtiofhi: 

£af na fctntocne &m, d;ramoit>e ^feori 
Premfmt bti^a fweju welebitofiii ; 

ŚTain fefca wi5f wetlfd SlTijawa, 

Ham jej tttajeiftofi, pcfia&i a (lawa! 

ITeSela fttnfa, tu } wrdjow a t»oiii? f 
^iift fa u*alit w)iSi0 prijłrojette, 

Jafo Jo SJTeffi, | ii | ko wid; n&in I9J 
Djewfi u> turfocod; pefne japlefetfę; 

£$r*m je len magiief, co JBijannt talja, 
Cam je ohytwa Wlijawi a wlaijal 

bń to Wanoce, je to fam „tDenme!" 

JutS-fna? «) olfóri „Po$efujme$ a jactte; 

0e to 5imaMo! tt? bfeflti fa tt>t$ime, 

Caf jafo Jltojfiś a pojemfTdft Ijafne ; 

i! ffco u) rudawej newere mato\i, 

UTedj fi ofmorl luftnati djram bo]il 

U) ttfelifid; chfwdd) wefefcne fii flw|bi> 
lUeltfi jaffrip ofyrotm fam fe&a, 

©Jjromtia fila, bnii welfe tu)hi 

£ett iukfy pftdwdź; telo fefi j fe&a; 

ii fe5 ft <?ttd;om, lefó w wiftiefti, 

Swef fa ti trafi, |tjeś we w&tnil 

£en Sale} &rafja — cfyeft opafnijie, 

ii fwetlo w djrdmc, co tiftce Ijtejc, 

JfaśiMo inirr!)u aj tui o&ehijfe: 

Jted) po illijatue jto$iit )iwot weje ; 

2tt>e ten chramowi oljeft 113 |fjafina, 

Cam na ffonanje }wonit fa pocma! u (f o to f a yanftwo, et fu to po^am ? 

ItMtfu ofrec mifctm rojlofettu, 
ftefmtrm obór fcontfom fofftamam, 

Wihim ofafcu ftlttu rojroftemi; 
ilj po Sominec ftlpi, fn|e, meje f 

3eli to cinttt, ffce ma foftel, me^e? 

(Co to ja d^otat* ftoji fw pret> nami ? 

3lenr|tme^o fcttdja; rafcom Jjufto, 
ttltce fa tu tjafimi na mffe ftrani, 

MU bą luiSr — fttajfno tu a pufto ! 
©bna^me fylawu, to fu ofatmtci 

Smatej mecnofti, netę* na ftfnici! 

<$tcomja najfi, mili jaftpani, 

Cu mi wąiie Mfju pofc prawoiu! 

Hem mam epe eo|fa| ^ maf&i fcam, 
IDefce fa proce* o tu tela Jjmotti; 

Siatfi, potomci main nepoma^aju, 
Sami (jrtSelm tenio proce- majul 

lioijo cafale mi ob|a(omam? 

2>lf)o ma* t5r|i fem m putdd) be} ftifcu, 
SSej ot>pomet>e fte tu }al)tabani, 

ii pramo ftejt, pod ftrobomu Ijwfcu; 
3letii |e roffaj pnfce ot) Stolice, 

Ubi ma* prefc fiit) mimjefcli } temnice? 

Jteupfatemcf; ilkmofatom mdfa, 

Si nemlumnatfa f botom maffim Dane, 
Smrtelmm f>rjed?om nitt)i ttenacafe 

Utafcńce fviwt>n f fmatej ®o{)o = brane, 
3tSe mjera, laffa a nafceja mila, 

Profja $>of)a, fi t>oba ftifcu bila! \7 

&inUvi, tjtobi, wi protoct bo}i, 

3at& wtmlitnmofi md wafla ńemota! 

Hienfe mi&tc waflu tec u>i(o|t, 

Hefc fa 6e| wjeri tojiim po tt>a# mota? 

£t, ffco fa tojfó vełi o suecitojłr, 

Hed^oS po JjtoBod? — iteftupaj na fojłt! 

IDerm nefcoj fa! poljrelmje pefmcft, 

Cajnoft Jjrotouni dattmo wiffljmalil 

KeS | stmoremcl) fjet mile fctijficfi, 
Ha frftlacfy fon w ne&e wUjetalt; 

Po mlfecite; cefte | ue6e na fem djofcja, 
S feof tmś t>«d)i ja ruf i* fa n>ot»)a 

jfifce fh paftjen? f5e fffofi fptawcowja? 20) 
Mimi Wtjawu j pocjaffu ticili? 

Jt5e ffe ttn pvwi faffaftatelowja ? 
Koife ttftce tu xą fp*act;inu>eH? 

lUjfetfo to po tywtpnaU) Stąp ?afllo, 

ii w 25oJ)ii, oMal prtfflo, ;a^ fa nafflo ! 

(9 ti $Ti}awj¥a Jjota ro;lo;ena! 

IDł wecne ^rat^i lufcn BTijau>ffeJjo ; 
ilj tu je grobów (jora unraftena, 

Cu na cittfen prad;a fmjeffaneijo; 
3ht>e fto ffedefat tofow tn «| U\i f 

Sar ca# jaf wofca bo wecncfti te|t! 

JHijawci ^or« cafto prerti&att, 

®& JĆipowca aj t Stiretfeimt ftoht; 

ilj ióto l^orii folfe ptefefalt 

iThtift, n(e, it>wc Ijore Soln! 

ID ^otad) ru&iffa na fece fa menja, 
ilj fem fa Ijrmt nowe pefolenja ! 

2 18 Ittie fłe wi f)Oti, co rejiwom pat>li f 
l\ic fi ti popof, t>tm a pjerenica? 

Kfce fu otcoroja naffi co tu fwaMi, 

2t$e fii jid; urni a jtd) pcpolnica ? 

©kc SITijawjTa leti jafo Ijora, 

ille fllijawa mlaSńe fta obora! 

(Swanjelici co fle ;amifli(i, 

Pri Ijrobod; waffid; Ijole fllpi ftoja l 
Jtatoltci Ijrob fri|ottt pofwetili, 

do fa ti ntrtnu naffi Irija boja? 
Sin 3So|t Jtriftns * fri^om priSe f fit&M, 

■*5robi be} frt|a cjefjo pana bwDii? 

itebojtme fa frija Hriftoweljo, 

iJIe frt|omid; cafou) JTrmanomidj, 

Starid) ofufcow, lofu betiowftifyo, 

Sm utntd; prefjaitcf — tidj pręt) 3ojefottudj. 

$tebojte iSratja! web fa m^ pognali, 
iJj wjeri, tufi rownofti fi fcali. 

Pręt) ftoma rofi, feS fi ofopali 

Ginter STiijwci, fafrli fi na tranw; 

Kfco tu bube 1 na* pnm jpomtnali! 

Cm IjncMMtt i1Tet)art> fca fa na SlTijawn, 

JO oblafolome, | fynor fa fcoln wali, 
Jtefe na cinter ttdj, co tam fopali t 

Prtmal pMftojft, mffetfo bort, djwdh, 

Jta brmnadj, ftredjad;, }ti)wdieni fa Iticja; 

©łec }a finom, fin $a oteom place, 
ii nat> JHijatt?M ^ori ftonii, Ijncja; 

Co bolo tefci, fet> m obecnem frome, 

Stab tDcjanffi mai bifclo a fwe (one. 19 
lui fom na Ijrobocf; boi taf lateffuctii , 

0anfo ma wolał pre* (£en#elfu fccfu, 
3)im j Piwowara blcel rojeflrem, 

ilbi fme jaffli na ^melnicn fpolu; 
JCej ja, bar fmafcnt, fifjel fom len tu cejiu, 

Kiera ma wjeMa, fmojim bralom, f mefłti. 

£af prejeJjnawam bojii, fwatti rolu, 
£i Ijrobi bratow walom ofoyane, 

Spoctnte Soljom ot> pract tu fpoln! 
Pri famej finie bojjej ńebe haht; 

JSorinft, Upfi fyrobow na potnej!, 

W% ffe jlromecf i nebe* na nabreji ! 

Podjo&itt fme wtmoli a Ijort, 

IPrdjji, ńboce, luft a fcolśni; 
Pojrim* fa ttj na tt &omt, fcwori, 

ii na ten jtwot Jnijawjtej rofcini: 
JtTtjawa fwetu je po mene jnama, 

Seraj mj powefcj, w f* fwetn fama ! 3*** U. 

^lijattutnt 

!3afi JflTtjawct, co ja JlTijawanja ? 

(to ja ftrafftolo mć bit ta Jlttjawa? 
Spitnje fa fwet nd* f miii frajanja, 

£ebo on %>uf) wje co o wd$ rojprawa ! 
JJTnolji Ijowort o vod$, jat Satarodj 

IDirojilidfj w tyorad;, ^5rajnofjod[j, Sełarodj! 20 

G> aj JlTijawct nafifi maju ?naft, 

£ttt>u l tueltftm linom ftwotemtjo ; 
Sar0 epojjenoft, fatttpifa jrafi 

Ditdja, ftet)ii|om wefw finotenefjo: 
ilCe to £a *'$>, wffetlo jaoftańe, 

£en 6a(ej bratja, f tej fcticfyottwej ftrane! 

Sft«|ii wi mdh fitu f ut>atenftu>o ; 

Śmujile telo, pełne utoftene, 
ID tufad; jpttofolmofł, w prfarf; clowecenftwo, 

21 tmdjoHMun Jjofcom pefne tmftrojene: 
2t6e pdni feto, tijlre olo u> twdti, 

Sam buffa fco&ra feli a Sad; jan. 

Pre& ttm SITtjawct tnopejfit na ftatfi, 

Itfttafftwo, triumf w Htfad;, paf od? ?uali, 

dropiu w okci fnrowfiwo a fmatfi, 
JTtafnu taf filu fcudja mrljawalf; 

ille ti| ttto farti a iteifcofet, 

^af jafo fcereś wifyatyaju | motJi^ 

Senfi, pafene, fotel, palenice, 

2)ete# a (or&ac, fla&a, ftefcetńica, 

H)oji(, palice, |alar, ffifeentce, 

IPffetfo pobawi lufcu oktutca, 

Sam fa 35ol)u |jal ! lufcja Soucaju, 
§4, co w ntlafcofti flfoli opuficajut 

JHJjo ilttjawci len fccJjatftwo ptaii, 
Strjebro a ?iato, niwi, fopanice, 

Ba to precafto aj ttw wiljcwali, 
£en o to fjralt tt jejtdj ttfice; 

£eff majetnofti, w tterej nem Jjijedju, 
ille to^atftwo, te| ma cjel a wje^w. 21 

lOaffa majctnof£ a oke poHafcś, 

lt) fitolad; a w djtdmt maju fm t etene ; 
Cant fti piljeri, tam fii ti ^aflat»i f 

Cant fu fi pewni nljelne fameńe; 
2u5 fa fctid; «* f|Mad; a dftamod) utwoti, 

Potom f poflafcotn ceffu fr ofmon! 

£en tam fa wdti ftutti id Itit»u rot^ja, 
3i5e fa on fapre a na fum ceft ^lat>t ; 

JSTen fam fa imijt fcudjom cafn wofcja, 
3i8e fa na flowo a cefł f)Ja£i j mlafci; 

Ji5e mu|t fcba ob;i okfujń, 

M budja bufyom wetu focelnjii! 

S3ar jet>no prawo maju ilTijatt>ani 

iJoptttcjaiĄ w jid) fyunawim tud)it? 

(tafto jat fołta mip fam ITufrant, 
C^ifattJali fa n> pafocfy ja ya}ud)u; 

il(e tij ptifiH na to id fmcfa f|Me, 
oe wratta twafie oci ttewifole. 2te6i naś ^erfcer 60I wiiń ti paft, 
Co podfowtcfu po yrfod) ffafanje 

Hajfidj fialjajcow, ti t)o tt>lafon> fmafr, 
tTo pteoijattmć folcnom Sttdwtnje; 

£>oliibi uprał na$ ya fntou* flawi, 

Wiajncid) fwolom ^offtjepane fylawi ? 

Cafe f)t$mftm nńim fi bwttt 

2t ofwde bud)a 9 tUtd luhi jfcofu: 

Surorojlwo frotne, fbt fa $ud) geletre 
ii fiutfi fiatowi fmpratm&je, robi; 

il| fa ffu(;ajct bndjom ca fu poljmt, 
0afe jttf; fili priftawja a ofjnn? 22 ITopaiticjari jfcatt fa Vń fyfiipi, 

Majftm Hiitranom w jej&lj froetlem froji ; 
£e| Kopaniee fu SlTijattN fHpi, 

Ha fteridj faflafc frlnej oke ftoji; 
3e to lut> fciftW, na&optt a |inu, 

jDajte mu t»wd)a fcu5e tworit fcitw. 

Pefne ii| t>ali t>ari wftw, wlaftt, 

ilj fopaftice 21) w mu|ocf? u»itfccnirf;, 

lt>e^Ja ti u| wjac jafo orał, pafti, 

3e to wifcno tu jtd; mrawod; ofrotentcfy; 

Jtefca fa Un trat ja nofom u| mofcit; 

IDje on aj fwetom uje leti djrafhi djjofcit 

Stjłri je tu Iut>, wjfetfo mu prijloji, 
(E>fcdjc&, fupectroo, rolnictwo a prace, 

£l)Iapi fta ftsjeca uroftem i boji, 

Sa timt fcjemca tam pri lofodj place; 

bama pomalja obce ©Jjromnojfr', 

IDawa JITijawcom oJjfta, jmu|ilojłi. 

Krpce jljofcilf, J»oti nofja djtapi, 

M |etii wiU$ m fenfem pacalafe, 

©bojef ff lepom, lemomam', jlatt, 
51Tu|i |t)a^^ujii riicf>o fcubenate: 

U) bjelem fepjenfu, w ratinomem froji, 

Srat \%a& } fopamc f ridfjtarftou fa jiroji. 

SłTe&it Mm ale, a] tńdjo Jjuftawe, 

$>ifUif)Q bufya frije m fop<micaclj : 

Sii tam |enicfi na fmet fiice, j&rawe, 

ID rufamcodj łenfidj, w bjelid; f afafticadj ; 

SDofcre $a}bmti w ca* jarmecm' w ffenfu, 
S yacactcm wifrt* pri mme * fmotretifii. 23 

Stoi* \t aj tam ti Upffi #a|fcou>ja f 

Ha pjecfadj maju ]at pbi JlTofodja, 

Kotle tutami, fc^ja jaf JSaflowja 

S f«jfii, jtc^j |bo$im frmi lufc ffa lod^a; 

Co ten tornad cemobof) fotltjto, 

Sfcraweljo lu$u, f)ovł f mor&ott>ijlfo! 

U) ta)tiim tom iuh obce a djotara 
Koparnc IjujKcfy, Ijoni otocenid), 

U)ifci* peftu droor, najfces Jjofpofcara 
©JjraSetteljo w i}bdd) cffwdtenid) ; 

<£^Ijeb a wchiłta, fcrewo, bujni fafct, 
Siroot mtótjenii, beje jfwoftttej wat)f, 

iDontfi ft jlawa fam ? fcrewa a tylni, 
Uttrto oroecjet jpraSe, vobi ffati, 

PrtfceU fwafcba — jwola ft ronini, 
Stafcecfo wlaftne plati mw litrati: 

Sljepft, baranfi, jmtcef wiftmtni, 
Sitja $dftnpd w mitem fraforeni. 

jDomt tam twfcet pefite, ale fffoli 

ilific fteiiaj&ś u> fcpamcad; Jjttjttcfy; 

3toIfo fto fcjefjcf, tofte w cirem poli, 

Pri ljd;w>e, u> fafcocfy, wrfilocf), SomodĘ; ptiftidj; 

2te$i |e Jjetfi pri5e wd* !ftle*fta*, 
2tefo wipface aj tvd$ żeremia*! 

StoH wd$, fffo^a mile fcetwtence, 
;Drjecite a \im, bofe, obna^ene, 

Sa ildjwn djoUt jaf jljepfu fwrence, 

Strapate, placfye, u> pladjtadj najejeite; 

Ha fofjo obce, ctrfwe, rot>tcon>ja f 
iTJaju |alowat, taft potomf owja ? 24 

S* tnopd) hfow mlafcef foyahima, 

ID Jjofpofcad; «) mefle Jjufna fa ttnfcala: 

}TTJade| to hifkti, uroftla a flicna, 

ID flloladf) fa nami milo iicjemala; 

M wcil fylafcofifom jaftdj ffre popttómt, 
SJItint fcamajti t^uffu t^jefjef §Ut>nŁ 

3fa»o to naljra&t co w Ud) fcjeffad) fytfie, 
ii to pre cclti Sffijamit frajaftja? 

Dme fllolt małe m SWijami Siwthnc, 
Jtopankjan ttjcfu illijamanja? 

(£u*fcu^ ! Ił maffa — aj ti tri Stuwiini 
Jtopamc wltid), ptijńii fco rofcini ! 

(To ttt dju clomef, Uh riemje fo je fmet? 

Haco je §imi, fe$ nema |5wota; 
33e| nabo|enftwa ilowt je pfema, fmef $ 

Pot) nofjami fa jafo fermtf mota; 
Prefo fme 6oIi ^ofjal potttpem? 

JSej- flfol fme profili, jafo ofjtircm! 

ID leie ofcra&a fwoju Upaimfu, 

ID jtmmd) mecerodf; winu, ftifcel, praSe, 
Sa ffiroft ftt»ei ma fefmi i|&fcfit^ 

ii fe$ pa$fte fftad;, jaf wajefi je w flafce: 
5af Jjufeftka m fl&fw, jimu tnifci 

ID djahtpce, £ licfywti m fomme fa cmuU. 

^5ro|ttef;o maju flloli ;$abijifa 

3la tom, iH djot&r ptwi |ora! fafal; 
116o^^|jacef ts>iffjet na ^afafa f 

Strancefom tidjwn, ha aj feba jmja|al;. 
Prefctłm Sowmec źdwal o&d paffn, 

Cera} ma cirfew }a to jłrimi cljafu. 2i> 
3Pn>e flloli 24) w niitW j rofa tta rof puftmi, 

Śniadej premii* fllolffa fa wam trafi, 
Strmffa, mc je a prjelo^i tyttftmi, 

Prajrkju filclt a pole fa Ijai*; 
2fe6 fifolt fotfcu ofttfiene tufcotiri, 

{&'rfw* a obce budii bej obitowi 

IDerttt Spraittcewja fffol «| podjopili, 
Suto prefirojnu ctrftm, obci jfajtt ; 

ii iaf fa w fwortte bratftwo jjefcttotili, 
$i polojili Ijrojnej &jc6e Ijraju: 

H fpotentcj taSe ronie fa fd;<fó?aju, 

Hfttyowftft ftfóftttf w Dtfanafe mafii 22 j 

Pamaim fento fpolef ticitelfTt 

SHijawei najfi flftefcro fefcrowali, 

ii * BrejottJimmi Srali po pratelfTi 
oacjatfi mafe * 35ołjom prefefynaii; 

iltt fyrinmi fmate fcjetfam wafintt &ame, 
ii prejeJjnaftje tuaffe pojeljtiame. 

lUaffe pcftafci fil ti t>}etfi juanie, 

2tfere wifcame we fltolacfy JHijawi; 

xMt wcfele, cifie, nrtipite, fiwartte, 
©bce welifej femeno a flawi; 

Sito djomajte — taf mefto na Ijore, 
JSufce SlTijawa «> Mititkńftim oborę* 

IPaffe meftecfo, rnnofjo mu)ow Salo, 23) 
Kralowi, cMwi, narodu a wlaftr, 

2Do fweta flloli mnoljo fa jtcfy braJo, 
5af apojffolja ńcbaH fa ftrafti; 

Saf pocwicem matce wifhiJjujii, 

0efctti - a t»rMl?t cujim prorofujit. c«M 26 4tftrt ffnfyajci w nteffe whofieni, 

ilj tti pefrojacfu }wonow nnffrrajali: 

Jtowejfftm fcucfyom cafu prebitSeiti 
Uj na fciwaMe ttra* u) }abdwali; 

Jbaj ii »ul) fftaftje mla*e| tifiledjttla, 
ilbi* fw jlawe.naffe; mati |ila! 

J)tt>a anjelowja boli nastffifttroili 

Stafifn iTJtjaitui, pret> njeftertm cafom, 
ii jafo £ota milo .poprawili, 

ŚTento welifj ^bor fajtctm Ijfafom; 
SHijawa.fa jim umicno pof (otula f 

iJ fint pofanja w Etanie polonia. 

t£cn prań anjel boi Spolef mjernofti, 24) 
(£o ten gratem raj cljcel lufcir umitit; 

Drnljt boi Pola neSelna ^namojli, 

(to cfycela fcucfyom narofc oboljatit; 

J1t»?oujja bo|i f ftra|i boli fcant, 
i? ofwarali Jiifcit rajjle brani. 

£ut> jacal cfyofcit * So^ont w newinnofii, 
ii rttdjo nofit fwate ilfcamowe, 

ltfi}ljefal 1 feba ftare neprawofti, 
PofIu;ilt mu mofci etenowe: 

5 clowefa anjel na jerni jofłdwal, 

IDef neitmmcffi nowi mii naflamal. 

ille ^oriice * flarttit Ijafcom peflo, 
3efcom jfa|ilo ti |itt>ota wofci, 

Proti anjelom a jjlrajmm fa jreflo, 

IDifjrtalo ? raja l«fc |a0 fco porobi; 

Saf rajffu ciffit jefcom pofalnitt, 

Italjewd w fciiffn Ijafcom ofifjalemi. 27 
tyo\i anjelja ja bc}io}ttofl tuto, 

£wt>t ffepotti wtUfń ranili, 
itTjefto (lobowi rajfTej fcaltpnto, 

iJ bo)iń) mu)ow f beju pofilniH: 
Saf * ^ro|6u t»anii fili fco fteba fpatft 

Jtnjelja, fcajuc lufcu termin fratft. 

Sewera je ljrat>, ffce fa jarubali 

3tenauHftnkt f pnftamu mjernofH; 

Prawfcu ma ten tiidf, w fmjedju rifawali, 
Sjafymic ió l;nje|¥a ftareljo temnoftt ; 

i?le pcitefii ja to ofcporoefre, 

£iito prawotu fam prostu ^Sulj mefce! 

Ha famenci fme f f£e fa lid/urn fdjatya, 
K preftajw, fupe j obci fcofyanana; 

Sn fr n&& mafar wolt a preunś^a, 
Su je prifafyam, ofworena brana; 

©t> toljo cafu, jaf mifilo „IDaj" 25) } mott, 
Jllafarom najfim n^fct fa fyorjfje wofci, 

JlTafdri naffi ucnow prepufftajtf, 

ID fonec faffanfn prt jime a latfe, 

Jta fotile wena rinfom obnajjajii, 

i1| prtt*u f jefcnej plncj wofci fafce; 

Su pri mulice tri raji fa i)vń}i f 
iJ wiućenjft taf jt lift u>iflu|t. 

y 6m fu yamatni fcwa fufełjTe &omt, 

Sen Kubomcdfom j cafom KrmanowteJj, 

Snami j arfewuej bjefci a pofyromj; 

Drufjr Kolenie!) j metom ^óurbanomtef; : 

VD tomto ^afafcla ta narofcud ra£>a, 

Prt tamte m bola o l\tmana }wtóa. 28 

Mo ! jafo je fit 'tomów yefnid; fyufio, 

ll| ttt t>om o fcom pofceptem ftojt, 
3a mojid; eafow fufo fcolo pwjlo, 

£a Jffijawa fe jafo whlin voji; 
$ ii ciflotne pttlifórffe nup, 

Hitfaju na tta* jat yvi wcfodĄ 6Kjti. 

Kettteflo foto Ijlafct na ciffofn, 

ii Wam fiata pre SłTtjattm tatia, 

1te6 majii cafr a maju .forotw, 
Su £a|if;aju Pitlifari f tdna; 

ille ńefcarmo fttfjetja fito Iu£ja, 

Prajffć frufaft foto fwetlo lii&ja. 

Su djcem poffeptaf coft Pttlifarom, 

(To ^ prefiipenej wini płatno rofcja, 

(To yomaljajń |fóoit>f¥im flamatom, 
ii feta pot) td; oprafu pvip<£fa; 

ildj! aijte prawfcu: JKowac ?le 0a|t>«je, 
2te6 ot) fowaea, ufylje fr fupuje. 

Preco fcofjafjft pfotmd} ńefaftupja? 

Preco 60 fpolfu Kantu 26) nejftafcaju? 
Precow jefcmotu aj fu ne|eftup)a? 

oifcom peceuu, fetę ro|en £aju? 
Hefci fa $anfa w fpolfu utworila 

Boljafa bi fa |tla ofwonla, 

Spolecne Banft, fcastmo lufcja maju, 
S5anft fu |twel, otdjo^u remefla; 

St cedjt, obce na nofjt fcwtljaju: 

S3anft fu |iwef ofccfyofcu a wejla: 

S S&anfu (Snjjlican cele fwefr feje, 

Swet mu je fjumno, ffce fen viffaf weje. 29 
iJrafja Boljatfft! tuto prawfcit w cedjtt 

^crle u| prtfno fpoln to rojwaljt; 
Poffawfe &jct»e aj tu je$ a wjedjtf! 

ii je&nofte fa aj tu tratja t>raljt; 
2t) i^ecnej fa butń tmi|t \\*ń\ jTawe, 

(£o pfun |6tit>ja Sanfn na SITśjawe 

Mafie JlTtjatttft fu affohte |enł, 

Pojti na fcomi pefne, ofcmjefane, 

3la fi ptfjert, cfna, t>tt>ori, fteni, 

Ula ffatt, cśpft, -latom lemowane; 

J&efca Panenfe, f5e Oont pefwa*erir> 
Slajfce w fofcofu ff«J}aj pofcpereni 

3e fc ja rafcoft plitoltcu Pannu, 

Pot) fftimmm wentom xo\iń pvi fo6a|fi; 
Sitmm pagacfom, mljefom wiijowanń, 

3tet> poflu|tli t>o&ndj matjef caft; 
€o je fwet! faf fe Wo djce ofcraj frafr, 

Jtedjj fa U) SJttjawfftd; fivavoid) ftitorf} IjlafL 

JtTejffarija fted)c« mcntitowi fvoje, 
(£jerne fepjenfi maju tiffrojene, 

Sjenfi ^a^ttju fafamcft fwoje, 

ii fnffte teru f ffrjebrn jjjotoitfene: 

iltno^a SITamtcfa noft fafanicftt, 

ii fiifue weffa pefmt ita iSnicfu. 

Sta ntjeffo M^ej folo f>fatm fiatfi, 
B|4jtt fiafecfi npfu lemowauć, 

Itafcljenu oSem «> nefcele a fts?jatfi, 

ii to pot* jtrjebrom witmo w pfuotn djtdmt; 

HSe pot) o5ewem pefnmt u> ftrjefcra |jan, 
"•SlaSt oeenfo ćjerne j frjefej twavt. 30 U) tntftecfst wiSiS peftie majdnofti, 

f\) tt> fopankad) * fciidjom iiprtmttofli ; 

U) mttratiodj Ijlafcaj wjac wiabrenojtt, 
1U d)i?frtcl; fopamc itdjcj itabojfnoftt: 

SHtfftanja u? DomocI), jjatftme >aUa$a)u, 
Sito n) prefiote mili \iwct maju. 

lt| aj wrfoce, parti pri S«fot#** 

iTTcnja we wenief pdni | rc|ittattitti ; 

Swcfruffa mtidfya, fiewefti tam w mefte, 
S wrfocmi ftedjce prijat }a rofcimi; 

Saf tyla fa froje na SJtijawe metija, 
IDrfoce * puclfii prifcii fco wajenja. 

ii; fco tict>attJtta fa>at>bt iuwibene, 

ilttjawct ftnfom, ceram rcbjcwali; 

*5ofci, fpftini, ttfcnom ^aftrajatie, 

Komori, waćfi gapom prcbjerali: 

Saf mnoljt ofec jinfa tie&orafa, 

(Sfjirnim fma&biffom jmeittCna |efcrafa. 

ilj tu iHijawci wirojUi | fretiiiftma, 
Stt>at)bi ^afynali na bchim fcolu; 

Sar fii nim }nami aj ot> poJjofttnjlwa, 
ii rafci majii cafom fcobrii wuclu; 

Si tt>f|af fcefciiijTfe patcime djorobi, 

SmaSbi ro;umjem f wid;afc|ajti £ mó&i. 

Jlac to frflfcciije, cfc^awfi a fmafcbi? 

Co obicajno fii ^tfcottfjTe fafi; 
J?a to wi^tnef, na to tfcu mlafbi, 

Sam weffaptajif |it>ja fu>ojc Jjafi, 
J)nc* je fjWaa.erftiDO, jajtra f metr oman je, 

ii po fajtrefu — faplai! beOomaitje! 31 

Ha mjejto tyofttn wtrni rofcicowja, 
SDcbru bufcucnoft nbąpccil p\aju, 

U| a; JlTijawffe cerfi a jtnfomja, 

It tej „Itfje&enjTej mstfi"27) pcf (aft maju: 

©aj Su!) necf; jrojle fcjetfi mam ta fafa, 
ille aj xoc wd$ f mrawna Sofyofrafa. 

JHijama mdwa aj pofyrabi ^lafftne, 

Hefc fa tam cedji fpotu ffprcmaj^ttjit; 28) 
Mufyo pobrebne, fafle mnofye fr<śfne, 

Pohreb f meceru milo ofrafflitju ; 
Caf aj iSiftupa * faflami witali, 

5em«| fwati jlub, me|u ftawał fcali. 

SlTajii tt fafle ccft mjneffeneljo ! 

Su to grobowej pol=noci \)vójąV\lti f 
Cjaljne ©rion truciu |etnreleI;o f 

Placu jlepicu furjatfa fcftcfi; 
ii fefc ©rion prefce Dnom mij:rjrtl)ne f 

Cu fafle fjafmi, a flnjecfo tjafyite. 

Caf cele ńebe to wjfrtffenje tufft, 
Sajrafi jeljo nam fa prefujfaju; 

Ku wldjo&u fa l muoli naffid; fcujfi, 
Ci fyorne fmeti fcutlcj pomifajtt; 

ii ta \d\xah\d nebe* ofmjetenoft, 
3e na cinteri ofcefrita mecnoft ! 

Kebis na fi I u werif itedjcel J5elja, 

3)udj tttJoj j wetncfti ntfain ncwihti, 

Pofc nami jafo nafc nami obloką, 

©beljnam fme Ijmjepnatimi fmeti; 

ii to ^mje^ome polnocnje fmjetenje, 

3e naft {;mjej&om*j lampi o|jarenje. 32 

£a tmawa północ foTHS* fwetotn ftujett! 

ii nam fa mali, co mi f« tuiSime, 
"6wąt>owa |jara, po nafc ^rcbi Uli, 

it nii fa fcefrt w fmrtt fie^&ttfiśmcJ 
(Ćo nam fc»ofo*i Stilj Soft wf ńeu¥a|al, 

Ket) nas fco tolftcf; ftt>etou> ponwat^al? 

Cen fwjette Ijmjei&i pre# fytohowi fcjeri, 
Md) wefc ti itaffe Ijrofci pretualene, 

jtedj;cif ptepuffcat pre* tmu oct n>jcri, 
Pamlafu ftradju, w fmtfi pofalene; 

IDi ffe \)xo)ąV\iti naffc ofnljate, 

Pre* ti fa ttnSt $ś*(j w oljńimej tyattl 

0anfo piitmcef, w mojem ro^mifilant, 
Sol fatncpaffnt jafo na fmefliffu 

Kotytit, a beljal fem tam jrafeowani, 

JSTajfowal, ffafal, jaffto w fcotttounffu; 

Hara; fa f ftanm 0nrenfowmu fdjopil, 
Jffce fa maliifi w ^atoctńe fopit. 

5a fom premenu cafw pozorował, 
M weci, ftere ca* mofytitnt tori, 

.H$e bolo ftent; to fom jpojoieowal, 

JWnolje tu pafclt rofci, t>omi fcwoti;, 

ille jaf ftlne ti JTnjawfTe fjon, 

Jtofte iHtjawa pofjtomam na w^oti. 

Sen liifc je t« wctl jafo w witv)eni, 

Sna$ fa tam aj fc>ne* fcitfce Ijrat 6śtt>aMo, 

5anfo te| fce|t jafo na/affcm, 

(Eo mu w o&ecnem fcome m on paMo?' 

*5lat>om imorem jalamujit nifti, 

Stolica Ijlatmtm rojfcawala mufti. 33 

stolica itaffa faf o fcofera mati , 

Ha bjebmćt) luii w tom tylafre fa u^ala, 
^ófafcom ^morentd; fcajiic popifati, 

2ta|t)id; jftrnajl fcni wft>antt jim flala; 
Caf mati tato mncljtd; retomala, 

l\ jftefcremu letu |itmdj fcodjowala! 

3anfowi fa tam wehnt falu&tlt 

JPwa Ijla&m fcratja, co almujmt njejli; 
iSrittwu Ijla&onm w penja? premeńili — 

Swonom połowic — a t»o fari wefilt: 
€>tce! rtfajiic: wejmt ofcet j muf i, 

£o nam cffat>£ trpfe Ijladu mufti 

2>ofa! fcufce lut) f %of)u naf łonem, 
ii rat) pofludjat bo)\e weci fwati: 

$e{jomorle mi, |e je potasem, 

Jltrawmi w nom fila aj birtitcnof} matę; 

Jtaś litowi lufc len taf joftal łubom, 

JRet) fa po&fcamal fwattm bo)im fiifcom. 

IPffetfo mit ofcjal ofut> ro^nemam, 

Ht&la, fr ajinu, ffofcofci mit fcramal; 

3ato firota foftal offilbani, 

M w Sefcowijni fmtttm wtfefcawal: 

3)e5icja w jlit|6e a ofttt) boi panom, 

Caf fa woSilo na fwete Slcmanom! 

3te$ fa pojtatwl na pefmdj rowinad;, 
Siifefc ^o tiffel na ffalnatti fyorn; 

3te$ fr wtfefal taj w Jjori tmjftnadj, 

Saljnal i)o Jjnemni of«t) a| tam t moru; 

ii fe$ fa nefcal ja^ernej potworę, 

iSotfil Ijo lo0 tam — ;a lafcowe morę ! 

3 u 

MU co wityral lento ofttt> na nem, 

IX) jato $dvu$ na trodj ftuetodj ftojt, 

Pot) mm fa plaji morę jafo uwjen, 

M)trod) fweta cjaftfadj prawo, wlafi ft fwoji: 

(fo $«f) w fme) wecnej offoboSil ra£e, 
So ńenfcr$t fmet w pntacf; a w fla$e ! 

SJTijawa naffa! aj ti& fccera mila, 
Preweltfeljo jlomenffeljo rofcn, 

itj to Ubc fclljo djraOla |if|a |ila, 

Mj \i$ ptjala len po ruradj wofcw; 

Heft welfe obce w fudjotinacf; tleli, 

2I?e fa mai narot* trat |mu, wefeli? 

jDIJjo fa nat> nim fclfjo fcltffawalo, 

tt| jamfi mracjen po nafc Ijoru jiali; 

j£e| fe$ f a f fcejfcu netę fafcjeralo, 
ibiwi wetrowja rofu ro|djit>atali ; 

;Ke$ yaMa rofa, to tola len rtifca, 
©fen je |ltlo a |i|nela Jjrufca. 

2Jet5 fa ofclafi fpolu ftretawali 3 , 
5la mjefto rofr t»ali frnpoHtje, 

Caf fa ti |in>li n>ecne ?prifaljaJi> 
IDiljafrt, fntctt naffe |ht>o6i}je; 

ille tar ofitfc rot) na* tafto ranił, 

Jlteno pocttwe $>fy mu w fwefe djrafiiU 

U} naffe ofcce mlafce o|iroajii, 

Po ftidjit priffjel fcejfć ^ ńefca nrofcnt, 
Sili a |rjefcla wlafyu ofrjewajti, 

ItHafna w powetri ftt>eflnjii wef Jjojni: 
Jta poli wifdjjle phi oljanfi |emi, 

Sfcalefa wifcim tti jem fafli&entt. m 

fflu]i Slcumtjfa fa u| pttbutyaju 

ot fitą btyifyo, a lub fpjact bubja, 

3iif fyofpobdti plusom wid}db$a}ń 

Ha mwtt bufya — objldfh fa UtSja! 

PowaJjajfe jim, krte ffitljt, fpift, 

5TTttfi fctt lepjTje, w tej budjownef rtflfi! 

Preftali cap, tóe Un UUńMtt 29) 

£ut> naś fupowal a to pre ja&attHt; 

£ett pofywaitowal a fupowal fnare, 
ii len wkubti frutti fwojn Jjlauw: 

oa to w pofafcfocfy narodom fofiawal, 

Swet wtm nawracał, |a no* !jo tafyawal. 

{ttfajfe &*afja! tl obecni borni, 

Po nafftcfy ofccacfy, tno^u tif froellariit, 
£tm tw^anaju eafr, tuefu |U)ottł, 

SlmSte otcotttja pofolenje ^ante: 
©Jolo w&& fa lut> jaf ffroja łoii, 

Stt^ajfe aj mi fcelmo łubu ^ ocń 

3Pled^ fa u) obce w fwatu ctrfett* tnetn, 
Jtedj u| aj t>uc^u borni, we|e {ława; 

J5e| fnilj twjlactt t» fmete ntopto tiefti! 

ODfccc k| fpclfott) je k^ mojgow Ijlawa: 

Stoli a fmljt, fpijt a nottmtt, 

Sti w ofccadj najftefy flńecne Ijebtm* 

2Tt5e fa ma bawii w Swjatfi mU<ą naffa? 

JRmi; w tttfad; mmi — ffenfi, fattt Ijlafca, 
3 tttla£e|e jftratwj rofte Jjlttpa cfyafa, 

IV mUbe)i obe;, chUw, mtawno yabd; 
M taf i liUhu mlafce| ptiwinajh, 

®6ct oUowjal na to pamatajfe. 

3% 36 JteW JWijawci |ttali fifw fwojtt, 

€« mtawnu, co fa * celim fwetom pan; 
Heti yriymtu mali t»tidT;a f firoju, 

2iten jiari fwet w nowem wefu wari; 
3afefci to ti| boli fcwcfya jlofi, 

3afe'H prtfili miloftim totil 

(to to ja yaiii fraca folo we|i, 

Pita fa 3anfo — fcraljo owimita? 

Siato na xnUA) f cele, prfacfj le|t f 
©fc fufit, pid;i, jafo prefimuta; 

Sfcalefa fa j6a jafo welfomojna, 

2lt)o je? |ii)owfa, patii welefcojna! 

©tce, adj ofcce! co fte fawintli, 

Mtó jato wofca w fttdjtt opa&aie! 

Proti tomu fte tafto preljrejfili, 

T&Ś6 jafo priwal t>ol« fa tucah ? 

Grobowe tatii po ofafcadj Ijiiftmt, 

Ha widom oci, fcomi, obce pttfłnit! 

Sattfrót, to flowo Ct?o|ne, itepoctiwe, 
2t?e fa ofcrjefa clowef clowecenftwa, 

U naffid) oteow hąndmi, jlraffliwe, 

2l$e fcud; poj&twa fwojJjo ttro^etijiwa : 

Uf aj freffanow jafo fwrab fa cfyita, 
£itfcja fii naf)i jat w jefeni lipa* 

IV ofcecnem ludu je «j jawrat tafi, 
Śe len we fmtti ńefee fwoje Jjlafca; 

Sudjotm ftrafine tutti* t» obtdd) jnafi, 
£ufc leit matowi, famfi Ijrne yaba, 

&Ą w tomto jłfafifnem fcitdja mato|eńi 
ilfcwent fa Wi|t Itifcu fw fpafeni! 37 
Pojri W najfa moJjntna JITtjawa, 

Pojti ft ofom na fiftce twoje; 
£t# na fa^ort, obct najftdj l)lawa f 

IDHet nat) f)ovu f ro^pwft frtfcfa fwoje; 
5afo0 boljata na cfyotar a Jjott, 

t£af oboljacttj w t^tid^u twoje jfeofi! 3ł>ett> III. 

& Ijornja we|a ttj jaf Jfadf;el fmsiti*, 
U) twojtd; fmott> Ijufcba onemela! 

Hat) rofctmt fa opitjtena rmtittś, 
KeS fa c& łeba flarej ofcpiitela: 

Saf fa mi wiSt* jafo nplafana 

IDfcotua, na jfarojł febe $ant$)ana\ 

Hic fa pofcela lipa Jttmanowa, 

Huta yń Ubc tiawni cafł ftala? 

ilj ttt u) wtiola bjefcna clowefowa, 
Ha jej jłarje i)ni wifotenit Sala; 

<£Jjrań tafe ftromt! to fit pimmtU 

Swate, to ftencfy fa ten ftari wet wiiil 

3Te§ fom yri wąt boi taf jaJjni|em, 

ł?a Jjtobod; oteow, tam fco minwlojtt; 

0anfo jaf ftacef mladt, opjerent, 

Poletowal fr we fwej pcfrettwojli; 

£af fom na fywiliu *e finfom fa hictf, 

ii ja w pamatfacl; jaf w fńityacfy fa ticil. mm 38 

5Ja fytamt niyi$ bo oct mi pabef, 
MU lattnfTtm pitom napifani, 

Po vcbvitu tam Ijejel," 6i(!ro fjSebcf, 
£e| neprecśtal, Boi tij nfiaram: 

$ebal mi fttfmtt m fnilju minitlofłi, 

Hijffa fftaj mi bal fince ob tajnojii. 30) 

Pri tomfo djrame, boi fom ?atritdf?leiri, 

5tje pre fń Ijlupoft, |e tam rop ff rafii; 

iWe *e łrattmif murom etoccm, 

£inter fcol a w nom jljftiti trat/a ttajft ; 

Se praj Śimonft, fiiaf, po fmrti Jjlattw 
Pob pa|n noftl, a ftrafitl Slfijawit! 

ii 35ttlj mje jafe poljanflfe Jjlnpofti, 

© djrame fomto fwatim rojpramajń; 

ot yraj fa fmjece m północnej femnofti, 
Cam na olfari Jjoref mibamajii; 

Cifo prjaftfarjte nefreffanflfe reci, 

Cen nomejfit bwdff na SKijawe Ijeci. 

Se m fontem cftrame fwetlo tima m noci, 
Co ujerim aj ja, fcratja JITtjamam; 

Co fmebci nonu ^afon aj proroci, 

5e m nom fwetlono* pajlrr miłowani; 

2tififa welefoti — fen fmetlo ?oj|ijja 

illijawcom — pobme Srafja bale;— lima I 

<£o Je tt^acnejfije cljlapcom jafo ^moni, 
<Io jafo me|a neminnej mlabofti? 

Keb nam ptilfome obrafajn toni, 
Ci, co na& |eru |«&afe ffatojli ; 

litą ejffe vaj ti me|a SlTijamw, 

Smi|Iti cfjlapcenftwa nfa| mi jataitw! 39 
2fct|t>i na% wet ma netę it| na ?emi, 

Jtemlif mita babo, djlapec fyticti fitawi; 
WlUhą ma hafn; tmi|t wtlmifeni 

ID jtle mitorojłi, majji iiebe jlatw; 
Siatce diateni, lufcflej fcujlojnefti, 

Hofr it> ffefrhtadj, fcjeffad) mtmilojit! 

0e to u) fc>ofrre ttujfe fcwacat roft, 

%at fom fem d;o$tl fwottit famarati; 

£jefawal ffwJjaj fjote fcolw ffofi, 

4Sej flradjti, tajne jafo jeleń mlafct; 

iJ prefcea jfłranft,. |d;o^ł, fułi ^moni, 

Caf fa mi jfcaju jaf&tdj tw feol m lont! 

Hf fom djcel wolała jwoftme twfiewmct! 

MofeJ, <£aitif, Suk, iHifuIerfi Dsnfo, 
5wtenfa, Sotfwf, 3ioctt>ara, ©alki, 

JDafaffef, 5anfo, Palfo, JOTiffo, Samfo! 
5aj ale ®o|e! to Je t*| len fitettje, 

Co je $;lapcenftwa m tmt|ftem ftfcri jńeitje! 

3lem ma# iSratja n| na (Segelowe, 

ilńi m SfrmarfTftd; mtltcfy fonopukad), 

ii f&o wje w Jafem fiife uńJjnalowe, 
$m yo$ fepcom a u>?al)iimenicadj ; 

5?je ptt Smetanodj, tic fme fa ftipalt, 
Pot) ffalfu nfct, |tiiji djiiamalt! 

©fff e I ijeme ; te| uje jaf d;lapcott>ja, 
ttame fa tut — a(e w jutej fffole, 

Slti w| miflńite, jmfno, jat mu)cwja f 
Clact na* tirafc, 6elja wofct, pole: 

Sfajfe fcettnftwo/ jat %&p#$ fa fcrje|t f 

Saf fa tł cap menja, taf fwef k|i! 40 

ilj ta JTTtjawa je u) premenena, 

JStcn \z ona faf, jafo tui tieftarne: 

Ca } rofa na rof wjac je omlafcena, 
jDomi napofpol nafla&ne a ([manie; 

Jfinef jafo pan prefcef mSt mefiu, 

Befct len Ma|el fen plac, roamal cefhs! 

t£af jafo mti|fff f |enffe, flarę froje, 
IDfnbtilnejfije tt| rncfyo famjeńajii; 

Sal a} w JlTtjawe t>omft wetdje fu>oje, 
Hiidjo fco nou>(Tjej formt ofcljefaju; 

SłTtjawa djce mat pri toljaiftwe frafit, 
25e|i pomaht fco folaje cafu. 

Hat) rinfom fcomt f)nfto ro^awane, 
S btudjatimi tam rafcont jtofcolami, 

IDiSiś jaf wojjto rtnfu f ftra|t &ane 
Safriwajiice mejiecfo fnMami; 

ii ti fiofcoli, wip fcolu Jjlafrja, 

Jlaciiwajnce co fa tt> ntifrt rafcja. 

JTafiTt jaljorct welice djjtfcajit, 

Se fcomfi ftuoje wtrafajń j rafcu; 

3afo frłtce fcotm ropmaju, 

Sar fccfcre jnaju orawat 5o jWafcn; 

Hrtwa poleca je fw na $au>a5e, 

Se fu mejiecfa a &eMnfi w ffafce. 

t£o, co ma ieffi jafo Jtttjawana, 

ii co w fralowjTficJj fiewifcawaś mcjtad), 
£Jjramw nafijemw Jjofpofca je fcana, 

JPfrfcct mejlecfa, nje na tvi)nid) cejiadj; 
(£ljram aj *e fffolit jafo man|elott>ja, 

1P proftrefc ronini fii jaf rofctcowja. 41 
Zam tytrt w fuf&ftwi $it>ja foftel maju, 

3af je tim 6It|fo fco nafifjeljo djtamu ; 
SHi Itrifta, oni ilToj^tffa miwaju f 

iSlaNśme wffetci jcfcmt fiefce tranu; 
W fenole |it)ott> cu|cm fcefcowanje, 

3e to ja Ijroine ono tabowanje. 

^5ro|ttu iieiictw, ujmu witrpelo, 

ITreftanjtwo najfe w tontto ratowani, 

Ot fum fciiftojnoft tafto o^elelo, 

ii pojffumtilo fwate ltrij!a rani; 

Sifcowffe fT|i tu frett> pofalili ! 

Jtewinnej wjete jnowu yofyropli! 

Hat> Jjrojnim timto omamemm lufcu, 

3afne fa nc&e cele jamracilo, 
Kłosiło 5en a fyofcinu fiifcu, 

ii nctcffłanfhpo 3Trij!a otoctlo; 
Potom wijlowil ftit) Kriftu*, fiifcu ])in f 

Sltne pompa ; pufttc jlju fco froattct; ran J 

J3o|e muoj S5o|e ! Ijlatum }ara}cni f 

Mc fu tt t>omi, ftatfi, co tu ftali? 

©aborcja mo|m, \)rM, widjtreni, 

(to S>omi nab t*om ro^ftawane mali; 

U) to ofcefilo! mnolje filne t*efci, 

©pa^li^ tuifcfjlt jaf j primalu wofci. 

3febm ^a^owja na fwi ftare cafi, 

10 mojem djlapcenfta>e, \cbvat cfjofcjewalt; 
ilclj fu to prifni lufcja pre voa& Ijlaft, 

(To jle cfyufcofcu ^jeflt, warjcwali: 
iltnofja cfyalupa ot) wa# jrafcomana, 

2Ma alm«|nu, fcola waffa fdfjtana. 42 J)wa frlne rofci fu tu na STTijawe, 
Caf jafo ftromt fcujne rofroffene, 

Ci patrjeroali w ofcci f famę; Ijlawe, 
Jiofcom, majetfom pcfnim ro|lo)ctie; 

Pre& Urn fa rofci itto uepo|ttali, 

V0Hl fr man|elfttt>om rufi f fpolfu fcali. 

Co fco&re &ratja! na xva$ okc f;Ia$l, 
Ha wd# aj (£trfen> oci fwe opjera; 

2la u)& fa fcr|i fwei, w porafcadj ntlafci, 
Ha tt>a* ropoire&ad; fnud; (£trfen> wizjera, 

Cen, ffco fa rou^no w ohianftwc ojlatw, 
Cen je Ijoj&tti fin welifej JlTtjawi! 

JlTeji mnogimi, froft fcofcre fłojm, 

5efcen poctttm rofc je tam pri djrame; 

Cam tt) ftarej rjece fit nafifi ©altci, 

(Eo majii mlinef w rtnfu w dobrej ranę ; 

ilj na fen ri&ar Ijotfil &cl ufctcu, 
ille fr nefcal fte^ottffTfu tmttucif. 

3efceu fmrtelni f;rjecfy SHijattm ilaci, 
Se fa ofccanja fami rabowali; 

tlifft yve mjft fiaffi fcrali fi jaf fcraci, 
fud) fa len * Pani jaf fi pofonali; 

Caf tme* roltcfa, luefa HaMowa, 
Sola u) fajfre jlti|fa iWj^fcowa. ^ 

S glacom na umohe } we|e Jjlaftim fcomi, 
S5ar fu ofcmjetfii peftte lentowane; 

$3) wolaju } mdj oplacfi jaf Ijronti, 

Ha mimofiuciAj, ba a\ f tiebe trafie! 

©placfi tito fu na nijeffo tujecfyi, 
(£o o&frtwajti utajeue l>rjedji. 43 
Strafifm fiiwici tito %>e%uim, 

5?a tatićł) Soinodj w i)vń}dA) befcafajii, 
2tt>e je cmafta a mofol cu}im, 

3t$e oD jljf fl$owf|tcJ) mńri pofcmofajii; 
5 Jtericfy c^iacfi jafo tim $ fomina 

iTetja * |afobu — a| pre& iSofpo&ina! 

<& bt ti nowe wafife ^woni Jjlafno,- 

£im frwofriwfcam u) raj wijwanalt, 

(To | pocljwatamd; wfcowfftcf; famopafino 
Statecfow, Sonii, Siwi, bufcowali; 

t£ant boi |acótef, fam u| rabowanja, 

Sam fommuni;mit#, fubttlttt frajanja! 

jDobre w* wjcfe co ifwtljer Jjowori: 

Jteber blt|nim fitoim pofc jpnofobom ptai^a^ 

£uti a role, $edott>i;eJt, fcwori; 

i1Toj>t0 mąińfa poljibat liefcawa; 

Wit je Sadjeu*, co bi fwetn fylafal, 

Si faffci na fwem orał, \<A a pafal! 

ileni to w|t>idfi fwate prawo bratja, 

2tc& tttf * wiarami ? fiifcow wijlfawame, 

Ci, co ftifcilt na*, fa fpoln brał ja, 
ii mi fa friwfci mecom fcora|ame; 

lUelife prawo, weffa friwfca biwa, 
itowofatffe nam porefa&lo tiwal 

£«fo mi $o|e! ofcfrit len te luSom, 
(£o fa w Sefinftwe mojem porobiło; 

11| je to i taf prefc ttm (jornim ftóom, 
lifce fwetffe prawo friwfct o|eli(o; 

3>a Snfj! wipodjmi tito ftare fwajt, 

STTfafci SHijawci, |tworja (epffje cafr! 4ł ŚTam na ttiwnitu, faM Krman djofcil, 

(Tafal fom 5anfa, co fem a tam beljal, 

ID fom ma obfltcil fen, a fwetom wofctl, 
5eljoj tajemftwo wijewit mi nefcal; 

Co wffaf ńejmlcim, fe6 mi oci jwjajal, 
3V fcwdjn muofmu frafn fra* wfajal. 

IDifrel fom jafttip na rinfu pti cfyrame 
IDe wa|nej taić pręt) febracmi fiałi, 

it| boli fttyi w jem Ijlbofo bani, 
Ube fa jaflafci mali witcyaii 

Sufcikej weji — tn trja ftarci bjeli, 
3afo anjelja j ńeba fcolefeli. 

Co fcobre wmtci ! firto flji tjefli 

Prefcdjufccom mafftm, fet) Aram pofwjacalt ; 
Cafto ffeSutu fłarcomja wirjefli, 

i! ftlpi, mjern fu ftatuant Salt: 
Hoftś pri potnej me|i wifyoSene, 

Soft ja jaflat) dolnej polojene. 

Ciftce lut)fttt>a a riif pracowało — 

Cu roftla tvc)a jato tnorjfa panna, 

ID japale fi to mffetfo pomacało, 
ID ofamifjnui* bola murowana; 

Cu ffarci na lut) Siwołwomo mtjjlt, 

ii w tom fa * w)u t>o oblafou jtwiljli. 

Jla jej foncjari tri jaftawi mjali, 
Hat) banti t)utu $ula yojlatena, 

Do $ule bratja frt| fi fwatt t)ali, 
©t) nej illijawa bola ojjarena; 

5 frisa Jjromojwot) frolu w jem fa tałjal, 
ftebeffun gromom, narucje yofcamaf. Mat) gulti jlafu b]cli fjolubfowja, 
10 mitem Ijetattt titlo fa Uiball: 

Co fcolt tffe f)ońivoi fc>ud;owja 

Gratów, co (jrittwu na tu wefu Sali; 

Hat) £ulu |latu flafcfo Ijrfiitali, 
3afH na celu iHtfawu fiwalt, 

5tat> napifom fa prefclfjo (jaSali, 
3aftbi fcali taf natrętnej we|i, 

Siatami fwoje mnofjt pre&fla&alt, 

il| tu * napifom jefcen fiu*W &*|i- 

T& wecnej pamatce, |e fi poftawena 

10 (Tcbot>i wefu — ftoj tu pofwałena. 

&af we)a ftala Jjrfca, prennfofa, 

£I)ram ńii fpojem jaf |emd; uewejlu : 
"•Sla&jac, jaf panna mila mofcroofa, 

10 ufmedju litem f fopanicjam f meftu; 
t£u fa ytwi ta} na ńej }a}wohilo 1 

iSrmenje }wonow — aj mha otuliło. 

Jietid; tiefco|iJ o md; cafow frafmd;, 
10 fUtid) fi bratja n>r>n miftawtle; 

Hłbid) nepocul }wonow wajftd; fylafnid;, 
10 ftertd; fa fu?etu } wąc cljlafife; 

11| nowej wąc bufcńcu pofcobu 

lOe fnad; font roi$el iUijawi o^obu. 

Mo tu|6it 3aitfo celt tofttytani — 

PrijTjel pot) wąu U mht famctnemu, 

3at na fffeOn $en celi }va$cn>ani, 

Sltafottmtcef mi Zdwd ^emMeuemu; 

(To on podjoSil! Sotni, fopce, jfalfi, 

J3a co mi on fcal! } fopca bwc ftalfi! 46 


Ham na fopct fme fijalfit wonaant 

ID ftt»ctttit iteMn fcjetfi jbjerawali, 

Cant „^oja fcnn&a" t« naffn fabanm, 
SJjlapci, fcjewcatfa ttjef&i 2PJ*wawali: 

JS5a aj JHorenu, tw fmrti boljimt, 

JD fmrtnii ńeMw prali w fatocimi! 

HSe fte wi cafr miłego djlapcenfiwa ? 

IDi jafo jori prefce &iiom fte ?ljaflt f 
2)armo n>a* tylafcatn w jlopacfy clowecenfiwa, 

0af o pclafcni ^u)je|t)i, fte nam jafjli ; 
JJTracno |iwota fatafjfo nam |oru, 

1T| neni mo|na f tfetinjiwa obfortt. 

M)i fopce, fafci, fanica, Itffrmft, 
Jiotucft j wrbi, Ijaban, fftbenice, 

®alo, werbiinfi, róti, folimbanfi, 

Wt Jjri a fffcli, Seiftwa fabaumice! 

IUi fte d;lap*enftwom ńtlim n) wimtńi, 
3afo fyolicti } fttomn oprffeli! 

Kfco |e polo|t tafe pita hf)i f 

(Fo bi Setinftwa wefi optfali? 

(To bi Seiinjlroa |in>ot rajfft, blaljt, 
Serw |twota frafnu w obra| fcali? 

ll| twój fcndj ńema ani pamat formi, 
(to bi itljala |iwot Setftwa st>;ornf. 

3H5e je powefcjte tafe panorama, 

(To bi wam tu)bt fcjeljef nfa|alo? 

ilbi fom w¥6el tento fa>et ja rana, 
3afo fa mi ttt ■ tifi&pcif&m |t»alo; 

3afej fu d;«ti ti SełinjK fl^fti, 

ł5e| mniffej fercfyi a ofnfcu ftrafH. . 47 

jDetinjiwo naffe w jffoli fa jabralo, 
Ił) fpfoli oftitut ftueta welifeljo, 

tTen mla£*enectwa froj a ^roif* wfalo, 
Cam fa obljeflo fco tiidlja mn$ffeljo; 

it feS fa Salo fwetom fco tofctnftwa, 
Prtfjlo ńewolft ^atfom fco fcetinftwa 

Sar priffjel 3anfo fo mne jtafcowani, 

PreDca fom jbat>al Ititoft w jefjo twart: 

Se aj w tom fcomc, f5e boi foltfam, 

Sftaf ti| 6twa -- a yalcnjTo fffwart; 

Hast>j[fut>fl fwojti fcobrti tam rośmfti, 

Sraf a, Sratrancow, Srofanowcow w rtufit. 

Sol ^aletel a| Doln fa ofccfyofcti, 

%ve\\towftii)o fcolnjeljo tam mlina, 

Prtpomtnal mi tu ncwu tref&obit, 

Se tam biifcn mai |tt)af | ftifct ttutta; 

iJTtjawec biftrr toto peflo nowe, 

Pancaww welmt fccbre w fmjecfju jowe. 

Stifaju fa tam &we ftifc^ne obce: 

SlTtjawa a ja# bltjfa {Tura^ifitfa, 

Se to na rafie — u) tam |t& mai ffloyce, 
t£af to Jbtit)fffo bola na lnt> flufa; 

Proti V<tnhwc |t^Ja cinter maju, 

Ginter a fienft f motto w ja hiwajń. 

iW;, jelt |itt>t Un Srafennif Ijrubi, 

£en |ban, co jwoittl prawie na ffonanje, 

2teS fa ^jecfyalo, a jle iffli fiifct, 

(To to robjewal bratjTe pof onanje; 

3afo inwalfó, |e je praj w ard;m>e, 
JRolfej ^aSmityl ten Ince a tttwe! 48 Hfco |e to ttaU rinfom Jjore t we|i? 

£łjlapjTa, oJjromna a wajiita pojiawa, 
(£ela itltca fit pocte jej bt)i, 

STHafca, cerwena twar a Jjrfca Ijlawa; 
Co je ofoba ffta^a (EwnUrlifa 

S IDtetortfom litfctt milottutifa ! 

Kifila, (Tttn&rlif, IDtetori*, mu|t 

11) pofyromód) wojtti ne|menem, ftali: 

JPefelim celom ^c^reli ita Ijn^t, 

Pręt) mmt| mnoljt trjajTt fa a bali; 

JDerni fttc litfctt, wjere, fralt, ©ofytt, 

Smelii jłttpali aj tt> ticfj btirfad; noljtt. 31) 

(To to fa Ijrmot a feme trafenje ? 

(£ela JłTijawa tt| na ncfjacfy ftoji, 
Strelba, mu}ita, w pcmetri fyucenje, 

SITefło na fr&ladj famft leiet ffreji; 
5aftfi pofel tam ot) IDjefcna leli, 

IDrcfyt, Solini letja mu w ńftrett. 

jCufcftwa jaf wojjTo ftojt na ttltci, 

JJofel |a^rmt: J&rałja! ttt fit |woni; 

Plapol rafcofłt, jafo we st>icfyrici 

bromowej, lett po nab mefta fcomi; 

U) ofiimifymiti, ft5e SHorawa le|{, 
Siwa iHijawa }wonl witai be|t. 

IV £jeffct faffala; I) rfc o ffir o mani 

3tcfi!Ct, w ftrclbe fciwej jfcitpotaju: 

Cm fit tt }woml }dpal nenuSani, 

Salrott wojaiijTń £tt>oiti prijimajtt; 

^am, fSe twa froett ruf i fr frawajtt, 
Jltijawci nowe tri jwoni wifajii. 49 
Sehmi parci fl|u pA) poljalt, 

Mln)i I;r$tnftwom t citfwi faSjarajn; 
Panenft wence jaf mlacencom Salt, 

Safiaunt troju, mtt|i pnptnajii : 
S faflami, JjuMni, Wmt U)fe6e«cani, 

IPefcii fa fjrat>ffu nafft JHtjawam. 

Btffci ta Jjrafcjfa j %IFj<* fco Slttjawi, 
fte&ola Infcom tolf tm ofcfhipena; 

fttf&i Snrowin ńewtSel tej flami, 
3liffci Polana, Jjrfca potmffen* ; 

J5ormi wence wufttet jwottom jlali, 
jDolttn, wrdjt * htfcftwom japlcfalt. 

Ke$ wefflś pornpti w meffo frtitmfoum — 
Sprani jafo ofec fcetmi ofrftupem, 

*5la$t 6 ro^niii na ojdofai ncttni, 

SUćĄnimi fnumi f pocie prtjłrojeitt: 

ł&laljoflawene co wa# mbi ofo, 

Splefalo fnafffwo 5 lutrom ptewtfofo. 

ID meffe fa Jjoftom milim fttwibanim, 
iTJjefto ptt cfyrame f ofcpocittfu fcalo, 

Jttlu rafcoftii — wtuańm pldyo^dnim, 
jCttófłwo milacfow fu?ojtdj cbjimalo; 

il| fefc tmawa noc plajfc na ;tt>om fcala, 
Jltijama oa j nowtcfy }tvomw w}ala 

Jtowt ti Ijoffja fefcelt jaf ńemt, 

Prftiic fam } Niemców f flowenjtemti £&orti f 
Dobrim fiefnamtm lufcom obftnpem, 

Potuicalt fa nowemu }f)cwovu: 
Jlamluwu mnotjii jafo ocareni , 

3wom a hifcja ftalt we waleni- 

4 50 

ditUw ffotliwa tito fwi ttojhtU, 

5afo mati fwi Sjetfi objimala, 
Strjeljla na jtrf; rec, jafo hemUwndtfa, 

2te5 tntt pet) frfccom jaftt otwarafa : 
ille w tom eirfwe f |wonom primlńwam, 

IDUjo mlceli tito JDjet>en?ani. 

Ha trett a) fren łjoftja miłowani,- 
Heci fa cirfwe fWttfe} naulili; 

5?a Sen flattmefjo fwojfjo pofwjacam, 
Sajemftmo frfcci fwojid) uńjawili : 

Cu fa prań raf na iie fafwcniio, 
ii 5eu>at iifłc fcnfft Jjoworito ! 

lfat> recti finom tidjto faplefafa, 

(littew a fnafi matftt jief? fpojili, 

Srana f liftcom fa jtm otwarala — 
Si^aiilł fńa|i — }iov ohjimal mili, 

2Ta|t)a fcttjficfa Ijrutmit fcoletela, 

i( }woni nowi wrńtno yv$vawtla. 

Ibcwai lific je t>tffjTi na illijawe, 

ii Sewaf tiftc ti tri $wom ftali: 

li) pofwatenja ?en t tej £irfwe ojlawe 
2Tiiti, fcolini a u>rcJ;i fa Jjnali: 

IDffedfc to tt>i$et nowe jwont djcelo, 

SJTno|ftmo tificow po ticfj fyopfy tnrelo. 

£ri £»ni welife fwefila JJTijawa, 

3at pclo|ena na fwim mjefte jlojt: 

\)vwi boi, Ui jej (iifat 3ojef prawa 
SDarowal, wpwd SoJja prt pofoji; 

JDntljf 60I U'6 fi foftel pofwafifa, 
Creti U$ iwotimi ntfew oflawifa. 51 

Pamatn* ?apal, boi w tom pofwjacant, 
£nfya fj» n> fwojej wjere ofc|itt>i(i; 

Starci w flfeSinacf) ftali uplafani, 

5łTtt|i w plapole f ctrfttri fa jfrjejtli, 

{Toto poljnutje welifej ilfijawi, 

Sn prepofchtme fcucfjow IttSfftcf; |jawi. 

ID tafidjto fcofcad; ttnfcaju fa Siwi, 

Pcbo?mcfj &wj[i, w fn?atej Jjorliwofti ; 

oJftńbnaUj $tmi Uii bud) ttaś }iwi f 
©ttafe Ijru&u lefi f wifofofti: 

11) faftcf; tmjawodj wtfcime jlfrtf[enj4 

®bv&} f a Ittfeftwa ttat) |em powtjfenja! 

Kefcklj fen fapal vx> $wonow pofwelein 

illo^cl preuteftit btatja w fralffam wonni; 

JUbi boi olej fen plapol it>;neffetu, 

Hafftdj JHijatucon), fet) ipriffli ti %woni; 

SITajatbtcłj fwatej dtfwe nafiTjcj ielo, 
ifbi fa jnoitw na fwet narc6elo. 

Cafe Slawnofti fu jaf poma;anj*, 
Pre fctijfe werne w boji ojlakne: 

t£am pttjimaju cetftwe pofwjacanje, 

Cant fń po boja fwetom pofmelene; 

<£bi Utiijto -jlattmojti §tn>ad(o, 

(£aftjej werictm Jjttfom w oci pafcto! 

Swanjeltci! tafeto ^ni flattme 

©tcotuja najfi w fmrti unplafali, 

P*e£> Soljom, hi fme na ti jejtcfj fcattwe 
S>cbt ^apalu, f citfwt pamafali! 

Cafito fapal je o&Heff tej ftawi, 

10 fterej fa ffwejii aj w l)t*o&odj jtd^ Jjlan>i! 

4* 52 

(£łjofcme tse wjtttl tafetó ttafcffettje 
jDi#, je cifta wjera, ndbo) enftwo ; 

£11 je tajemjlma p'n£ to fpojettje f 

ID fterćm fa * 6o|ftu)ont wo5t clcwefonftwo; 

W faferato eljftt, ftitdyow bi fom awarii, 
s£śrfme a ssjeri a w jet^nu mąt fparil! 

(£afto fom omMel, nafc ttm omMjemanim 
£itfttu naftid), a Hn>al porajem'; 

ille fom ©fil n_4& timtc jafanun 

J>ttj[t, tt» tom ttottud; ^ottom tiSerem: 

(Eflfte ^tjeme, fcofal wjera )iwd 

<&b)iwa t)ttd;ow, tt> fajatej citfwi biwdl 

(Ejfte jmjt»e c<?0, tic |a# wjert f fetę 

Pritjaljne magnet w rmno rojjltipene; 

ID pognam fefca, najęli fwoje trebe, 
IDtijfe ncbubii tudja yo}bąwmi; 

jDtid; mjeri «aj5e u> fcttdju naro&nofti 
Stroju ob|twtf, a ftlp pobojttofłi. 

3afa majetitoft fu tafeto fmotri, 
3afo o|tlo nimi mefto mcffe! 

Peru, ffa burta Ijrfca na fwł Jjromt, 
it w tom butliwim libi ton oljlafe! 

Holfe bofyatftwo prifilo na iKijamit, 

£« ma fipkdjettri fcttd; wd# pommf, ftattm ! 

jDajte w Ijroma&ti, co w dF^otari mafe, 
Slejte na |lato fameu, f)Unu, fjrtifci; 

Ittworte mcttlu w ftrjebre leBo w $UU, 
jDucfyowja majft co f tofyo tnae buUt? 

Pobożne t)uffe mofcH tej fa Ufnń f 

£cn braci pręt* im a lafomń tlatnul 53 
5af yttnitawi je to wernej t>Mffi, 

Jtefc }won uhctil fwati ofamjenje! 
£eti jej oMa| | fjoriricfy ftt>etott> u> tijft, 

0afo anjeljle njcf^i poprawcnje: 
Pojlojle fweti! mlcee ttirft fyronii, 

Predmlitwit fct|i S5&6 f t^itffi ffr| }woni l 

£af Ijla fa tuba w $wono$) n> t>nd^a mciii, 
Sltaju aj ftsoni prorocfe oljlajt; 

ilm Jjmota, fou>, 6c| |tn>ota neńt 

H) fa|t>ej fa Jjmfce tworjtwa otec Jjlaft, 

£en |e tu tajnoft ro|ttm ńeofcfrtje, 

(To fa 6e| n>jer« w $cm jat uudjor tije. 

Hojum hą wjert je jaf clowef jpttt, 

51Tttt»ri fa mttdtt, 6at* ntatojt, tJape, 

£Jjlapi fa djlapt, bat* pat>a jaf jtitt, 

Pefnim fa wiii — a je po pas w Mafe ; 

SlTnoJjt u) to|um t>otal fclafcal, rrnifil, 
iDofai 6e| wjeri frft ńewtfntf ii ! 

Sratja JHijawct! trto waffe }wont f 
ślerfhtn pnl$ bali welitimu Ulu: 

Cen t>w|not jejtdj a w nom libe toni, 
£ejti fa jaf ttw pvt& tli rijfii celii; 

2ta|t^e jonowe Ijlafne nfcerenje, 

STIite wam btwa w fccmod; poprawenje. 

3aft *e napi# j menom polo|tte, 
5aM litera na pamaffu wefti? 

5afń prifjcfcu fwoni oroencite, 

ID prefjro|ttem pttyop fuwibanid) wjtefii? 

Hajfrajffi napb, prft naptffe &o|i, 
Stoletja caft a |naft wtlo|i ! nu 54 

jDraljota wdu olfjftiwa hi$ mit ci, 
Hotitfi fc>olnje l\f)vi mptócijń; 

(to nerojlijcśl fylafc, Jjontcfa luci, 
M f)tobi fwoje tlami ohtwaju; 

ii taf aj leto uvofci nefuce 

Himiti narobi ftracfyom pafcajiice. 

©remeita mufa, djmel, trawa, piKni, 
popol * otrufcu, fticfyi, pif, oljmce ,» 

IDolowe udjo, liftje } feufomini, 
Borjeitfi, |a&i, jiwili tifice; 

Szlamu jefcli fcjetme Setulenct, 

Sf Jfcajuc traunt, jaf Jjlatme Jjufeuce ! 

2fte fte mi Sjetfi w fjla^e popte&ane? 

IPejmtte pero moje, m fwoje ruf i; 
JUam to ja prawfcu ctjtu tutfe ttatte, 

IPi opiffete clowecenftma muf i, 
JTeS ma* po fwefe fu prefcaju mjeMi 

©tcomja Sltatfi - k w ^Iat>e aj jeMit 

ii feS fa fjlafcom f«5ja tafto frjaflf, 
$ejuajuc rafci w fcjefcad; rojjjalem'; 

lT|ernicł fa jafo wici paPi, 

ii |raii rnafo Jufcffe rojfatem'; 

Me$ clomefa fylat> taf mifuffil, jfatel, 
Ifufral ujerntf m foftt mu jaf Salef. 

Ha frafttu JjlaW clomef jufeojem 

3arimt, fferu matfa jem m» fcala* 

VD map joftal fmet jafo ofcareni, 

^ńemita oWofya roft nam uefcala ; 

Hj tu jem fama ńek japrcjifa 

Sa {jrjejftte ^ełi, i&olja ufcobrila. 


55 

^5ojne ttrofci po nab jetmi wlajtt, 

śtefija pMftmtfj Ijla&om ptóajMĄ, 

$ta ntatfi * Sefmi utrpno wolaju: 

3trotte Ijlafc flafom — $jetjef jufajikiclj; 

SDufajfe matfi, fcjetfi, mti|i, |eni; 

3tla* wolał na lufc w poli nasileni. 

^lat) na forifti nftat — leto prifflo, 
Safci a pola flejli pot) m*ot>», 

jCnfcftmo jaf |i|al ttnljlaSene wifflo, 

$eftk fco ytatc $ Ijlafcom fmtti mfclolm; 

Caf firiummA) fam Ijorncfi fectl — 

StTraciia Jobiljef w oMafodj fa wleoi! 

SIToljufne obce w fipifale fa mm)*, 

0afo po bitwę lufc ja w ceftacf; le|ja; 

Itc& Ut wufcl fwet leli fco wa^enja, 

^6nt|t djoleni ^ Mufla na na* 6c|ja! 

Pomni na toto, ti jftaftne potontjhtJO, 
3ati to ortel njeflo clowecenjlwo ! 

&am na cinUti bli}to pome;m'foro , 
°*5robi fom wifcel jftiri ptewalene, 

Soli to ^robi lufcftwa ń)cxnifow 1 
Hltatbu a fl|u wfcowffu fatecene; 

%t\\ jefcuu Jjntfcu abi ^tobow fnali, 

J?a uWm^eniclj — % pofc jeme wołali. 

3anfo fitnutt? orofcowntf mali, 

Sepal tu tutt t jftirom ńebe fUamm; 

**5ufi fcufftcjef na |em po^ljetali, 

Senic fa towno f ptepafcnutjm jamam: 

iDuffe tnUoftne fri| na Jjrobi t»alt , 

Sfcwiljli fa t mbu — Jjrobi fa ^równali. 56 Jfeti jt fi fciijfe uebt otworili, 
Strefo ofo trafni piramid*, 

t£o tim ocfyrancom fcitcfyi fg^amiU, 

&o w Jjlafce hidftwa frotjeroaii 6tói; 

Prefrafna focfya, f pocił nafff;o frala 
Ha rinfis ńe&e j?erfcinant>a ffafa. 32) 

ilhnujita fawfa w hla6e Iwfcu t)aita 

2trafnu jmenifa fa tam tia po^latfu; 

©fc ncj fa Ijari tron a nefce brana, 

©cfyrattcom Ufifiwa, wtcnń na pamatfu; 

11) fejto fa trafie pani prefyafyali, 

(Co fwe pofcdanftwo, w Ijlade refowali. 

Jlti u> tid) ofufcod; co nd& iat ranili, 
łttjefli fme fa fco jefcnoJjo fyrafcw ; 

Cam na* pred fylafcom a fmrlit cljranifi, 
Prijali mile a dali nam rafcw: 

IDjera w .^o\)a boi fen fjrafc otworem, 
3t$e fi ofcdicfya clomef jiibo|em. 

5 toljcfo jjrafcu pre* wdn poljromi, 
IDnufom ofcowja ffafcfo fa ojuwli; 

oa fwefcfow bubu Xi Xń trafni $woni, 
2ttere drafjoti, f;lafctt, rufi Ijali: 

©teowja i&ofju }a treft ofcet dali, 

ii fwe pofomftwo w frifi prejeljnali. 

IPflfedfi fi tercji ofjniwej fcraljoti, 

Htm amonom wajftm fcofcawaju fjlafw; 

5afo almtt|na Sand od je&roti, 

IDala firn fwonom po|latfn a f rafii; 

ille jeden iiw — }wonow pofweienje, 

5fam pripomina — naroża ttJjfrtjfenje! 57 
Itrifta na tti)i f tam na ^wonocf; małe, 

ii u? frłji fieje fltcef wiftipenja, 
Snamcnje ivi)a je Slowancm fwate, 

Pofc fvi}om fwitd ńfwit ojlawenja. 
Saf na pamatftt naffljo prepotofcit — 

Seljnam wtó u> frafnid; mefow pri ńwofcw, 

£itfen> o |woni fa n^fci jiaramala, 
ii jafo maffa finom meno t^awa; 

55a ot> jafjiwa a) fvft jim odwala, 

ii ( bo$tm pcctam wticno po|eJjnattw; 

Saf jafo £irfeit> w pofmjacanja t^ottt 

2trft?m ti }woni hi, | Sltijawfi wofcu. 

Siowanom ma bit najroatfifi moJjittnt, 
(To jafo narot) naś SlowenjTi l)uii, 

On je i na fyfa* i na centt |rufni, 
ii prenifaunm tóttom («£{ uli-; 

31 pocfe £ifara ncdj fa na nom jwont 

H) 55en narojenja, letja f IDjefcni toni. 

Satrm molajte ten, co f nabofnofti, 

Wtiuno t»o cfyranw wefce }tdna lubi; 

Sen bnt>e fwefcfom |in>ej narofcnoffi, 

Kteru oboje w Satracfy fna^ftwo buii; 

Si |wwfi jeJjo mile tenorowe, 

Su jat po Satracf; ^pemi Slomafowe. 

illijawan bu£e ten najtnenjft fjlafnt, 

JJed; uj fyatmonii btati fmtmi bije; 

®n jafo fcifjlant t>otal ma fjlas frafnt, 
IDdfal 0e fwiim majftrt fmotno |tje; 

ii ta! iUijatuan, Satrin, *e Sloroanom, 
33ufc>u fu jlawe naffim SHijawanom. 58 11| bola pjefen fmafa wtjpjewana, 

Jl| bolo fnatfiwo 33) jwoni pofwaiifo, 

2k$ fom prifcefjel ja netfele tana, 
iJH tu flanwofł ofo me fyatrifo, 

5«n?o ma prcjtf, abid; na pamatfu, 

Stenom minffcwat fl«|bi na jacatfu. 

Świtem jmonowja! prwe nfterenje 

IDaffe w iUśjame welfej, rojlo|enej, 

i5olo ńprimne, flat^fe pojfcramenje, 

(£trftt>e nabożnej wami poteffenej; 

i$at w& ńemetfe tu fi ittmorili, 

l\)i fte «) jloroenjfej reci fyoworili. 

0a fom ftal Ijlafom wajfim |ara|em, 
ii tt>tpofIud;a( waffn łjarmoniu; 

3>tid; moj boi tonom |imim ojlamem, 
omim ptotośitn f)!afom oni bijti; 

3te$ \i welefene yvwi fylajt fcali, 
dto fa j frt)ct jcjid; reci Ijali, 

3 lt>jefc>ni fme prifiii f$e fral waś panuje, 
,3efjo fa feerie aj SHijama flana; 

Cen ftra|in ©teć aj ma* od)ratiuje, 

ilj mant je f tronu jeljo cefta tana: 

©n bieffom fmojej otcowffej milofti, 

Smjeii f pod;o£u fcd djtamu mohtofti. 

jDonjefli fme wam f IPjetma fliice jlate, 
fia>anjelidtd; pram ot» oka mlafti; 

Ifterimi Sion cirfme otmarafe, 

iJ pc^tmaie nabo|enftma flafti; 

Saflpli w| caft tajfe lirmanome, 

©bjali r«fi ma* >*erfcinant>owe. 59 
iltł fme tdjatt j jeme, 2 pradjw, ? t»>t, 

ihtowni na f)U$, wafjtt, cemt, }wut i, 
£0 obraf, wffctfidf} ttfjer ctrfttn a lufct, 

5idj| formowali 6o|je mocne *ufi; 
3te$ naftę rect u> fwornem pru&e Uiu, 

IDjeri! [;owovte lithi laffi recii! 

£en ta ro;$tlna welfoft, wafya, tótti, 
£u pretfojfoffrttt Jjarmoniu tobi; 

Mj ta neroumoft, fteni maju }woni f 
Srftco a fcticfya te fwornojti wofci; 

jDtid; frycom ttejfii |jct»ttej materie, 

ii yrebca w obod) t>«4; jefcnoti — |ije. 

Prijmite lufcja aj na* £0 refcini, 

liano, w polofcne, wecer 1 w łemnojit, 

Pojfcrawja nafife fccert, wa* Jjofcim — 
ii fconefń it)(im -prawi o wecnojłi; 

Smutne, mefele itaffe u roa* jncttfe 

Mecf; je |a fmtifa )c )twot je fuenje! 

Jlo|Mmjeme wam premii* anionom ja! 

Plm ffe butija, plm moci frajt ; 
IDttame wfcacno wa$ 5 JDjefcna poffowja, 

$l7ijattm i)ibu ti proroefe Ijlaji; 
ille tt>e wafifjem fcucJjit wac je moci, 

3afo co Ijeta w «fft, pa&a w cci t 

^lerojumja ma# tńbtawi a Ijort, 

IDrfjli fcut&rawi a flfali fii fieme, 

Pociiwaju wd$ U ńewifcne jfcori 

IDudjow, a frfcct w rtfft titajene: 

Zam fa ti wafle Ijlafi oljlafuju, 

W }womni waffjem u> nefce poletujii. 00 

jDtiffe ft bali nowi ntjat |woni, 

Ca ffrita cirfew w fylboftdj wifftnad;; 
Ci letja nat> fwet, ttat* Jjori a fcomi, 

2tet5 fi^itum leti frfcca po kolinacfy; 
Hafc femti Ijrmot fwonow waffid; jtint, 

ii w twojej fcitffi jejicf; Ijraju fttnni. 

jDhcJj na położne, tano, wecer ffafa, 
ilnjelffe wiła fwoje po^rawenje, 

iSoIja w mofclitbe priftrojem cafa, 

H tu tidwd }won t>tiffi pofujecenje; 

Preto fa feffja t>ufiTe na fwitanje, 

ii Ijrmi f Soljn fweta na mrfanje. 

owcm fa pofoj, a fomtt fa |tt)oni ? 

5)nffe Ijo naffe jaf SoJja cafajit, 
Stt>et f« na noclalj * (jrmotom ftwm Woftt, 

Cu fcuffe naffe mile Jjofci maju; 
Ket) iifyja telo, to fcjeta ftitlawć, 

£etja fi *e fnom fco neba f |abawe. 

Ci newenci ! ffen na fnńtanje, 

(luje* J)ou?orit l)Ia# fwonowt jafm' ; 

iDeit i?e — nefte dujfe pocti rannje, 
(Xi ti newert*, |e je to ten frafni 

i)la* bo)i, fUti yrefcffafuje ^ori, 

(Co otmaraju fwetom ńebe fcn>ori? 

Cen ftewtom fu>et ma te| fwate datami, 
Cam je ten Sion fcujfi pofrenmcfti; 

Ham fu oltare — obete — a ftani, 
Cam f)oti ofjen fwaiej nabopiofti; 

ii tento oheu £ud;ow, ciowecenjtaja, 
IPifcawa plameu wjeri, nabó|enjt«>a, m 

<£hUwl ti fiata fwetow newftamd), 

Ci plnoft JSofja, w luSftwa ofotitofti^ 

©Mofya fcudjom froetom rojcflanid), 

^\ wecnofi fwata w fjrijfnej pojem jtoftt; 

Jtebi* fa nafiulj fcwfff ofcejnala, 

IDecnoft bi famę Jen ftrotft mała. 

(£irfem bej wjeri je bej ptft matfa, 

2Mi fjlafcowe lifta otmaraju, 
ille bef mljefa l)ittu nebo|jatfa; 

Caf tyla aj hfom na nu }abiwa\ń l 
Co je najlepffja wjcva f ndbo)cnftwo f 

Utera id clowefu frjeft clowecenftwo. 

!Darmo offrowi morę pniinajń, 

iltote fa preto tiprimno objtma; 

Partito aj cirfme budji vo}pdjaju i 
Pri tom falam fu out fwojina; 

Co, co i5u(j fyojtl, lufcja uerojlucja, 

(lafom fa fpolu aj pc wenfu jfucja* 

Swont, 6 swcnil wi tiuffi fc»ru$bou>ja, 
Po cńćm welfent fwete vo|ejkni: 

%>uUt a\ tuto wernt nam jlufjomja, 
IDolajte wjeri fco jefcnoti brani; 

3cfcno!jo SoJja weltft fwet tt>;twa, 

Preco w nom jefcua wjera ueprebtwa? 

Srefnite fa tui }wmnim (jfafont }woni f 
5efc>ttoti yjefdt flatfń jafpjeu?ajte; 

IPffetftm narofcom ja! nebeffe Ijrcmi, 

Signum fu wjere jefcttej, prawej fcajtc: 

o jednej fme frwe, jefcuu cktew majme — 
Sweto = f reftanffe „Krefco" ^a^jemajme. 62 2w$ fafe figtttim fwetu ofy&ftU, 

ii premfnete frfcco Uowtcenftwa; 

Potom pofofcńe prame jajwomte, 

IDjcram na jmermi t>ucf;om nabojenftwa; 

IDofal to bufce pulfr tt>ija>anajte, 

(Eo fom powefcal poweSane majte. 

£?n prań waś pub janeffe f Panowi, 
(To wa* je jcmffej uljat fajal vut)i; 

Saneftc poctu U Sttuontelonu , 

Ifteri j mrtwott t>«cJ|a ta>on, 6ith'; 

<£o fa bojitc! ci xoa$ 55tif; ńąhnii — 

ID fyrobe? fe$ Uowd Hdja uljalfrufci? 

iDrulji pub fcajfe jafnemu ftalowi, 
oe fa mu %twai tific t>itfft f lont ; 

Wctnćmn hapn fwojid) odjtancowi, 
3cmu fllijawa pocti fKju toni; 

Itttfy tiofi Mljo na i)latt>e fotunu, 

Su, co Sal mu Pan j najwiljfjeljo trunu, 

Cteti pu(0 t>ajJe wegnim bojowuifont, 

(to (£ivfew naffu w fnemodf; pofcpjetali; 

flint wlafti mulom, prawni milownifom, 
§0 ptofbi ja na* f tronu jafjelali ; 

JP tidfj fa Krajma mila najfa jjart 
Ct ńefii wlafti obet na olfati. 

Caf wcfelt pub jaf o welfej noci, 

,KeS cele plefa fteffanftwo jft/efcne; 

W Un ben, tci Ijtojbam Jjtojnej bojjej moct 
Pofortto fa peflo tojof;nene : 

2ia|fce} pofc jlnfom ^cjte natotmoffi 

fui) |iju jafo feftti w poftewnoffi. 63 
Potom ja^wonłe bomu obecnemu, 

Ufd)U boti, wafle otworene; 
'Simonie prawu cafto frtiłeitemtt 

3ttere ftroti tlaci }ńbo)ene; 
Mećł) otwotenim frycom bratow rifcja 

ten w ńprimnofti na bno prawni wifcja. 

t£im, co fa wami cafto ftretawaju 

Stra>nim pri £irfwi mu)om pracujucim; 

(To Jjlafom wafllm, t febe ^woldwajń, 
£ub pofc ofubóm jetne bebujuciin ; 

ŚTi tuam tyofpofcu najfli na SITijame 

Swonfe ne&) \\\n robu, (£śrfwi f flawe ! 

JWi wam ja pttlfe waffe te| pnte fcame, 

iJj w iia^ ó jweni! frfcco na t)la# bije; 

P«l# je to f ftertm brani otwarante 

tD, fl$e Stwcritel fcuicfyow, frfcct |ije; 

tTento IDelitel necfj IDa* tu obrani 
S celu iHijawu w }ti dl i }fdft vani. 

2te5 pri?em i ja na tti (ri|mt cepu, 
2iera t»tt)a fweti u| na pol* fcelt, 

2Te$ fa poberem f Ijwe^owemu meftu, 

Jtam fme aj }a wa$ profbu wiftrojeli; 

Snab prawe w tebi aj w't Sipmm bate, 
ii taf prej djotar aj inna pre|efynate! 

Cal SITatfo mila! pnjmi tito w$afi , 

literę ti menom finom, fin twój nefe ;. 

©preli fme aj mi ńprimne pati 

Tia Uba pri tom tyrbid) jwonow plefe;; 

Prtjmi mali bar.; prijmi poefu tu)bl, 
Su to fmowffe matce bani flu|bi. 64 35oli6i fme fa ejffe fyowatali, 

S Ubu JWijama, fi preftralja mali ; 

ille na ecffe Inftja ni$ ftrefali, 

ii jeftna * Drtt^tt prcfd|fti fa Ijafi: 

(Co fme ji ref li, to je mlafttie naffe, 

Snat> fa jejfteme w lepffidJj cafow cafe. 

£ebo to amonom ogromni ;wonenje, 
<&afto me pero w befyn fafiamnje; 

Scfymatuje tajne w ftudjit fa tujfenje 
Soci fa fe mnu fmet a preljibwje; 

£af fa aj fttid; moj f oftpocinfit flom, 

1P Jjlawe mi }iwtał jat fwcit n> fftutme }u>ohi, 

£nft fi ttnifol mna *e jfradyom rc^prama, 
Se praj fa wojna na ftebi }aUni, 

il| potom |e fcoj na- jemt naftami, 
ii cela jeme ftunl^a fa toftina ; 

Preftimne toto luftu perefaftlo, 

JTIaluje Ijrojne umfol mna ftiwaftlo. 

Po ńe&i fmntnem ftvjąam fa tjaljmi, 

©Mefta ftete ftne Manf itosue , 
JP ftufjnej oblokę — oMafi fa Ijaljmi, 

IDiftime folo jliifa mefjaccme; 
3aff>i raftcomja wufol trthiit ftaft, 

liatin nati pwli nefcejTimi mali. 

Haft fjlamti witya fyroinoroftne mralni, 
M ffta fa jaffei potajmo tpulplalr; 

0afbi fa ftoba Mi|ila }i}vahti, 

0afobi matti f poroftw jtonafi : 

Premamaju fa jaf wojjTo na ftriYt, 
(te htw\c famo fefti a fam turami. i1Tu|t uhni ojlro fa fyafcajtt, 

lej jlowenffej pot) Safni bitnofti ; 
Cu6ja po fopad; fpohi fa suifcajij, 

%atbi ttafiifli wdn fco fajttoftt! 
Jafo egtptftt |i£ja opafani, 

SttJct je na nofydd) famfi ttadjjtftam. 

Stiffct fme iafe fiebe plamemte, 

$lift>i pafcanje fwetel neuufcali : 

iTJatene fa yiuba i)vomowiU f 

3afo | XDe|uwa lawa wiffaali; 

*>5wefii ocafom a |emefrafertje 

CjaJjmi naramtte fmita prefotenje. 

£nb fa ptawoft o penije, ftatfi, 

Prefcawa ijdti umotene Ijlafcom; 

So Jjrnifs |twot — wie bucija u? ;matfi, 
iJ litttm rotn «| clowefa fyaftom; 

Shtrmom Jjromcuum — wola fcjefce — frjefca : 
Cw fu tt 6o||e fwt»t — fwefu tefca! 

£af fa ftefcepfe, fajno tu ffufjfaju 

Siwlt, ;emfTitm f wiwrafent wefu; 

jDrafjotu, Jjlafcom, morom ^ora|afti ? 

JJa fcticfya fwefa f ;pifmttt a wffefit; 

5affci fa wojna w nefci jactnala, 

Mi fa w femi * mecom Sofonala. 

SlTet>|t ńebeffim a firn jemfTtm ftwtom, 
5e new&erie prehiłje fpojenje; 

3efcnim fracajti tiło )Mi leiom, 

lOectta pofrewnoft je wind; a wlafenje; 

£en |e tam, fSe fa fem a ńefce ftifa, 
JDiicł; na* nefltact, to|«m fa jajtfa. 

5 I 66 

Uefc f)to$md) |m>loro ftek, jeme Jjuewi, 

Ma celi ti| fwet pogromi tucajtt ; 
tTaf ja newolni baftiif necljam ;pett>f, 

Sili mi fcfyraMi, ttrtipi wiftcfyaju ; 
t£af o Sltijatue — jpew moj £cf onamam, 

©fcowi lufcjtwa narofc muoj ttedjawan*. S^etP IV. 

9t0tot 38e£* 

^efc fom fcofonal jpew tmtoj o JlTijame 
<£^cel font ttfa^at fwetti co je ona, 

Sol fom na cefte, a tu w fwojej jlawe, 
©twort fa mi ńebefTa opona; 

Sdjitja ma foiie, na oljmmem woft 

Jat (Eliajfa, — tn froet nowi, bo)il 

S Soljom rofce mwoj! * Soljom jeme braija! 

IDolame * 3anfom w Jjroptem ttutrjeni, 
Swcti po^emffe yrefc> nami fa tratja, 

H ncttn fmet je ocom otmorem; 
11) cfamtfjmtti tam fme fa wi$eli f 

USe fa flofcofca nejIoboSti heli. 

Sol to welfi ftt>et; ltt5ja w nom a tmori, 
Soli frajtni, fralowfłwa a mefta, 

Soli fcefcinfi, £>omi, pole, Jjon, 

Sola tam ljrafc>fTa } wffetfidf; fwetow cejła; 

Slnecfo, Ijmjepi a\ tam tvtd;<tó;ali f 
Sori jaf w na* rano fconajfali. 67 
$\&) jaf* fom boi * Jattfom jafciwcm , 

IDśfca fam luU w iafitn jat mi froji, 
Po jlowenjlt tam boli oWecem, 

0afo ftajanja fam tta |etm mojt; 
iSaje, fcolinfi, fopanice, t>u>orł, 

łt)i|jerali taf, jafo na jaJjori. 

i?a na* prtdjofcjtcl; pilni pojor fcali, 
ii mitfeli fme w|jat aj oblef nowi, 

10 Siwej fa reci o na# ^Jjowarali, 
iTTerali Jjlawtt, oci, tuti f nof)i; 

Soli ubolji fme jaf we tt>a?em 

Spefpitni, we t^fie w ttoci otocenr. 

3tó>tta frajinfa bola ofcSelena, 

IV tom welfem fwete, jafo frt)co w tele, 
Jffttoljim narodom fcawmm ofa55eita, 

IHajiic rowini, fraje prewefeie; 
Krajtna tato wlaft fa menowala, 

ii co pot) fiebom wfjeffim opliwala. 

(telafcm' oźec wfiTetfi fi rcSittł, 

3etmaf miłował w otcowjlej twitcnofłf , 
Preblalje boli jeme tej fottctm, 

Plne boljatftwa, fraff, wefelojti; 
Proti ritjfttcam wiftawili wjedjtt, 

Safon a prawo, mali jafo jlrecfyw. 

Prawe fa jaro pefne otwaralo, 

Stawali } mrtwicfj wffetfi bo|je fweti, 
Slnecfo ita fwet celi ^afiwalo, 

Si fa obljefel, ff|el fworci w itfłrtft: 
0artije to rano — bolo jaf w|frijfenje, 

Sworftwo $pjeu>alo: tu j* ojlawenje. 68 Swjatef tTrojice w femt Mwi&ani, 
Swetili prawe narofcowja wUfti f 

jCetelt t nemu nepani ja! pani, 

ii brali ncaft na fpolecnej flaftt; 

Sajiawi u) fiDjalef narcfcne tam wjali/ 
Hare&i fwoje werime ipjewali. 

ŚTrojica tato w d;rame malowana, 

Jtafcjjernern bola w |late na oltari, 

#ratfiwo, Slobofca, Jfownoft menowana, 
(To bolo witmo aj f jej bo|f?ej iwari; 

Safiupi fwate pręt) nu popadali, 

Saf nam pomacaj S«^! fa prefeJjnali. 

Mitbi me ofo tołjo ftewifcelo, 

ID jafem objimal feba lut> plefam, 

3afo to wfifecfo laffu faljorelo, 

IX Scf>u a f febe w ciftem objtmam; 

£am fom u) wifcel, clowecenftwo prawe, 
Siworene i brafftwu, flobo^e a flawe. 

Ho|Itcite wjeri, ttttt fi t« fcali, 

Pijiic | ftut»nice jetmej cifie wofci, 

Harofci w rucfyn ronmofti fi ftali, 
ii ^rawfali fi ctfife |e jloboSi; 

Tpdn wolał flulju t brafffemu fratrem, 

Hafc clowecenftwo w lufcftwn flawi nem. 

Coto hol fwjatef — flawni narofcnofti, 
oa mitozo fto Ijet na |merenu fcam, 

3 irótw a) t*clu lufcftwa fco m;foftt, 

©& fcud;ow bo^td; fcobrtd) tt>i?j<tóani; 

ll?»e je ten pofel, co hi na jem jletel, 

M pcwefcal tym, jaf fa ten ben fwełel! 69 

jtiito nam bolo w tomto * 3anfom raji, 

Se nafft mili tia ^emt joftali, 
<S)eU\i na& fam w tom fcjefct fraji, 

Ci &«(fe mile — w tafej ot> na* wjfcali; 
ild; fi? jidf; fcujfe, po fmrti fem fajfcti, 

2ti? tia* we wlafN tejto blaljej najfc>ii! 

Po jatworenem jlawnofti te; vcji f 

5aft«p plefawi, po wlafti fa trafił, 

3afo sjacef ttaś fffolffi fe6 fi w maji, 
lltltt ^abawu po£> jelenim fwatil; 

ii pri fonci fwej majowej flawnofti, 

©trafa praffef fffolffi w ne|befc>nofti. 

iifytdm po flawnofti ?oftal otworem, 
ille ten oltar f^e Srojica pala, 

SJiwal ritirftwom w fbroji otoceni, 
i! na Srojicn opona fa fcala; 

£wfc> ale wfiitfi po fwatine miljal, 

ii Stojku t« jafo mofcht wjtwal. 

Po tomto fwjatfu Jjro^ne palciwofti, 
Jafo } ojjniwej pece na lut) bili, 

Sltracna bnrliwe, njefli Ijorucofti, 
ODfwatajuce fwe oljniwe |ili; 

Slejti | oblolji jaf fyabi fa tjatyli, 

IDetri jaf Samum, w powetri fa Ijaljli. 

IDffecfi fa jiwli, fem -a nebe fpoln, 
IV ogniwem pnifce a fofn warili, 

"^Itajwc o^efr, wofcu, firfw, fmolu, 
ilbi ffttmtmi jbitfow wiljo£ili; 

ille wariwo bro^ne fe5 rojwrelo, 

3af lawa } (Etui fraje japlawelo. 70 

JlTtie tu Plimu* prijfjel 60 yamaii, 

Prw&om Wąuwa bjefcno ufmthni, 
itti 3 antom ftaft jafo tiftrmitt, 

Ubi ni$ ttncJjet iuw}al to}buvmi; 
% tat-fmt boli mąt oljnom, wifcń, 

ii len cafali tii poflefcmi fobit. 

£ebo fen ofyen lufcftwo roiplamenif, 
M naljal otyta na pul* ficbofofr, 

ii celi jtwot narodów fa jmenil, 

ii clowef |oj!al f;vojni, prediwof 1 ; 

ii w tomto Jjrojnem |itt>fon> pomjej?anv 
£n$ja, narofci, jaflli n> nowi ftrant. 

Hajfmtitnejffi fcen po tom frafnem fwjatfti, 
Jfaffal narodom w ro^burenej wlafti f 

#e$ fi macali tu preoftrit Ijafcfu, 

Jtdo ma pojtwat tej tErojice flafK; 

Stttrmom pret;ro;m'm bili na fwatimt, 
25ojujuc tafii froojit ja rodirtit. 

£0 fa Jjibalo ftalo o|brofene, 

2D nteftad) fa męce a fojt brufelt, 

©rac necljal phif) — pole $uJjorene, 

Hemefnif wifjmt, let/c t» tabor fmeli; 

3em a parnti viid;o fa mec fcali, 

IV tńdju Jjr^mcw fco boja fr pali. 

SWefla, $e$ini welfe- ro|lo|ene, 
5afo wojaci na łjotowe jlali, 

Straże po cefltaclj f)ufto paffawene, 
Ha mjejlo reci ludja fr miljali, 

Ha mjejto $afław ffibenice t mejłu 
IDane, ptitmfom udawali cejin. 71 

3&ar aj tam boli wifiamm ń)vdmi f 
JJolja po dobrem mffro tte$pomtnal, 

#0}je w fafdtni jmeAtlt fa ft<itti f 

£nfc fwojim fnajftwom f bofn mec pripmal; 

3afo fe5 clowef w Jjorticfadfj mato|t, 
oojial &ej feta, celi ten fwet bop. 

5Iafcf)erne, mnofye, flali a; tam fifolt, 
Mc jat wdowi djetef po^bawene, 

3undt\wo |aj)lo, do taboru w pofi, 
SHajwc fopie, męce naojtrene; 

ild; ba aj |jacef, malt vo}li)tani i 

Spjewal: „bo boja rnuoj fohictu totanu" 

3tdo ten fwet ^mamtl? mtjlim jaljru|em, 
£udja, narobi, tbp wa* w boje tuli? 

lOcera Srojtce fwjatef welebeni, 

it t>ne# fa celt fwet, jat ipitt, Unii; 

Su to tt bo|je }afiu)cni trefił, 

Jftere wa# |e jKd; wedti w lepjfje ceftil 

"»5ro|nim utofom na cfyram ntferelt, 
10 jefjo| fwafine ta Crojica jlala, 

Pomjhi itfrutmt na tiA) jaljorelt, 

y%\%Ą fa ochrana tejto modli dala; 

2tdo taf ineuctil wefebnoft Srojice, 

Se f nej wtpawil, ^ ^.eu>a jftbemce?! 

Ś£n leti mn|ftwo: jafo orf an Uwi, 
©ftWm ve}wom jftbemce ^tali, 

Sloboda je ftrom urodni a )iwi, 

%cd) itfya $ neljo tafii f powedatt; 

ii w ofamjent lito poprauwice, 

Sfidlt fa dołu cfyramu « ŚTrojtce. 72 

^5ro|tta w n&tctod) ffrtta bije frla, 

IV fr^ci naroża wre pul* narofcnoflf,. 
3e to junactwo, ta frfcecna |ila, 

3ttera ma pramen w fwatej nat»(|enojli; 
IDojni tiarot>nje, to fii 113 len puifci, 

KeS fa w natofrodj |twot fyibt, buiu 

10 nitohe \\voim wlo)ii Wfiimof)ułń$fl f 
£en ftemtlent, wftafebitm, jiwt, 

3eljo ofobe Dal |itja moljutnofć, 

ilH na itijefto jefyo twortl $ut>t; 

ii fcofjal meje neprefroc* fwoje, 

£jd a titfftttri fu w narofcodj beje. 

5e w narofcoclj a; froatoft bofjopnfua , 
Swatoft je ytcai narofcort) bttncftt, 

JTterej pojffttmijt nefmje fyanba Ijrtjfna, 
£ebo t» ttati obra^ nerohmofti; 

Swatcfi narofca jefcnu lett fcraJju, 

Hefc ftratil fwatoft — jlratil )iwot, flawit f 

IDemoft w naroże Só oci wam bije, 

©n je jafo maj u^&idft na obnowe, 

<£n «>|t>t nntjera, a tujfct ^afe |tje, 

3af w mljecnej cefte, fjwje^i na oblokę; 

ii fe6 |itja fnot naroża fcoljott, 

o yafitrja fnota fwet fa notm twon. 

3 clowefa lufci, a $ Uiii rofttnt, 

S rofctn sformował 53ufy obce, narobi, 

IPecnoft narofca fu jefjo fcejtnt, 

H) m'd)| nefonecnoft fpt jafo jarowi; 

M Sejtnt fu fcojft clowecenftwa, 

iWwajiice mu mljefo nabo|eufhva. 78 

£o fa tojtłe |twi narofcowja 

Smrtt? u| fte tu, Uf u) fiejłjmefc, 
We wd$ fa tworja iwwftni t*ud)cu>j<i, 

iJj wi fte ja^raf, 115 wt neunmrete; 
£cn fa wanijte |itja pradjmajofti , 

ID pradjmne ^ije iffra ftebititofti. 

Harofcowja fu 6o|i fluytbniti, 

ii djtftaju fa fe t>nt wifiipenja, 

5tofja to pefne meno flobodtiu-t, 

Snajtici ^ttttJot? fwojfyo pofwecenja; 

IDelife, fwate prawa fwoje jnaju, 
©jlarou bo|w ja iirccttje maju. 

VTią\ febii fu jafo fpolccntct, 

Praw a |afoitow wecncfjo tajemftwa, 
10 fcejinacfy fweta, fu jafo rcltiict, 

Jtefuct f fejbe jrno clowec nftttw; 
Jteprijlawuj id), ited) pracuju fpolu, 

He$ obrabajti wectitd) fc>udjou> rolu! 

IPecmi — narobi trafno wijTl pemi 

^JSrafcffii, ja! bwjtfii maju na proftore, 

Spolecntm fwetlom, put fani o;jarcmi, 
CDbjc^aju te| |emffem na oborę; 

ii fe$ ttarcfct fum ceftu jafrtt|}a, 

Do wecnofti fa jat fytt>je}fc>i |a^rujja. 

iSar aj na jemi u^fe maU fiMo, 

ii rtidjo ftere JSufj wam ncjtt fa^al, 

JUtafnid) fie fcudjow jaf uebe fyrojejfc bifclo^ 
Htcre prft bo|t t wecnoftt priu>jfl}al; 

Otfe narobi w fmornej fufefcffofti , 

<£1)onxmci bo|i, jednej pofrewnojł*. 74 

W UUtnio fltblitn fcwtfja mifr|em f 

3anfo jłrmiti, pri bcftt mi jfojt, 
Jtarofr $ narodem w ttuUm vo})ńvcm f 

Sfrti fa jafo Uw a tigri* w boji; 
Jlafdjrdm ŚJTrojice $aftnpi fa tyrmi, 

i1| trdmi jefyo pofc ńtofom trnti. 

ii na to i)vo}ni narofcom btwaHo, 
O celćfyo fwcta lufcja fa. jbjefyali, 

£af jaf fobiljef mojffa w tabor fafcto, 
3ftefMC na feba męce, fije, flfali; 

IDilnane bolo | lufcftttw elomecenftroo, 
ii fwet be| &cł)a robił porncenftmo. 

Crjafla fa }cm a matcrntf w fiej poJjnitf, 
iITcfta w frtm, ln$ja w fyrobi fa riicalf, 

jlebeflft obhif w praffote fa ołjntil, 
2tru*e potofi | |eme wiwjeralt; 

Otyliom ftrelbounm rojtrłjli fa jTali, 
Staraj pritoorn fc>o feba fa fcali. 

Sit Icbo nebit; boli u> bitwdd) f>lafr # 
ID ni:4? fa narobi rtijne fatomali, 

ID tdborodj iiwid) — | lufcjTej frme fmafr, 
3af ^ (Shtt fama po jemi fa Ijali; 

5afo rofrtćfa frant otoccnd, 

Bola wlaj* bratjTtt frant }fnvawcnŁ 

ii w tomto boji |imlom ro|lobcntd), 
Jteatl fi meno ćlomefa a brata, 

JD jilacJj narofcow pomflu ro^ofjncntd;, 
3l)orcla to ni)ń lajta, iia^cj fwata ; 

0a fom ;£efcttt cafal na £en Patie, 

ii tylatfel w jljacf; tam f po|emffq brane* 75 

Ha ttto twafi $wtt fa po;Bjel)ała, 
Stottamm jeme Jjrojtie pofcefetia, 

ilbt Uplń tttw lufcjTit widjlafłala, 
£e| iifrutnoftu Iti^ffu preujtjjena: 

£eH «) befitcie fco froej w fjoradj fcjert, 
Kojtc fa W6i wjac jaf %iwq jweri. 

"*6ejna fcratt>eljo ptactwa po|ljetalt, 

Ha ro^metatie Ittt>ffc tttafso w polt, 

£c) ttmrlcini pwdjom popadali, 

it forijt wojni |al)iibnej tej boli: 

£af fierojttnitte a rtewtmie tmori, 

Jtjejli poftitu |a tt lu^fTe wfiori. 

Hafcljerne mejla, meftecfa, £e£tttt, 

IDlaftm imcftil lufc flfpattte na flraffiMo, 

ńroDne wiflli tia chtter fonom, 

Bv5e bmml clomef, tam jtuer tiafipla bifclo; 

Sam ft5e mai clowef paląc, bwt>owiffo, 
Safclo ft puftej jfyttbt fcomottufTo. 

Strelbowe mractta, wojffo itat> taborom, 
IDtpar frwawi, a pwcł; ttmrlctm, 

Stlal fa jafo mljla, jemfftm ttat> oborom, 
i! fco mcjettja bral fraje romtttt; 

jDim ? wipalemff, pud) a ttupar rorel.i, 
SHorcttm rami ten fwet obarelń 

Place a frift, jlji a wptcjjanje, 

Befci a rett, |loba, ftejiftota, 
Sbroje foftretiej Siwe brmfotatije, 

Sawrat jwfanim a pomjH łomota: 
i&olo na mjefto po^rebne f^o fpewtt, 

5umim pomftt MtifcjTefyc lanemu. 76 t£af ftai pre& nami ten fmet ;*mofam, 
(Eo paMo m cci bok puftatina^ 

*>5o£nia bila f jeljo ffonawam, 
Pecet robiła pojemna ronina; 

IPojna tu. a mer boli fyofpo^ari, 

Strict; & i)vń}-u njefet fu pofjrebu isiart. 

J?afc tu puftotu fmeta fa kimało 
Jtebe, jaf ofo blanfitome jafne; 

JTafc bratott>ra|fc>u ruf i umimalo, 

ftedjcelo u»ivet tito Ijrjed;i ftrafifne; 

3afobt famo wffemoljuce mbe 

Jletrufalo Dat |a to ofcpomefce. 

0a fom^obremu mec mu u| boi cfcfral 
iSoIju, a profti |a miltd; na }tmi, 

IV UUd)\o i)vń}ddj muoli jefjo pofcfcal, 
3?a mjeru w neljo fJIno pefceprem; 

% m tiat) oblotu utrpno fom patril, 

ii ^ mojim lofom preta^ftm fa bratil. 

3anfo ma ie|T«l w hfUńi ;afef¥nem< 
Se praj po burce jafe biwa jafno; 

iij fmet fa tworil w pwiow ro^pa^etu, 

ilj prefc jimorenfrii fmeta bolo ftrafftio ; 

Sc pruj ti fyropte prefc nami mijami, 

Sit ueniluuntatfa fmetomlafcnej tjlawi. 

Itedjcem ja fst>eta u? f terem SJofja neni, 
Jtcdjccm roujiicfti, ftera prawo bon, 

Jtcd;cctn flobofci hą ^afoita cent, 

BeĄcem ja bratftmo, co pofremnoft ntort; 

Jicdjcem frajini ftera nem a tylami, 

Iltedjcem ja iubc w f terem ńeni flanki! 77 
tTaf tófójaUni Ijhtfim n> pii^nłmtt, 

Uteni bratcrffii wojna porobiła, 
PaDam, bojim fa, moDItm }a ro£tuu, 

Ittera po f^^te fa u) re^pfilila; 
ii w tomto f)vc}\um mcjcm rojhorlent, 

jCetel fom t fyeram jafo pomate at. 

IPftan Itafae*, wftan, pojrt peD cH:l)u f 
Stnattij nam obraj f> r j i > t , ptsftoiTenja, 

10 f terem fam clowef mi aft ftuoju uboi)ń 
"*5oDll a ftopt }tii}i nhwoccnja, 

t£u fa «| ftebe m rafom etocilo, 
©D pufłoffeuja oci cDiuratifo. 

ille ten ofyen, co tam } (jlbin fjlafjaf, 
ii te.t £itt>ofrif peffeuefp tworu, 

Pre# cjcrni oblaf a; Do nebe fjaljal, 
ilbi falował ncbeffemu Dworu; 

ii feD w tom prajtw fwd poD fljatbu ftcttal, 
IDeeer fa ufni, a Den pomfUi ftond. 

PreDemnu cljen, po na? ijiawń trefft, 
^5romcble|Ton»ej wo\t\i juncutalt, 

$oli to Ducfyom newiDene jwefti, 

(To nam titedju na jem nefjewaft; 

ii w tomto bojtdj Dttdpw fprateleni, 
3aitfo ma te|]U jpeit»cm repfjńeni. 

JDe ^Danlimem ffonaunśiu, 

IPelfi fwet fa ptowu roDf, 
tlemn id; pnfpD w tek tani, 

Storni fwet } fyrobu nńdjohi, 
itecfyme tii ()ru wjfeiniiDremu, 

Weini Suf? je meno jemu. 78 ;Kc$ na* jafo łliagara, 

CDrfait pere w jatocintt, 
Sam id fotlifte nam otwara, 

3>iid> propafti fromowimi; 
S morfftd) potwor \)\aw a fofti, 

Stawa 0>uf) na* ffaroe mofii 

Co* ti fcwfifa ma, f5c fii naffe ?efś? 

ild; ti* to &lefc>a, cela fafciffcua-, 
Xt>o ta prenjefel w tito ^rojnć ftuett, 

Ci fi io moja — fnafc jt pflat&etta? 
Priłjowor fa mi! pofcaj ńtle rwfi, 

11) fpolfu nam buH nebe ttto miifi. 

ildj! to me frfcco, oci, tudja mami, 
$Uni to cna, to je (en wiSenje, 

Co jej u^Mdjaitje lett w tito prani, 
fi objalo fa moje * nim ts't|enje; 

Itfco fi, pomefcj nill ja fom pofel |emc, 
!Kefem ti tujM w jljacf; omocette. 

Co fa mi lo)i an jel frafitt jjatsil, 
H bal djfebićef jaf J>arijelomi, 

ID prnfcfem ndl)Uni malicfo fa bawił, 
£c) mnofjo ofcfril mi jaf prorofowi; 

Sartmitil ma fk, )c aj tam na }tmi, 
3e fwet jafo tu f)vo}hc poburent. 

ille aj ittlii rabu obroefelel, 

ii itfa;ott>al fywpfiu je^nlt jafntt, 

5ta tli mi hlaSet w noci prifno metel, 
JtcS pojtfem bak tu puftimt ftraffmi; 

Ca t)w]t}ba f ref el : tri jlo rofow fwjeit, 
H wjfetfi je; fa &r|ja tito fmeti. 79 
JSatTjeJ luirltttte mracni jaclattajtt, 

©fc famej bo|q tcl)o roftt jari, 
Prefcca paprjffi jej w^t prelujajw, 

ii na ?apa?e fthto it>?£tcft )javi; 
Sam tta japafce, prefc widjefcom fłojt, 

ii prefcpowefca fwctu o pcfojt. 

Saf i&ojjom pttttij tuto ftrmit cejht, 
Sit tt> ttej wimolt, £a$i ; oftfte, (Tali, 

Po fWpucfj ceftadj fcoflattee fa f mefttt, 
i) l« £ucfjon>ja atijela nit unalt; 

£en tam w oblaftt fe& u) wiUUU, 
iStifce* twejtmt, flomo poweseli. 

5anfo wefelfjt, jafo b\ boi bafcal, 

Se fa } mjefta miif tiemraHme jafe, 

Ponaglał *e mini a precafto pa*>al, 

3af|to w ńeptamcm fwetc, w tiecttem cafe; 

(Taflo w moMttbe |epal rtifi, flafal, 

3te& poS ttoljamt mrtn>td; wiirel, mafal. 

Semtta noc frila fraje tiftrititte, 

Itefc ten fcebrt $ttd; boi fa nam ti| ftratif, 
2i politoct boli l>u>fe|t>i }ab\ri\mU , 

ii fwet w flouant o£pon»cf fifrałtt; 
tEtt fiat wftimc fcremo fTtu>erof)rane, 

Pofc mm ofobt \tnffi ttalafatte. 

Mi}, jat flraffite ftt w noct ffibenice, 
Su frifu nem, tu tid;o panuje, 

S« fii ita fvi)nid) ceftii) n) fyraiiice, 
Stt frfcco md rec — ja^tf uiidjityc; 

Hettij na* J3o|e! wfttdjam prewclift, 

Stt ljla#: to ftt twe bratmftt pommfit 80 

JPtlfo frratrtcfn! fa prtfjomdrali 1 

Ita ffibenici f iomu itild^eiKomi, 
ilofji mifke iWlo objimali, 

CD pol noci to fmojmu brairkfomi; 
Sa ndroS mi fis IDilfo nd$ mirjefli, 

ii IjrSinffe jim (l|t j oct tjefli! 

Silne tu ten U) Ufo ŚulefcmjTi jnatm, 

Prijfjcl na pamaf m ^rojtićiti latejTiiem f 

&i\f) mje, mijlnn jt, m ftere fmeta prani, 
3e ten l)rfci»|?i ro$ n| jafjofcem; 

0afo init fbeft plattl fmet }a flu)bu f 

3afo fa mrelu, fa fmoj narób tń)bu 

O fmentu fcffjetfa, jWtle nogawkę, 
So mld^encomo telo cfrimalt; 

IDIaft jaf fafftałt frafne f fifibeiiice, 

3a? wini metrom litlo pofjrdmali; 

odpal f^rMnfFt fbjelej tmdre Ijle^el, 
HI a ffibenict jato |śmt mldDel! 

.Kati na micljofc fjlauut mu ?frittilt f 

Jt titejfecfu ffce boi f fmrti ob f Ab cni f 

ille metnefi jt fyo cbrdfUi 

Ha }dyab, co boi nab nim jaieffiieni; 

£n55ja jt mnofjo o fiom rofprdmalt, 

lx nemu jat na piit m noct cljofcjemalt. 

■v 

Be on fyrfcśnjTim budjom ffjel f poprame, 
Jtepof|fmrnil fa fpolubrafom $rabA f 

Vrcb |alcbnifr a fnbei m ofiarne, 

Stal jimaf tento, tmaru )iwń f mlafcw: 

X'of)rbci f metom — fc>al narodu rufii, 
ilafc puto, |aldr, ^molil ndfylu m«fw. 81 

Jiefc prlffd jundt na mjefto poprawi i 
©rtel Ułani wipefhicfyal fmeli, 

Sjel f jfibettici, jaf na mjefto fiau?i, 
10 tifyio mu jlowad; u$a cttetttclt: 

„S Sofiom tiarofc muoj, $ Soljom md rokita l" 
S© fefc> wirjefel, fat mii Ijrfclo fpma. 

£oto poflefcnja bola fata mufa, 

&cbo to fwate IDilfa innjeranje, 

Pomjlila bo|ja na tatowi rufa, 

Itapabla f)o tam hd$th a ^tifanje; 

Sar jaf newinnt 11) Ufa ofcprofowal, 

3et»tt« po nom noc, |tttn prenocowal. 

3ie$ jTonal IDilfo — na tti ffibenicit, 
Sletel Jjolńbef, jato f narjefam, 

3afobt Ijla&at * placom Jjolnbicu, 

3afbi jaftrjabom tam boi ftofyanam; 

So|e! w wlaSenca boi Ijtiefc* premenem, 
ii jafo IDilfo } fcrewa powefent. 

Prw le| £>ofonal jpjewai ft pefnicfu, 34) 

0a opiiftent mojej ot> l\o§ini, 
Jltf&o neplace mlaSii nab bufficfń, 

Placie lutóemmt tui torfce jtalini! 
ii w tejto pjefni ta fweta ftrota, 

^Sr&mffii wefiU brawi fco |twofa. 

iSoI len mlifcencef, le| jaf m«| nmjeral, 
**5rt>o jaf IDilfo oprei fmrti celo, 

Ma IDilfow on fjrob w poprawę pojjeral, 
Sof a bof (Irili obod; ?tt>aMe łelo; 

£ebo to boli tu)ii i^hibowe, 

„Dajie ma ffce fii fojlt Śttlefowe!" 

6 82 &a\fa to bola mlabid) brotow mufa, 
Smutna pre naród/ ;e tai fcofonalir 

ille fa trjajk aj tim fufccom rufa 

(To jtnfow mlaMś) ortel podptfali; 

3Te5 fa ńelafa narofc jftrirtt, Jjrobu, 

3)ajte narofcnoff, frajte m« flobodit! 

Caf podjowali narcfca dwojtcfi, 
Pot) ffibenicii jferljowja a fati, 

£ef Ittfc fa moMil jejiclj fa i>itfficfi, 
5afbi ntlafcenci ttto boli fwati; 

ii celi obór nat> Ijrobmi jidj trnul, 

£ebo otyninu idyab pomftu IjrnnL 

5af %tia#ava w fwojem wot>op<&e, 
£rafe ofolje, mtftd, fcoli, Ijori, 

t£af fa riitili prtifcom ita japat^e 
^tbittow i)ufti tiftcowe jbori; 

ii celi ten fwet jbrojii jatajili, 

Pomjhi Ijrjeffnemu fwetti jałjrojili. 

Pri fcrawej rjece rojlo|ili ftóni, 

JUerii Jtocitns ftraffm tnenowali; 

t£a rjefa wffetfi jatworila brani, 

Śu fa &we wojfTa fpifli a ruBali; 

Sapafctte Ijtifi fiftttrmom ifili f me;t, 
ille fcali fonec rajom Siwej feci.- 

JDifeji wa?now t>*li na flobofcn, 
M |befc>owamm ptita pofmmalt, 

Krwawe cijlti rani jmili wotiu, 

ii tt> ftrMnffe jtdj rudjo obljefali : 

#ola to Sobą frafna jat wjfrtffenje, 
ii bolo rano — fwet ntal ojTawenje 83 

^>jIo&ofcem' tifo fiobobnkij 

(fo łajfń ti«t»|u ffttcttfcam i»iłjlr f 
iSolt to rafc>om tnlati fcojoamrci, 

K fwcjmi odjrancom $ placom twfi f Sunęli ; 
Rewoltę refiutc, bratem podjowati, 

do uimicili pre ttarofc nam fati ! 

ITa to tDajnomja fiobc&m UUli, 

7& poljrefcu bratott) ja rofc pocfyowamcJjf, 
^rfcmflfe fa jim wojtTa pripcjelt, 

2t grobom mtttencow }a tofc poweffamefy ; 
U) prtd;cfc»H jejtdj ffifcetiice fpafclł, 

li a itid;| ftnonjja fa fmoj itarofc* jwaMt. 

Cen |pem: ale prawfca prefcea foftaiie, 
°*5i6al ofolje, ttjafel pm a ftali, 

Swet Ijrjefim {jrojmi ofrplatu fcojSane, 
ii w tom fa jetne |ili vo}U\)M; 

SłTuceMYtifotu fwojtef; fmtacattd;, 

IDifcalt JjroH htójiitm jafo fitwttd). 

C« jft&efttce ofptom fa ctyititf, 

Soli fafciMom f pocie tsfmrfirticf;,- 

M) prajTote oJjfta mrtwid) ofciprofilt, 
ii eplafali finoa> f afcufemcl) : 

3»a Ijrjedjt fwoje djtttlt fa w plamen, 

„Sia^a mlaSencom" a lut) tjdcl: iJmeti, 

3?e$ mtttue tela w trufjlu polonii, 
S lipou>ei)o to $reit>a uftrojemt, 

3lna|ja moMitbu fjrob jtm mtfwatilr, 
ii htfcja fcali )T|u wice^emi; 

JKlafcencow weette w}ali flawi brani, 
^Sttfi wojanffe w fwoje wefllt flanL 

a* 84 tt> jlanocfy wojanflid) \uudt pctni mlati, 
Sial jat ofofca Jjrt»a 3avoflawa, 

3 lift mu Uhli vo}ta}i a rafci 

10 t)tUnftim cele Ijarila fa flawa; 

SIT«1 to jundćti, fmeH, okrojeni, 

^>on>otil t wojfTu tafto ponuffem: 

„Stnowja Sławi! bereme fa ( wlajli, 
JKterii Jtocttu* tento ftrafim Seli, 

3)e§ott)i|eu to moja plna ftrafti, 

Cafto mi mwoj Su^ moja wjeta weli: 

Pot>mamś tu |em ti po frutem fcojt, 
ii ytiw&t* mi lufc fa* f« pofojt! 

IDinnim otyitfłt&, fca* ruftt milofU, 
Pidju jpofom, a potka* }va%u f 

StrojTota* |alar ńtlej ńewinnofti, 

IP&owam, fitotfom fca* uted[>t! # rafcn: 

M)ratil wiljnancon>, fpamataś ?we?entd^ f 
©fcplaii* fhtottJ «> Jmrfadf; tete werntd;. 

Swatej <Trojtce djram ten to^nicam 
Satijme* mu|mi wojjta ufcatmmi, 

IDiftanu* Ijo tt, twe w nom bufcii jtani, 
iJ otyratfi* Ijo mu)i ffledjetnimt; 

3ta celo jefyo fca* litert flate: 

tTn rowncprartmcft narofcowja matę!" 

Hat })tiina Un; a ffattu finowja 

^titralj! w oblati Jjromojuwcno fiwifyi, 

ii na tifcatne fwoje ft wubcowja 

iSiifr, wcjanffim pnfmm ofom mt^ti: 

K nofyam jundfa fyrSii floftja fylawu, 

1£c cifat pan nd$ — fyuttdfy mu na (łamu ! 85 

ii fit fonici fmelo fiupotali, 

& oblat mojffa po wlafli fa wali, 
il| Soli, f)Oti i nab fint faffonali, 

ii neprjafelffe ftttfl nlji&alt; 
i? celt fa fmef muf cl (jrojne metti, 

ii mefeli boi jafo po wa$tnu 

Smecetilo fa; ale po foncinacf; 

^lajt bubnorse oMafi ffrjafali, 
Sfrelbome Wejli (fincl) po fcclinacfy, 

© {jro^md} bojodj ?meffi fconafialt: 
ii w nejiffofe fmet fa ejfce Utai, 

3afo pręt) fufcom ffal a orfel cafal. 

Polnocm uljel, ojjnom rozpaleni 

Siifetmim, fttiojit |fapal ia&owimi, 

ii jafo orf an iit»i, vo}lobmi 

JSTetel jafyubnej mejni na frajinu; 

©Jjromni puffil ) lafcomin ftwdj pramen, 
ii jfcufil va|cm fen gburem plameu. 

„ilcfy, co w tom fmefe fi pufnice robi*? a 
3et>na fa ma fit bobina jpifala; 

IDjeśli fi m jafej nejiffofe cfyo^iś, 
ii mflfelijafe ^tii|i mipramala! 

Jfto fi? bofyma — J)tu|i — « mifojłi? 

Sptfam fa; rjefla: ja fom mai molnojłt! 

ii ja fcm mefff an, Pani moja jlafa, 
(Seleijo fmefa fin, a prjafel luii, 

2Ta|fci mi narofc je a mjera fmafa, 

£lowe;enffmo fa w freftanffme mi lubi; 

Sojim fa Solja, a ciim lirtffe prawa, 
Swaft mi jafon a &ifa? md f)lawa. 86 <if)cem fa ofcetraf f mojej fwatej wlajtf f 
ii cfcfcedjmtc u) \ nefcejpecnej cepi, 

ayjcwam o Ijalodj wefu a o ftrafti, 
(To na^ gonili fceSinfami, tnefti: 

„JJo, pojfceś Softom!" tal ntałfa wolno jlt 
Hjefla, ffeptajitc par jlow iv tiprtmitoflt. 

">5a! mt ffpfottt ; wja|te tiofjt, raf i, 

IDlecfc tidf; f radców mecite) fcę femńice; 

iteu jSete wi ta|fej jrat)i muf i, 

Jlj m bufcete wifet ? fftbeńice: 

£af popaSctttc^ wljefli Ijro^ni fcra&i, 
Sili, jffl&ajiic wlaft j na* a f)&bu 

H) Ijlbofi 5anfom |ala'r ma fa?)ali, 
ii wapli fam o df;lebe a wo$e: 

Hoftt a ruf? frt]om of owali, 

iDali ńboijid) )abim neflo&ofce; 

Jlle fcobri Snlj fcal nam oblewenje, 

JlTali fme jaf 5an we fnad; tam jjamcttje. 

Itfrntl fom fkfcfo — a t« fweti nowe, 
3af pri ftworem fwefa winifali, 

Soli fme frafnem * 3anfom na ojlrowe, 
£en |e fam morffe wini fcora|ali ; 

ii Uh fa w (nirce wofc>i wiljewali, 
JHorfTe tam ffelim lufci pitawali. 

tTento ojlrowef cajlo naytóali, 

(Efifte aj £iw/, MjjIi oferowani; 

J)o6ru rofttnfn jaf hipe| cfjwatali, 

(£ljtejiic falu&nii pufte fweje ftrani; 

MU pri wfifem tom, ti &omorot>mci 
IPJafH fwej boli wreli milowmci. 87 

Ciito welifct Jjrttjii natrejtam, 

Ham na japafc fa i Ijoram pomifali; 
Start tam ftal Ijrafc mitrom obeznani, 

©folo muru prjefopt a wali: 
©Ijromne wrcfji, jato l;rt)e baffti, 

iSajili oftrow tejto nowej wlaftu 

JP proftrefcfu Ijrafcw cfyram jt jaflafcali, 

(Ttto sitowi, fcobri ojtrowani; 
M| Ijlawne mitri a yiljeri ftali, 

<£fpram fa ropelil na tri łjlawne jtant: 
(Sljram to ogromni mai pofcobtt Ijra&it, 

ilH djranil l«t» fco&rt ofc tta|?a^u. 

SJT(a&q gorliwa, |iwa, ^apalena, 

5ta nturodj ftau>bt pilno pracowała: 

Po cfjrame nowem wrelo rojtii|etia 
iSrtfinjttm fr tu Sufyom pocinafa; 

Starci junactwu, wiejąc jeljo rafcu 

$l?ń&ru, narofra Sali w mfi wladtt. 

Caf to milo filo — a junactwa Ijlawi, 
Staroft na$ frafnńn fcjelom prewafcjali; 

iDomoro^nifom fconajfali -prawi, 

3tc5 fa w narożnej raSe raSjewali; 

Proti Siwodjom fjra|e ^ara^ili, 

Itteri ^alcfa ftawfce ^aljroftli. 

Pojal t»irffu rmi, ten tyram welifanfft, 
Jrorma a wa}ba jeljo newtiana: 

Pri nom naho)ni lut) jaf na* Satranjft 
Pocfiwi, prawi a Sobroia fama; 

S nami cu^inci, t»wffa jeljo mila, 

Ha mjefto reci, w twan Ijoworila. 88 

SITne fa w tom dfjratne Jet>ttoli fwattita, 

Hat jato frfcco w fele |alu6ila ; 
jDomorofcmfow nprimna ronina 

Ha tuto oct, fcujfu obratila: 
1P tej mali flttjit fna|t na tt>;friffenje, 

2ufc> fwett kfcftwo f bo|ftttm pottuffeitjt. 

ID narożnej rafce jwna^tmo jaftalo, 
2te$ fa f froatiite brana ctmarala, 

ITafc fotmu brani tnljo fa Ijafcafo, 

$1 f a 2 fjafcanja oftra jwafca f^ala; 

0et>en ffeSiwt ffarcef tw japlafal, 

$eop«jfi:aj na*, Soje! a w tom ffafal. 

ilcfy Soje, Sofę! tato nejefcnota, 

Stepuje fa u) aj fem na oftrowt! 

lP|t>icf;am fr * Janfom; adj, JfeS ta Jjolota 
Biffubni \ai)d pvą morę ofnowi! 

KSe fte wi fraje, f«?eii, flcbofcmct, 
IV% nepofcfcam tejto ja^ubntcf! 

Snlj tuje, cobi fa bolo porobiło, 
ille narofcnje fmjatfł naftowali; 

jDomorofcmctwo w plefe jahtjifo, 
IDelife, fwati bni fa otwarali ; 

JPffeobecne w mcfj fwcti fa fmjerenje, 
Swato = narofcmd; tnjjeb obnowenje. 

tt| fa ffcalefa |aft«pi Jjibalś, 

Sfcomorofcmctwa uhffańd) frajow, 

S tu|bti a plefom na Jjrafc fa hiwali, 

tTito pojlowja } bojicfy, mliii) rajów; 

SeJo = cerweno * mofcre faftaumke, 
3af Hoadjowe ńeftk fjolnbice* 89 ID frdftte ufcolje jafo pct> Ottami 
iSiifne tifice w fpewe fa fcfyd&jali 

U) iitfolł milem, fafceitem lipami , 
Jtufi jt fcajtic — milo fa witali; 

SHitogaja Ijeta! Jjucelo jerami 

iDaj $>o)t fftaftja ! rjefli ojtrowant. 

IDelife tito ndrofctije Slaumofti 
iSrfciiijfimi fa jpewt japceali 

IWdSeiici, panni frafne, w ndrofcnojti 
£itit ? plefawe }bcvi fabdwali; 

ii w ttdjto tpcwod) |d;iłalo tn|Tenje f 

Si }bovi fil n e — Sławi pre&wiSeiije l 

SHiijt a |eitt, jlarcefowja ;df;raMt, 
SITlafcu rotfimi fwojti etocent, 

ID fole ndrotmjem jafo Sjetft ^mla&H 
Sentc pefcofcu jafo cjldweiii; 

Sl|i rafcofti, |dpal« yatali 

ID ;nldfce$ nafcffemi, fteni o&jittiali. 

ID fcrufjt welift t5en narożna rafca, 

Prefc ^fcor itdrofcm pluciu preCftupila ; 

Pocet werejno ^ fcaitej wldfri fflafra, 
ii tujbi fwoje nowe preMcUla; 

5tdrofc ujtiali ttafcffemm fdjwalcwat 
Slu|b«, a raftit 5aicf upeumowal. 

Swital £en trefi a tu w ttabositojli, 
Stare jt fńtyi otcow otwdrali: 

^5lawi ndrofca o^frili tajttofii, 

© fnifcucnofti uurof fcondflTali; 

'Su ftarejfittftwo wijlowilo: Umett, 

3 tidrofca letel pofwecenja plameń, mmmm 90 

3t$e ffe wi fcrajje tta SlowenfTu (jlatm? 

Spomńta 0anfo — w ffaftt tej bej feta; 
Cm bifśe malt f>o&i — t»a(t jprann — 

(to wiH clon?ef, fefc Je blt^fo neba! 
Jtojwinulibi ufel bnfcuicnoftt, 

l\Uvi je -jtuitt w Satra narotmoftt. 

3t6c|e fie? Itollar, ^óollt }tóumciwi f 

l?5e je ntó ^#rbatl Ijroino-plamenttt? 

K6e je nc^ rofccm Stut* ttaś preljorlittn, 

2t5e je iSofcja recmf w Satradj fwatocitt ? 

3tfce je ten oblat rmi|otu trafnej Satrt, 
£n bt jte mali ro&ociin waUi ! 

3cbna fcoltnfa jato 3o|afata, 

Sola nab wid; od milo ro^reflrena : 

ID fcomorcfc>nicłu>e bola to jem fwata, 
Pomnift otcow jlattnttdEp o^obena; 

Sajłupi )a tam jato na pwt l)nali, 

TXytiri}c )iwota — otcow jpominali. 

tTaf pre|eljnalt efcenjte fcoltnt, 

i! puiowali f narofcnjemu (jrafcn : 

ilTuri cfyramowe jfropilt roSint, 

iTJiot naroża w tajmi wefllt rabu; 

lita flauibn djraintt tlaMt obet fyojnit, 
ił |efynali fa f £ jelit lajlti fwormf. 

*Ólawnu jefcnott w iu^baclj objhipilt 
Swatinti, u)j]*etfi lito jbori fwcrni; 

(Srbom itarcftntm celu oftrfflili, 

**Óladjac (5 fyrdo na }ii nerc|borne; 

Sotmu narodmi nlawnd mała brana, 
J^omici barmu iii$iie malowana. 91 

l\ tu effłe vi}, narofc Un plefawi, 

W fmatonaro&nicfy tuSbdd) fa obpma; 

WiUtja } fytifou) narofcnje }dftawi f 

IV operne ndbo)nim trafi fa ronina; 

JłTfta omractlo fyropii ofwjefenje, 
ii ojltom f)ibc ?eme jatrafenje. 

£ettm na Ijern — tu ja$ melfe fmett, 
Swcti na polnoc nemifcane nowi; 

3em fa potrjafa, oprow mota, lett — 
3atbi Ijo i\ał)\t Jjort mannitowi; 

W |emełrafem pritjafjlt fa Jjort, 

Cu 5anfo w i)tu}id) to ntne preljotuorf : 

JHd) f co* ma ^bufcil? jat mi |a fitom hito! 

Jlfco je? n| fcrabi na }atar ffhtrnuiju , 
)55eruc ^er^awe } nofjt, ruft puto, 

CDrtcI nam fmrtt ftraffut epiaimtju; 
3to, ht tta0 małe; n| cci spineli, 

(To nam flii&ctto — rjefel 3anfo fmeli! 

jDali nam clnef, mjeSlt f tDÓ&opaSw, 
iJ foiiii na* m fyrojnu jatoetnit; 

t£afto mi&jac n? na |tmot wab jrafcit, 

10 pojleftiut f \atii * 3 ant om fme f^imi : 

Pre|efjnali fme marne ttto fwełt, 

€u dtt>ojf)latt>i ftaf | wifofofH lett. 

10 pajtiri pojal na#, a fco mifcjtt, 
liefe } octtej nab prepaftti fmrfi, 

Smifyne fa fnMom neba w jfircfcfti 

ii nafc Itrajtnu mojnt * nami itjrft; 

Ifafom fa m japaD puftil fco ttujfiJiij 
Xetel na$ fyori a morjle i)lbim. 92 

Sliteefo }Uti prdme (Tonowało, 

IX) len W frafne prufa fa mifjalt, 
IX) tam pcfc ttatnt roffctfo nocowało, 

Sam bola tt| noc, tam u) luSja fpalt; 
Strnelo fa aj nam a w fejto temncftt 

£ettme j totffńt frolu w fylbofofti! 

©fcfcedjntte ft na SlcujenfTej jcmi! 

Itjefel jmencnt nam ftóf na anjela; 
51Ti c£ rafcoffi jato ornament, 

PaMt fme f noljam cjloboSitela; 
ilnjel pre>efjnal na*, a letel w jlamtt, 

illt j 3amorJnt wftfime iHijawn! 

Saf fme letelt jafc po w}friflfem, 

Sam pres £ubin« t Ijoram pojtawemt, 

Ule Scljinjai Sjorlo |armńieni 

IPttjac ^aloftń obce rnipalemi : 

(£ffte fiirami iejto pwfiaiin}, 

jRalili cci, tjaljmic n> ńbocini. 

0a fom pofpjccfycl fu mojej rofcine, 

ii djcel u) ob jat fcujTe fcralje moje; 

Sto totem jmi^lo w fłraffne) mi cupitt, 
5"af ia ; >fo ijaf)li mojni a jid; boje ; 

ille aj « na* bromie mi fciwafclo, 

Ka*e fom ietel 3anfom w oci paMo! 

Jtajfi wiejąc na$ patii a |amreli, 

SHtflelt franmo \c fom ja }ai)lnul f 

©S t:fjo ca fit jaf fme fa minęli 

Refren fto=wcfi Mljt fcen pominnl : 

j|| tt> rojbjerant nilem prifflt t icbc f 
ii ja na |emi ftnwt najfjel ntbt. 93 

3a font jt mtjlel |e Ijrojne wtjawt, 

literę fa nit tam 3attfom nfajali, 

Mtflidjani fint btifcit nowe jprawi, 
iJłe cni to ifte pcwe^ali : 

ilj oni boli jafo we wa^hi, 

ilj tn bot fweta obór ro^bttrenr, 

J)obrt Prałelja, mojt fcobri }ndmi f 
3af 3c}ef otca milo ma witali, 

Jtebolo fonca fraja wiprawattt 

i1| fme fa w Jjrujacl; fpclu wiplafalt; 

5a fcm jim ofcfril moje fciwne ^wejtt 
©ni pc}em|?e pogromi a trejłr. 

3at po potope to tu wbjeralo, 
jDomt, tfefcini, mefta ipowdUni 

Strajfntt to wjfeifo pofcobtt tn mało, 
Swa^ft najtti ; >ffje boli potrfyane ; 

£en materiał co ból jadjowali, 

iltajpri |a jatlaS* nowe} ftawbi Salt. 

(Co nofjewalo ocel a rejiwo, 

(Eo fa $a narot) w bo) prefyrojni Salo; 
Junactwo fyrfce to wcil tijTojUiwo 

Ha o^pafane męce pożerało j 
JWuji |a naroD bral ja fterubam, 

3af mefcallin, łjr^o njejli ranił 

2\t>o fynal narobi na frssame pole ? 

Bfco brtifił fa>ai męce ecelowe? 
Hfco prifpjefifil ti ta ł >fe riffe bucie 

iJd; ffco pcfytbal ^iwli narefcowe? 
Stiropi precfjii cł)ttom ffco potrlc|tt? 

KOo naś preD fa Diii wef ftaticu wlcjil? 94 

2t5e fłe yroroci, co prorofujete, 

2\ic wi wefftcowja, co citate w ^fant? 
2?5e n>i fcfńici, co to}f)obujtit? 

£ebo (jąkaci, oiwcrte nam btdni; 
(£avchc\nici , fśe fte mali radi, 

1\& fa jtrjafali fweti, fróut, wlafci ? 

©rfan a Samum, Stroffo, s^eirćiuja , 
\4onictm fcecljom (Europu owjali ; 

ltul;(ej|fim belgom jaf ftebe fyromottjja, 
3afo femeno, ftrfu, oljeft f|af i ; 

©łjinme pnifci |a turni fa wljefli, 
ii jafo morę H llfjorffa tjefli 

Ci, co }acali boj, ftefcofoiiafi ; 

Bojottniif nepal fam preco mcc tiofi; 
(Ti, co }a jelitu ma! bojomawali, 

Srali na feba ftje, męce, foft; 
pofremncft lufcftwa wiffla tta cu|tnfii»o f 

Idand jlobofca jirałlla bratimjlwo. 

Pan njefel tercfyu, ttjcfcl ju potkam, 
5&śd)al bofjati, flonal |ubo|em, 

Itcem }m\}\t f pufilt fffoli, darami, 
Srpclt jlarci, fcjetfi, mii^i, )cni; 

$cv$'man% pjatt berłu f jemi flońil, 

3te$ swon burlimi miHicnom ^wonil 

Paftjeri jeMri ja rot) n> bej fa fcalt, 

Smenjac na offre, bc)jc (lenio, mcce ; 

2Dru!)i fa fmcjljo ftafca ofccptaU, 

'•Óia&jac na lufcfte, djlaSiio frwofeće: 

3$ratjhuo, pofremnoft to bolo ntamenje, 
&ś|?a a pcfoj puf>e ojfjaleuje, 95 

10 ytihlftw jrofHa najltitejfTja $ta$a f 
lDoni<ict feba fami jTpcfyomalt: 

H)e wlaftnid) Howd tiojtl nafcraeJ; fyaba, 
2tofciqa finom ft»ojt4; yve}vtó}ali ; 

Ho nam fcoiijejli ti fiobofct fcane, 

3ejidj| pamjatfn tyranii w fcwffi marne! 

© jafo fme wam }dwi§eli twotil 

STK fme plątali a wi fit jpjewati, 

Jlti fme ti wajfe uusnott a J)ort f 
3afo Ijofpotut Ło|e fyabawaW; 

S laftowicfdml d)ceit fme putomat, 

S nimi w ialctid) frajinad) }imowa\l 

Itcene folami oflro \'a hriali, 

£c| necfyapafi, Sweto * t»ttd)a cefli — 
Itefc o premrate fmcta migrowali; 

Dobrt lut) prijal to ja bo)}* trefli! 
iltne ffrarcef ^en o wjTem tom rojpramal, 

iJ w pofcobenftwe tafto fi wpifydwal: 

„Sjalo fa, fjalo w mclfem poli fjalo, 
S\ rojfemaci fa tam ftretawali, 

Hej, jacmen, jitfo fpolw fa mjcjfalo, 
iJ| rojfemaei fco }wati fa fcali ; 

Hat to jftefcn Bfil) ani nepo^cljuaf, 
£ebo rojfewac fejbti tiepre % >cl)??al! 

J5ar to ofenje na jar bujtto jejfio, 
3efcno tam jrno frnifoe jabCułT^o, 

Prtmaiom potom welifim pcfrejfb, 

liefc mtacno ni wit cciii jatymitolilo; 

Ho f co jojlalo bola mrmcnka, 

Mdf ba len fiifol, fcofciacje, cfynical" 96 

Harofci jeme ofticm wi^jerali, 

o ftowefej fwojej ot>t»cd;nutje flinbi, 
Ua fwate ftebe oci opjerali 

Ztefiic fpolecne ja tt>tfupu tiijH; 
ii ficbe rmi&re fpraweMiwe, weciie, 

Prijalo profit tiarofcow fpolectie. 

JTajwefebficjffu na fiebi fwatinw, 

JŚtie je fceftictwo narodom otworil, 

Ctt matę fcjettt! jeme na ro$tmt, 

Pofinul otec — a faf preljcwofil: 

Prawfci, floboSt, bratfiwa a rownofti, 
iSerte poflafci — |tte we fwonioffi ! 

S poflonu fcart prijalt — a jieró 
prefc narobi fa bo\je latworili, 

IDefeli prifili na jem j fiebe brania 
ił fpolecne fi t^ari preMo|ili; 

3afi je ćlowef I po^ri ficbe jeme , 
3af neroumo to bolo poSelene ! 

Ci, co priffli fem ofce trtirni f neba, 
S poflafcom fcanim friwo ffafarili; 

<£ljii£im ftefcali — jbol;atili feba, 

ii taf w cfyufcobe — Sofya iirajili; 

jjefcni fi }a pol flobct> pofcfcali, 
jDrulji jaf £a^ar otruftmi mali. 

Harofct |eme bcyjc fti pofcfcanftwo, 

Ponniite na to narodom tDMt»ccit>|a ! 

IPjera, u^clanoft, a prawe freftattftwe 
(To jidj urcenje — buhc jim otcoroja; 

J)ajle jim prawa pofpe } tiudja cafu, 
H famoftatiioft tuto #o^o*fraftt ! 97 
Jtfro fa pofwciii 6p fiu)bi narofca, 

Ma prefcttfiojnu pomni fhi|6a t»uc^a ; 
Swoja bu$ ofcet prawfca a floiot^a^ 

Jteno* fco djtamu neclowectma rtidf;a ; 
5 |ttj obtim a ter rndfjo clowecenfiwa, 

Pre|eJjnaj prfe flowom na&ojenftwa! 

IDffetft unjejli ferdji a iiefjcfci; 

10 ofem ftorocjetn |ifja fweljo 6el)tt, 
Stowaf a iHafrar; len | cifie ffofcofci, 

!Jte|ttaIt yviy\i — traftic fa ofc i)hcwu; 
Placte narobi, placte nat> tli bobu, 

2tes5 clotucf Sclt nerowno flofcofcu! 

U) floboM wefti bo feba ffrjelali, 

10 pjet a tricati bittdd) neflifyanid) ! 

3 SłToljaca, lOarni Sudji po^ljetalt, 
ii o&jfmalt ^u^ow ro^ftewamd) ! 

Potomstwo tento anjel newieem, 
3afo ftrotef fiidjal ofcemrem. 

Suto pratuotit wifofi fcncljowja, 

Sanefii fefai na ti %vuf)i fmett; 

Soto liicenje prężni naro&owja, 

Ke6 fa wiweju jmtomnofti fmeti ; 

^rojm tento bo) ttifcucnoft roffufci, 
£a a| wtbctc ^fato j tejto rttfci. 

(to je jlofcofca w ferej Sotya ńeni? 

Satnrnu*, co fwe 5jetfi |ere wlajtne; 
3e taj t rojfoffi Itifcftwa otworem, 

Ma jefyo| brane cerber wije flrafitte: 
do je ftobofca 6e| roumoprawnojli? 

Maco je narofc, be| famoftatnofti ? 

7 mm 98 Jl> pifmi fa fmatent n>flfef>o fcoctfaft, 

^eremiajfa Jjrojnu fapttolu 
Swatu fftwrfu w rufdcf; lutfja ma Je, 

3af ten ofcfufcil Howccftwa mwoluZ 
Pafrtaftt tam wtrz £o fefceinhajieljo, 

Kaje: ad;! rterofc brata mwohtifyol 

<£tmte Ijl&ofo fcudja flobofcnefjo, 

Hat jafo w fajftem, tat aj w JHaSarcttn; 
oe |m>ota wjfaf ofem fto roejeJje, 

CĆo uj jbm>alo naffnut Slowafowi? 
11| jeljo ftwot 6ol n> iirenfcu Sam', 

Prm lej boi umrel uj boi pozowani! 

Hole a luft, urbar, ofcpuinala 

' §a rottmofJ, tratftwo, ta flobo&a fcana; 
itte Slowafom ufta jatmfala, 

JttaSarffa praj ***> &"£* P<*w fama! 
ttrfcarffe ptito pat>lo je fefcljafa, 

Subafclo fcudja paMo na Slowafa! 

^5lawi Slowenffa tiejiju j yanffJini, 
Jtterii nebawa fefcljaf uj janowi; 

^ejid; Ijeflo je: jtwot pratemm, 

5a tejto prawa aj mret fu Ijotowr; 

Slowafow w Htyrocfy fu tri tmdiom, 
jDudfja (lobowi, rect, cfycu mai śni. 

Zat »órtf, Sulef 35) w Jtitre tt#upili, 
ilTeuom fund) oba ja prawa ttarofca; 

ille Solju jjal! wjac fa newratili, 

jDo put jtd; fcala pre ttarot) jlobofca! 

Hafc tti jlobofcu Slowdct jłrpalt, 
<$et jafrili — ufft jatpawalł. 99 
ITaroD Slownfd, Uri l«t> to})jaUni f 

£en -ja* na ttiwbi ftati fa jalowaf, 
IU prawotownoffi wfu oDfń^em, 

Mnifyu wdifid) tjeD fwid) czatował: 
WiJj wje f \aii\mx oDljotfen ftoletw, 

lUjDtd^al na pofmedj flo6ot>ncmu fletni 

SfofcoDa je firotn w nett nntoftem, 
ille oDwifle ma na |em pano^ł, 

€lowd i ohta^n 6o|jem« fltt>ofeni, 
Crlja ouwje j fteljo ft ti&cJji; 

ii len ttt>or łfoljn co je ńepoDofcnt, 
Jtefmje tyo ttfjat, a je fieffo&oDm! 

SpraweDlsuu Wslj, ftuet faf jamotam, 

H) faf utyto ttmiid) cfjrcnmo prtftatmf; 

IPjfetci ffe moji! tjftłń ®> vo|fjneu>ani, 

ii «) jmatfti fomfo f nount fa ojlawtl; 

3fe$ po naroDod; prtfno fa pojmał, 

©fcrajene w nid) fwoje prawa Dtwtyal. 

Vtw le| Dal fwate luDfłmtt ro|Jjreffenje, 
tEreftal fwewolne pri naroDocJj wini; 

Prw Ie| Dal tronom nowe pofwetenje, 
MaDcow powołał Do fwojej fwatini; 

Swojw jtm oDfril pri natoDocty miotu, 
Safedjai fi fiiD, rafccow pojlal Dofit. 

2itDe fte, ad) fDe ffe, poSte fcratja nafifł, 
©tec naroDow po naft fjlanui jlojt; 

5fa* fa tifajii, ttto fwate tylafr, 

Jtelafajte fa, Sfity fr aj tod$ fwojt; 

W fcojtcfy lafonccf; matę jarncenje, 

Se fa }aiim wafife powtflenje! 

fm 
LofC. 100 

ilcfy fto preftftitpt pręt) wfiemoljtKeljo, 
ilbi ja Iwfc ttaś preS nim otofcowal! 

3tSe je ffco, abi ftwfci, prawa jefyo, 

ŚEi ttftcfwefe profbu twrojprawal ? 

SłTtt|t naroża u) boli wifjnant, 

3afo ftrotł^ na wffe fweta fttant. 

iSorwaft majti Sana 3ettacica, 

IV froojem nato^e ja mnfcca a tytanm, 
ii $rbt fwojljo otca Ifajactca, 

S ftenm tylafcali ftartdj otcow jlawu; 
Jtoljoje Slowaf najtie ofamelt? 

ii ffce fu jefyo flawm ©fotteH? 

)!a SloroenjTej fme ftarej jemi ftatt, 
£e| o Slowenflu ani djtru, jltcfyu, 

Byewawi naród nntlfef \ai fta\i f 

SJoitJCttfto xx> firaffnem jamjerato licfyti; 

do fa ja naroS bolo pofonalo, 

Co p©5 Jjrfcelntm, Jjtojmm fiifrom fłalo. 

SlTnjowja ^rtjf, co prorofowalt, 

3afo 3jaja* aj Slowafom cafr, 

10 rojfyotmej fa t>obe ofcejnalt, 

Sa prott nemu f&wifjli yivo f Ijlaft : 

Kt)o f ftere mefto jtwiJjmit mało \)lawu f 

&a ffco fmd jwolat SlowcnjTn na Slawn ? : 

IDffeifo, co fa u) bolo poptfato, 

lOftetft ytiptawi ja naroża fjntitje, 

SlTnoljo fiwljajcom bolo poflefalo, 

10 fltcfti Slowenfla ffelo jaljinutje: 

U) U pulfowa, ta frfcecna )ila f 

5afo w fJopant frfcca f fmrit bila! MM 

Hiśdjo pofyrelmje flili litle pamti, 

ii ftarcefowja Smme mali fnenje, 

$a aj mlaSenri famem yń [witani, 
JJTawaH i)to}m jafefi wifcenje; 

iJlc nam toljo niffco tfewilo|it, 

(To Sulj narodu w fwej rafce nlojtl* 

3afo |?vct> buttn Ui fa mracno fcwtlja, 
^lafcaju jfnjfe ^jetfi fcoja^ltwe; 

tEaf aj robina &a\vi faloftiwa, 

SMla fa w fńh $ glacom, |nfanltwe: 

2te<5 na jej fcwore ffibettke ftalt, 

SlowenfTo w Ijrftt nejlowaci mali! 

2t6e toto wojjfo, ^lato, rafca, fila, 
Jftetafct bola ten pul* ptiftawem, 

ilfyott na cfjtwlfu w {Tatrę ot^twila, 

U 1 tomto poprawnem fcwcfya ro^jalem? 

oemfcljewalo nas to fcllje cafanje, 

ii fio&oSi }won bil nam na flfonanje. 

(lim watffi je frt|, lim je Hifffje netę, 
ID fajkej Catre temno ^awjnjewalo, 

2iet> fa flonilo jlnfo frwo&lefce, 

ii w Ijali najfjem nami plafawalo; 

ii feS frwawe po nom wijfli }oti f 

S pfacom w moMttbe fili na lo|e $bovi. 

5ta mjefSo jori, watri jaf IDiilfant, 
€am ot JlTorawi (jrafcffu o^jatifi, 

Stoją wufoi titd^ fmelt SlTijawant, 

ii tu }ćftam 1 IPjefcńe fa jjawili, 

Pri prwej watte ja^tmelt Ijlaft, 

Sława Slowenffn! tu fii bratja naflil mmmmmm 102 

IDecer to boi, fć6 na SITtjawe Slama, 36) 

Pnue SlowenfTit w Catradj jaljtmelo, 
Crfjft fa itet, |ilt, ŚTatjer i)lama f 

M wfmjetualo Jjroboblefce celo : ' 
*&uvban, iSofcfa, Stór * ntladum Spartam, 

Sttetli Sbmenffo st łfajimfTej brattf. 

lt) prtdjo&e jejid; pofjmsfi fa &$*% 

3afo fe$ IDejtiw, fraje, Ijort, jtrafe; 

Ha witami jtm t>atte ofjfta watti, 

Slcalt Patrii u> narofcnesn oljlafe; 

Slowaf ptwi taj w boje fa wbjeral, 
i?6i ja narofc |il, łebo ttmjeral. 

Cento wecetr boi jafo prefc w}frif|etnm, 
IDecer weltf tet; tt> naroże tajno jH; 

0af ifyofffolom Ijrojtie po$efem'm> 

3Te6 fa wfajal Brifht* w ftettubnofłi; 

JPi fte trapit na# prifilt fem pret> cafom, 
^ojajltwt fwet rjefel fmuttttm |lafóml 

£ebo fen pridfjofc bolo to jjawetije 

łanowo, fwetti Delfom bej nuftatm, 

Prewiffowalo natofca tuffettje, 

P*w lej iiarofcuti ofcefrilt tófr» : 

turban, ^Sofc^a, Śhir na SlowenjTej jemł, 
{Tafto wołali f iScfjw w witr|em: 

„HTt fme ttnljnatm fwetottriaftm ł5o|e! 

IDifjnant j jewe f5e otcowja |ilt, 
Ctito Seftowflfe fofti majii łoje, 

lt) tejto otcowja -nafft jemi j^iiilt ; 
£i fr na* pojttal, pofilt pomoc, rafctt, 

Kr;e*tme navot>, ci yaćljamc jrafcu? 103 

,3ajłe <£ifari, co je Hif&towol" 
Saf fi ojlounl yoiemflfe natofci; 

Sofo pnflo^je^ je a} Slomafowo, 

ID nom f)lat>d $atcn pramo a jlofco&i? 

Sofo je $o|e! J^cflo fwafe naffe, 

W tomfo (urliwem, frunolomnem cafe! 

Ąbftm ffo rofow 55 SHatfari fme fili, 

H) fpolecnej mlafti a fcefcomjtej jemi, 

jDotre jafo |le cafr ^afujili, 

11) pojle^nicj; fcotuścl; * mmi tojlticeni; 

Mj mi narodu sjafcame jTofcofcw, 

fiąawt^ni na£, JSoje! u> fttfo fcofcu! 

Sfreprmjefli fme męce pofrettmofłi, 
Jlecfyceme lucie trafom ofce hvaU; 

SITi fme cfifelja fa^ej narofcnoffi, 

Mfąba pot> fiefccm wjera nim je fwafa; 

tTtifo JTobot)« cfmte t& $T?a$arou>i, 

fltd) ja c£t Pane! iTfaiSar m Sfomafowi! 

H) $u)bt fme fmojej kii poftawtitł, 
luffom a jlfomom flttjilt narodu : 

Si fttaśy #o|e fam, jaf boi opwfeem, 
J&aj mu o S5o|e! jlofrofci Ijofpo&u! 

tudj na }iwaic Slomaf w fmefe netii, 
1tu&) fieiti jafo Ijcfet* polpSem. 

Si* n<ś# primjefcel ( o miej mefcomojH, 
oe fce^ naroża fieni n? fwefe |ifja, 

Jtarofc), ofmefa, fo fti pofremnojli 

IDiśffjeljo * feWt, 55o|c! simofeifja: 

11) fom powefcomi ffojime tu, Patie ! 

$!ecf) fa w itarofrocl; fmoja wuola ffańe! wmmmmmmmmmm 

104 

„3eftlt to Jjrjedj je, |e fme opafali 

STTecc, fa fwate prawo clowecenjtwa; 
5eftlito toina, |e fme fenedjalt 

Sent a ?eft, tt> lofn ttfrtitenftwa; 
S«¥ tia$ Pane fam, len tiedb na pomejt 

Slometiffem jfritt pradj, popol na* le|il<* 

Po tej msllttk — tito trja prorocz 
U Sareptanjfej mali ftan wfcowicfi, 

^Sofpo&ii n>}ali w prmej tejto ttoct, 

ii ^namej rofcu nafljej Holentcft; 37) 

ŚTej, co prorofom djubim fwoje fiarti, 
IDawajiic n^ala frafne merto SlTartt. 

Stefcri to wecer 6ol jat na flhbri hen, 
Plrti fcctrotł, fcarow a cafanja, 

©fcfctdjel jt t>«d), tmljnal u|fofłt wen, 

10 wecer prweljo w Slowenffn powftanja: 

IJ| o pol nofł wijjeralt |orr, 

€i nefcoefawe, tifteowe f&ori. 

Saf ftwtlo rano na SlowenfTej jemt, 
Uatto ffobofct, a famoftatnoftt, 

Slowaf pożerał jafo po wffrtffem, 
3afo mlafci lew pin* oljniwofti ; 

iSnrtan, iSofcja, Stitr tajnoft wtjawili, 
M Jjiifom ^wefcawim, taflo Jjoworili; 

„(To fa bojite Sratja, Sejlri najfe? 

(Co |e fjlainte na na& }a6iwcni? 
ilj nam fa Ijlajt SfiJj w jJobodi taft, 

iJj nam Slowafom $>ty je naflońeni! 
Prijmite ot) na* fwate po|fcrawenje, 

lOitajme fpoln naroża fpafenjet 105 

„}%a co nam fiwot, tch neni |iwota! 

JTa co ronini, fe$ iieni narofca? 
TSta co mi je fmet, fc& je m nom pujlota? 

Simot naroża, je jafon, jlobefca; 
$ej frfcca tyimi, tlejti naffe fofti, 

tEaf aj narofci bef fmej narotmojli. 

„Wafc Jjrobi oUom tu ftojime * wami, 

iTat) praefyi fcefcom potomftmo frjefime, 

Pot) nami fmata |em, nebe nafc nami, 

Prjatel pramfci %>uf) & nami je, merime: 

U) nd& on moiil pre* ofyniwi peci, 

3af irodj; mlafcencow, a mi fme tu mffetci! 

„$enefeme mam ftrjebra ani jlata, 

51Ti fme dfjuSebiu, brać ja wajfi ptami! 

W narofcod) bo))a muola je nam fmata, 
ŚTefna meJe nd# cej*a w Sidmi brani; 

$a)td m narofcodj mufł to bit wina, 
2le5 fna| bibliu necfya, mec pripina. 

ilcfolmef ia)U frt| na nd$ fa malt, 
i! ffco wje jafi lo* nam o&mcreni; 

oimot narofcow jafni fa a fali, 

3afo mu uurof i&ol)om ufiiSetu; 

Jlle merime |e aj m ttafficJ; mufadj, 

Sme mi aj * mami wbo|idj mocnid; rufaefy !" 

ii tito reci jaf ©rfan }djiMi 9 

jDuffe naroża, a mje&H jidfj m boje, 

Sta frupobitje | mracjen fa riitili, 

3 obu welitid), mu]om filite roje; 

(£Jjlapftwo tu jrutne |broj, rejtmo, bralo^ 
3a triu a narofc fco radu jt ftalc! mu^S ls jm 106 

KeS itf JlTtjawri tt« fyawn powjtali, 38) . 

%>vc}ow& fa f iitm filna fcontttfa; 
JDrbowce, Krajne iSlbocanmi ftali, 

"*5!awa tta fjlattm — jmiac roitomtla! 
jCetelo tmijfłwo, ftarci, yanm, wtowi, 

il| jrcjlet tabor ofemłtficostri! 

S ofolja ntejta, Ba «|°& Saffima, 

£tt£fht>o fa jafo na piit wijlrajalo: 

GJjlapjlwo a$ 1 SITofrrt, ŚTttrca ot) Ćrenana, 
3afo braijlwo fi ruf i podawało; 

^rfce powa|je to}tvMcnć ftalo, 

3af orel ntla&i f tycram po$jeralo. 

Pjet fto Spartanow, troma UpofftoH, 

S turbanom, *6o&jom, Śhirom n> wojffa celo, 
Stali, wefcik Ijo fco mcjanjtej fffolt, 

ID fterej SlowenjTw, Sława! faljrmelo; 
%undc plefawa jafo na Jjoftimi* 

(lafala łjrojnidfj bojów na Ijotfinn. 

Hajen wojanjTa jafo Ijromoiflfra, 

JTarofcnje toto wojffo iplameńtfa; 

Sapał }a narofc, inla5e| |tVa, bijlra, 
Hafcu narcfcnń werno otocila: 

3ta 5Sro|OttJń — jat fco jltibenej ?eme, 
Strojil fa tabor, — wojjto o}brojene. 

Jlt«|t narofca fyrfco pożerali, 

IDifcjac jaf ten lut> }a narofci fa Jjlaft, 
Se je ftlnejjft jafo mur a ffalr, 

Se ffśbenice a fat fto fteftrafft; 
Se oiec ne!;al mnofyufj fcjetjef t)Uwi, 

(Sfjaliipft?, |enu, letef pofc jaftawi! i 07 

jDarmo Urn tmt|om nefee fawjerdłe! 

jDarmo Jjrojtte ł>r$titjfetim &ttd)tt; 
£am bola wifjra, tam jtd; mbe fwate, 

3te$ fa w fwjatecnem predjdfcjali rtidjit; 
2fe§ fa bral ndrofc fco (Io6ot>i djrdmtt, 

i! * nimi tjal;el w boj a fmrti brdittt! 

^ttttl fa t Srcjowej jbor fett ttfkowt, 
^du^btt jwonowu fjlitcrtu wiftrdjani, 

JITttoJjentit pafcli jl|t jlarcefowi, 

2kS wiicl Un wet fiif&i newifcam'! 

jDobrowcIftictwo parci prejetyttalt, 

ii ti tta cefttt trą ffotuenffi wjali! 

iSrejowd flara, obce iificowd, 

obori ttaro&nje odjotito prijala, 

Ca djowaftica jttdmd ^itrbattcwd, 
HdroStt prwi rdf l;ofpofcu Sala; 

ii prwł boli fmelt iSrejowani, 

IV boji fa ttarofc frdftto pod;owam\ 

Cdbor S5rejowjTi walom etocem 

Prirofci, t>«d^a f jajlal jat uemojm, 

3fa |iwof a fmrt t boju ct>tt«olcnt, 

(Eafat ten priwal walki fa (jrojttt; 

3af fofolewe we t>fte w noci oci, 
£jetali ftrd|e Ijortt, po tiboci. 

^ftefc w tt prwe fettt j trodj jlrdit objhtpem, 
JDifjli fco boja li flobofci |jaci, 

Prawda a friwfctt ddwmt rojoljnetu, 

Prwt w fwełe raj ja ttdrct) Sio waci; 

Sam na prafftitfit priflai fm«|ilofti, 
t>al rofo^nem lttt> a frtmatofH! 108 

S$>4t jt Slowact Ijtfco pocmali, 

JTa tifatfti tam u^ojffo ttńftrojette', 
S tttrpmm £ucf)om f ofom pożerali, 

IDtfcjac (jo tjaf)iuit ta)fo oi&rojene! 
Sosfaj 5 pefTjaft, IPojtiic £ firifmff, 

Strctlt fa m bśtfad) * tronu milotomft I 

fteipamatal fa Sosfaj a$ fa pofcfcaL 
ITawalom lufcu va'}om e^fcrojśjtf; 

IDojiitc iltafcarom pomoc fcami o$nal f 
Hafcti ndtobnu w bitce pottccnt; 

IDojnic ofctjaJjel, taf fa utajało, 

oa co Sloroenflfo w fcoj ftwawi ftalol 

Siifalo ale effte bojowali, 

S pjet ftran Sloroact garSu otocent, 
H) {fttfi ma^arffe fmelo fa riicalt, 

3afo mlat>i Uw } fljetfi wiptiftem; 
£en to jloumiffa fcufifa fi lutala, 

Se fa braterffu frttm fc>oftrjefala! 

Sit 1 ftefea pafcel, }djtuy Milijawanow, 

ID er nim pofafcft fajojej Jftapttanom, 

iJtt jaf!itpt( trpictd; frajanow, 

ił forami tam jlatrttm Semianom; 

Pofmatnje bratja malt w biitddj łjofct, 

&\ jid; obfttipja mtaind wojft jat jwofct! 

©fc> Senice fe walni |aftup bwifyal, 
PrejfporjTu garftu oftro pcjttent; 

ś£fc IDrbotsefyo a Crencńia cifjal, 

%ta }bov itaroditi, ptiwal ro;n>o£nem; 

0afim nawałom fcola oljromerta, 

Silą naroża, w t>ud}\i itejlometra! 109 
Ha lepffje, wtni Sułj, fytifecef cafł, 

<&fycd ji ^acfyowat — ncbe jatafyctual, 
JTa ttuffrafju fcal t»cffi a tjromofylafr, 

ilbt }dftttp teti f fycram poftuporcal; 
Stifclo poroeirje, fyafmil ofjeft w ftfecł, 

Stla fa |tjaf)la tt> mir>ftwo, w fcuclja, w xcii. 

PaMa fcefifttwa $ roeJrom cfyumelica, 
SX jlnfo ?late f weceru fa flonł, 

Jlebe ^foftalo jafo ofeftica, 

Siaro - tTuranfTt |won fu ffturmu jtpom; 

(To je? | Srejorcej priletelt jbort, 
ID iiftret frwawe letelt jim |ort ! 

Ha Starej = Śttirej ofjen plaroctiiti, 

Ci fltare frtwfct w lufcu rogale wal; 
Ud; tu brat brata, jafo ttger liti, 

iSubtl, mrooćtl, ftiljal, itelutowal! 
£a]ffo je Jjajtt fet!> fa oljen pruSt, 

^ a !ffi e j* $Mtf* f*$ fa ttorcS jbuSt! 
Cettfo po|jar boi jafo ftlp otynittu, 

3af \\voi fwefcef ttarofcmjefyo Ijrjecfyu; 
Sol to narot) fam, pomftttel Ijorlinu, 

(To ujlaftnnn Setom wtjlaroil tu wjecfyu; 
ilbt pofomjtmo na nu yojjeralo , 

M f^refftf prott narodu (a bało ! 

©Ijen bur U nu fameit tu ffólóttt, 

S ujita^ftwom tjaljlt iSurbaitowe ?&ort^ 
lt| fa boi SHafcar fco fola rojlopl, 

ii IjofpoDdril ofjftom tta 5df;ort; 
31a iltijattjffe fa wljeflt fopaftice, 

Strelbt olmiwej ftlne fyrmawice* 110 

Prt WUtod) u> polt a pri Hfafomtttdf;, 

53itfa fa ojtra cJjftom japocafa , 
<J5arfc»a a tt>ojjTo tu ftrelbad; plameniticf;, 

Jla Porjafcje fa na Slowafow Jjnafa; 
Pafcli ilTa^ari t naffi frajant, 

ii w Jjrobe jefcnem lejja porównani! 

turban, Śtttr, JSltóefj Sórici isttattti, 
Sad; a ScriforojTt i 5anecef fmelf, 

j?ric a ilTiffftccf icn fcnto pofwattti, 
S cjaftecfu mrnkl) litrptto jawreli; 

£11 Sen fcwacatł Septembra a fcrnfyi 

SpomentK, frafm bo; jaroreli ttifyf! 39) 

Stefce ofc jeme a ofc jeme tuofcf, 

CDt»5eIit narofciJulj na& ofc naroża; 

£ej nec&fcelil narofc o& flobofcf, 

Sar im wifynanftwa iiefeme nefjofci; 

V0 wiiolt naroża jśwot jefjo weji, 

2i5e boj wtralt — tam mu pomfiif feji! 

IPelifa fila prołt nam fa wali, 

ille watfija je w Catrad; jifa fifrita; 

U} tej ł)o£tm wojffo neot>fca(t, 

ID fterej fpafenje Slowafcwi fmita; 

S Scljom rotfinfa! $ Soljom bojom bratja 
Potrpte ja rot) — wfynunń fa wratja! 

3freftt>fl M Srafcto! nje łjrafc Pilarifa! 
• $ermtitte fa tui obce na Sałjort! 
Strałtlt fme boj; lej nje panottmifa, 

l\Uti wtfjnancom fwe otwara fcwori; 
W lebe, 6 Soje! jpiname mi vuti 

Ba ttdfj, co trpet ja rot> bttfcti mtifi! tli 

Htt tctli btaija w boji na Saljori 

Pof3fet>njem, f6e fa brałja bili ttrfafłm; 

3Ta to mafcarjte walili fa |bcri, 

ii nam naftawal ortcl fiifcn jlraffm, 

Pre toj |a narofc óSftłfcene fjlawi, 
Maffli odjrann, ti fcftri Storami! 

Itufaum bola to mefiecfo Pefla, 40) 

Jt£e fa narożni plawci | biirfi frili; 

Poflal jim tfirom £3iilj tam ©aniela, 
Jt6e fpocimilt brałja tifo mili; 

1£am jaf jtratcm u> fmefe cDSicfyali, 
t£am jt frwawe tani obwjajali! 

Jl) fccme okowem fu pribiiti nutowe, 
(teffi, Ittorawci, Srbi a ^orwati, 

iSrali na lofti jtroti libofye, 

Itfiljnaiicow hetyto kobr* jaf o brałi; 

ii taf (iroti oni rc^tratene 

Majpi w ńejfiafh' fftaftje pobrafene! 

£af jafo flafr gromom wimlatene 

Slonja tjlawufn — a |rnećfa pafcli; 

£af aj naleje Sudja po^bawene, 

10 fmutnem Slowenjlfu w f)v&}dd) boli jdjjra&li; 

3afo w morowej ranę wffetfo ticfylo, 

(To mało Dncl;a „113 je po na* !" jfcidjJo t 

HljmiU oni, ale mracjen ł)\awi f 

Sfcwifjli fa fmutnem naffjem na Safjorif 
£u fam %>fy wjefcel wojnu a wijami, 

ii mi leteli w mimoli a Ijori; 
Mftiipil iSurban, Sórif i *e Śtiirom, 

)?a# otocil 55u(i biirfu, jafo murom l 41) \n 

„$ejftt mifilem md mifilem ttwfie," 
<£l)lafil fa &ttfj, obcam ^apalemm, 

VDc welebnem fa o}wal Ijromofylafe , 

Mam }beDoroamm w fl|adj ro||jalemro; 

JtebttDe jafno tia Slowenffem fwete, 

(£fjc*fili bit naroD, flo| mi pvtt? obete! 

Jłti fme fa ffjti wrelu nat> fwojtmi, 
3t fjrDelntm fuDom tttrpno djijlali; 

£ą poftlcm ja* ftiDi bo^imi 

itje Do fńfanja, lej Dtifanja Dali; 

Ci, co nd& w boje Ijrojne wiwolali, 
da naroD w cef^w Korinttt f t Dali. 

SiDja SlTicfyalfTt Dlfjt Den fmetili, 

ii mi fttDni Den Dlljt mmi mali : 

H) bjeltd; foffelad; w foftelod; djotfili; 
^ mi fa i ftiDom ttbofjt djiftali; 

ii feD nim bratow powjajamd; wjeDli, 

$efmeli plaf at mi, lej tu Ijrttjacl; bleDli ! 

IV fmrti ocitej fme fa opuflftali, 

PcfretPiiofi jljefla rttdjo mili fwata; 

Prateija £obrt feba ftepojnalt : 

ItfiDawal na fmrt brat froojeljo brata; 

Salobam, jraDam, winnam len temńice 
ItlaDli utecfyu jalar ffibenice! 

Caf fmet onemel bleDnttf, frutti vo flraĄtt, 
iJle naroD fam boi IjrDt a jittu; 

Jaf rwDa w jemffem oft^and yracfyu 
IDćil pofwecenci ttfajali tfimi; 

Śtilef s ^olttbim * loftt wrftemmci, 
2UaDli ja naroD jiwot na htahkil 113 

Srafftit mejtecfo tu a fam Senna 42) 
W olpńwi pece boli fa jmenilt, 

Cam i tu flafa ftrajfna ffibeittca, 

llbc fwoji fwojtcfy fcraija powejtli; 

Sibchkc ii Dali ofweDcenje, 

Se nam na fjroSocfj fttnfa ojlawenje. 

Safato oki ja tron a roS Dana, 
IPtftwptla a| f nebe* bofjowta^e; 

prejełjnala jti fwata rufa Pana, 

ilj Slotuaf ma bil w narofcow u| ratfe — 

Uajaf iSofpoDin: ja |pIot5il fom teba, 

JfrjStl jem jeljo „Sfowenffo" fam | neta* 

He5 frnpobitje flajr wtmfattfo, 

orno jtrafcne j*fte jafo Jpra ; 

Caf aj powftamm Drugim fa jmlatitfo 
Slowenffo, a mlafc wifiiipiJa jporat 

£tt fa unljnand naffi objawili, 

ilbi |a tron, rofc, boje obnounlt! 

JDtJjnanci tuto, a tam imicenici, 

3faert ja narofc pitła nofjewalt; 43) 

0afo HWftowi njeffct ncemći, 

Po m|fttffent fa fpclti objtmali; 

Pofoj wam ! nejfń równa wirpem 

Haffe — wtrjeflt — naffmu oflameni! 

ild; powejfe nam bratja falarenź, 

3afo to Mo, fci fie f |reioi» wiflli? 

1P ftcrid; ffe boli ( fmrti ofcfiitfeni 

ii fe$ tt» flobofce bej piił f nam ffe prifflit 

33rafc>ati, fjrSt, jafo prorof bo|t, 

Bteri na bofjmń fnfce pocet jloji ! SSESOOBK! Powecte tu tec jmateneljo fctidja, 

ScS ofcfiiSem * wami fa jednali; 

Jtefc fa eHjefli fco fmrti tt| rricfya, 

Ke$ jidj pre& wami fitami jpowefcati, 

Kefc fa flopalo aj na wajfe bvdm t 

M wratsu tjefel: wi ffe refowani! 

Ham fa wiSefo, |e fte wi proroct 

Poflani | wiśfficf; fwetow ( nam fcudjowja^ 

JTUjiic ijawenje Piwnej, bo|jej moci, 
Spaji naroża |iwi ponmifowja ; 

3afo fcitcfyowja fte fa pred;afc|ali, 

SHi Jjlafcjac na wd* SoJjc upominali! 

ii co fte prifili bratja po w|frtjfeni ? 

(To fa n<t bo|jem fitfre pofonalo? 
IDratili fle fa jafo oflaw^m, 

do w fwatej fa tam ra$e wam fajalo? 
iSlaMe, o fylafcte! w boj fa narofc jtali, 

Mi }ah bvuf)i xd} tu iimjerali ! 

ił to fco^ili ti loftt bratowja: 

*5uvban t ^ofcja, Stór, mu)i pofwefen^ 
Jat (£iril f X!Tetljofc f lufcii prorofowja f 

Solejimi rofcii f bojit rozpaleni, 
PreS oicom wecnim na folena paMt, 

M miicefiifow na fwe prfe tldWi l 

iDoferowolmci na to pożerali, 44) 

3> ran mitcemfow betuc fcralje mafii; 

Sn fitne fwoje fcefcra potjerali, 

i! wtórali fa t fwojej rofcowlajli: 

2ft5e IDalj, iiron, Jpel a Cotifa tece, 

5JjefIi pofc frycom wlaft, a w rnfad; męce. 1IS 

Sfowenffo wojiri rami ubohnć, 

(£tfarffe Ijttfi fttoujw poprawiło, 

j^o&rowclfuctwo mlafce ro|of;ftetie 
3>afo | ll)e;iitt>a $ ofcci fa rojilo; 

2>o tabu wojffa ctfarjTefjo ftalo 

„3a iron a narct> a fyeflo w biiwdi) mato, 

3ta t>m<t fa frftte ro^fitipilo ^bori, 

ii otfa&tli Catru jafo t5ett, 
Cu ^otójeń, fjaje, Wft, Jjort, 

StarootcorojTe ii faftjate ftueti , 
JTa t>we fa fńni friMa rojfrtMilt, 

ŚTatrw jaf |crt ramtje pobawili. 

ilj pri JEomarne, ilci ftaftt mali 

IV bitf&d) hwawid) * wojffom rojftawam', 
Pri j&ttóatitie fjiifi poraiali 

JttatfarjTe, fjrojmm oljfiom priwitam; 
£am }toiia}ńi * ^utbanzm tlittanti 

M wjali djwalu Mowaci (£acawi. 

ID prwem twta|jltt>e tjafjli £>o oilini 
S wojjTom cifarffim naffi Sere|ani, 

*Óutban $c Sttirom fwojej fco ronini 
Slteccm SHidĘjottum otunśrali Wui; 

M reci jejtcfy ojlrcjffje ttafc mch 

Cjatyli lufc |a tron a rot> w frwofece. 

3afo Uh fciiJja po Mrfe fa twcti, 
M fwttu |afe prorofuje jaftio, 

ś£af tito ^a tróii, narofc, mtaW ?fcori, 

£ja()mic po £afracf;, }weftowa\i J^Iafno 

Hano w|friffenja na Slowcnffej |emi, 
ii wftawal Slowaf \t fna pretw&em. 

8* M6 

Stnowja * wojftom if* tron tt> bitwdsi} ftalt, 
JUofcci fą celoft Utffe japaleiri; 

2! tronu |a narofc oteowja fa fcaK, 
Hafc fcjefoi jc^o weemi ro^jaletn, 

^if£ce proffcu prefc tron popadali, 
2D«; famojlatnoft! otca po|jafcaIi 

Prań to feol ra? |e Slowaci fcjefcnt, 

U) fwatem tiadffem flopali na brani, 

B nteftecjcf SeSitt w Jjaljenfad; we V0}tbni f 
JDeffli ?a narofc u? <£tfarott?e jiani; 

S (£tfarom fwojttn «tfo vo}pvdwali f 

ii Hafcedfim ft ntft połamali. 45) 

JDittmo ftuet pojrel na Slowdfom profH, 
S pofmejfntm otom tiftrnittt fiftiltl, 

Ke5 Slouwf fmelt ttemfftmal ft fyroi&i, 
ii f (£tfarj¥emit preftoht fa tulił ; 

£« je ta wtljra — tu tTatjer fpafenje, 
oe Slowdt po^nat fwoje «lo|enje! 

ille wiiftica effłe fcnracala, 

Sojow frwawtd^ w to^bńrcmj wlafti; 
(Ejfte ftofcmm Jjlatwt napinała, 

^Srojtla wruttł fraj nd$ fc»o prepajH: 
JU| tit orlice Ifuffe fcioleteli, 

S orłom Jtafttjlfim ttucf;or nimfeli. 46) 

wfft iificow oct nn^jeralo, 

**5r&inf?e Ijttft Uufow o|6rojentdfj, 

illnojftwo fa pćł) tu jat iiwofid) bdlo, 
IPt&uc 3{o|afojt> fjr&tcl; rojoljnemcJj : 

3Ja* Sar tmrjefli IPaffmn £śfarowt, 
3fce na pomoc fmojmn feratricfowi. 117 

JiiijTt wojdti, to Jjrt>mjttt>o fwoje, 

Pręt) celim fletom w bojodj uU}ani f 

SjefB na &le aj w JttJjerjle boje 
Wiecom a rojeni 6ofł opafane, 

$efe want pomoc (£ar JPeltfomo|m, 

Bjcfel Mu*, Slowan Un[wojaf na&ojni! 

©pufitH fnte wlafi, idl a |ettt, 

Mbi fme fa mag fcratja bojowali; 

Pradjom ftalefej cefti oMi^eni, 

Ktijcm pteS d)vdmi prfe frifcwalt; 

M fe*6 fa |a iia# w boj trwam brali, 
ilFcMtflw ja fum fcujfti fr |jat)ali. 

<£efa ta rwjlfa natlenia ttnprama, 
Pofcobti fwatej Procesjte mata; 

Poltibcttid) tid) tuojff IjrSa fwetoflawa, 
Piitnifcm iwarnoft fwattcl; tifajata: 

Pot) jid; pancjerom wjera w na&ffenojir, 
iSaftla %\m) toojnt tifmtnojti. 

Surojjejffej jnamej tt^fceJanojtł, 

ibett pWrot)t 3ttijt fa uelaflt; 
SejmtHl jtefy Meff tej oftwcenofK, 

,He$ w ftanocf; fmojicfy pręt) bittami f tafli 
SHettom Jfriftomm prfe fruwali, 

il(imi|mt d;ut>tm bratom ropawali. 

HujTo = rafuffe orlice a ruf i, 

Safjtt&nej wojnę fameft polonii, 

Jtuffo » rafiiflr bubńe fcalt }wufi, 
Stare prjatelftwo orli olwowili: 

J? fe$ fa |t>iifil Siwej wojnt ylamtn, 

Ujefla Europa: fwet ma pofoj! ilmen. lis 

Saco ttarot»i fa taf poijftali, 

Sa jafu tu|i cloroecenflwo jlaimt? 

8aco ttaftfyerne mefta popafcali, 

3a foljo j&miljla @tirćpa Jjlawtt ? 

Saco ti f)ro|tie w hajindd) yrewraił, 
JlfilUottowe fffofci, bjefci, jtrati t 

Saco paoefat fific popafcafo, 

Samid) Slowattow w f namej ifóatncflt ? 
Saco pot) Ijrojm fyrfcelm fitfc flalo 

5intafott) £atri mttoJjht>o w na^ffenafti ? 
Saco w fflbotid) )Mvod) wytnij 

MofHi pwta mw|t mmi cem? 

Saco jefonaf 0- otcom froim fa Ińcii, 
oaco otcomja fco Hifi fa fcali; 

Jfóo fcjefcne tafcowi a firoti «cil, 

Pofyrfcat (jrobmi, w ftetidf; oUow mali? 

£af fa i^itujw luSja jaSiwem', 

Po JjfojnrJ; bojocfy, jafo po wjfriffero? 

iteiń to fa tli jem a Jjnrttt, netu, 

5Ta fierej cfyljefrtwoj IjJafcaś w potu twdtt; 

£« ił hą frwe t>al Wity prt ftworeni, 
ii faje ii: fej a |ni w lete, tt> ja*i; 

fteptijfli mojttt len yre «f t>atcimt, 
Pre fopamee, fiiwł a panfitnit. 

TSLąna jlobofci ta jem co \a fttt>i, 

ilńi tt>laff> niwi, fjori a Solini, 

Ha tUtid) elowet tolfe tworf fcitt>i: 
a v 

5>|etfi flobcM lufcftwa fti rośini! 

ileflobot>na jem frtt> ttt ieplti pila, 

ilfci ffobofcna ronina w ńe| |i(a, 119 

JSlijTalt Ijrojne ja jlobofcn męce, 
ille tije ja hi nepo&?jat*enojti, 

IV ffttte fa fc>ali narofcowja fth, 
£ej ftejlomili fwafej jafonnojli; 

lDJofyfitwej boli narofcowja peci, 

ił pojnali tam fyrcjne bojje weci. 

itefaj&emu 55«1) ujel jamotam, 

£en, co voja*jajat tujśli narot>t, 

©fcfril w jelejnćni wefw jafowam, 
}&ar fi fomli jafo morffe wofcś; 

J>o tejto tajne}, fwatej bo \ jej vafci 

IPfltipil jat Sltojliś £ifar pan ttaś mlat>t! 

Po iTTojjiffotm pojlal | ncba fcolw, 
5Ja t>woc(; tabulacfy wiWte jafont; 

ITarofcom vij|e w €ifitom wuolu 

Swń ijatuil a fcal neta jpot> opotti: 

ii narofcowja tito prifili f febe, 

JU rottmoprattmoflt fcal i5ttlj pofoj, nefce. 

Jtottmopranmofł ta wefila t>o fwatint, 
JJtajfttowjTti rwfu flawaneljo cfjramtt, 

H rttjnorofce jwolalt ToSini, 

ii tito ynjfcuc flafli folo jłami: 

ID materinffej jidj reci pojfcrawila, 
3afo wlajhta mai Kńi objtmala. 

IDfifect tu lnt>ja cfytifcobm', bołjatt, 

3efcmt nj tuwnoff a po^obtI brali, 

3af Starowerci tt> wjfriffenja itn fwatt, 
Bej rojfcjeln fa ofob objtmali: 

llownoptawnoft jim fcrafje t>avi fcala, 

Slobofcn, ronmoft, bratjlwo prejeljnala. f20 

IDettme fwati — riijtte ;afpjewa!t 

Hiffe narct>i, po &ojcdj na }mcvnn f 

2\ah ; Mo miwfyu w otet SoJju tali, 
ił pQ&0 ft fpolw tuftt wcrnit; 

Swecemi wofcti wffcłft n*irot*iioptt, 

Pre|efptdi fa i fiiljej pofrettmofłt. 

i? tu narofci mili pobraiene, 

&>fu>i fn>ej matce utfi polubili'; 

STTati, ad; mail 5 je! fi ro^lrafene, 

5et>en owctnec fcaj nam laproftlt! 

ilTatfa ttat 1 ptofbit ffji ttmonila, 

Sfju f tumani fco tan wjer puftilat 

Pre* tu djramonm nafcljetmi t>«fiłm, 
5af na itetnice |jata fa fpufłila, 

f&fwfitńa tti Utojice fwatinu, 
ii muccdlmde ftti|* ^apdlila ; 

i^cje fa ttjjeti d)tfil fa n> plamtn, 

5efc>nota (£irf u>i ! ffrifH wjeri ilmen! 

ID 35clja jefcnołjo mi wffetci wttime, 

ii jc^nw marne (£irfu>i fu>afej Ijlaunł, 

£tfata u>fjetci jefcmoljo nti cftme, 

3e£en owcmec manie mi ufianm ; 

ii touwoprattfnoft na to marne fcanii, 
Mi fme wejtli u| w jefcnofi btanu! 

Soje fa (£itfeu> (jro|ne preftatDajii^ 

Ztemajii df;wti t bojom feftri mjerf; 

1T| fa aj rani fiare faJjajajii, 

iJdjj! mjeti f mecom nemajti fcuuwi: 

^nemi ja mjctu ptemofyli u) feba, 

jDoftali Jjto|mi unpowei? fam f ftcbal 121 

He$ prentifiltijem o jet)itołe wjert, 

lt)qt>t mna jcfyitt fmate prefchtfjenje, 

IDeffct ma narot> £trfwu matftt iren, 
ii ?bli$uje fa <&ivfwi ijefcnotenje; 

Siito jetnotu <&ivtwt we mne bnSi 

Śitlj, ftert w bojodj jjawtl fwoje ftifct. 

Sawofcntf, *5itrbatt IwSw prjatelowja, 
ItMifanffej fa fco tej prace fcali, 

JteS jafo werm naroża fnajowja, 

5ffafr tmt jfratemm rajom plafawalt: 

0efc>notu wjert we fpolfw mjernojii, 

^lafcalt * bratmi w (Strfwi ro^jelnojłi. 

Md) jTorofi «| ten frafm fcen fwita, 

Mteri mefjac, rof a wef nam to jjauń, 

3afo Jjo nebe jafo |em «mtta? 

U fco jafe) fa fwet oblecę flawt! 

11) fterem naroże, w jafem fweta djrame, 
10 Smafinn £ivtwi jednej wftwpit marne?! 

Jftreftan podana Bofja werit tici, 

Stefę m« fńiljt, wjeru, nabojenjlwo ; 

jRrefian freffana fyohi, tupt, mućt, 

IDi^aTta } djratnu wjert iiabc^eitftoo ; 

JDud) Uifcffi }djoiii fweti, hebe, wofct, 
£en &o jefcnoti (Sirfwt uema |cfycfci! 

Ketujme chfcw; Hefa nabo^enfłwo, 

Sofo je fen ca$ chfwi ijefcnctenja: 

&irfew a narefc Jjlafom elomeceiiptua, 
CDftrjefajit fa w wjeradj prawotenja; 

<&ivfew a ndrot* tito refcicowja, 

W oftuete fctidja bofjfwa pejliinowja ! 122 

£e| co fe je to tato townopt&wnofł, 
Bpituju f« ma brat ja ro^jalettt? 

Itfffaf aj po wojnad) fn>et twa jefenotwarnoff, 
£lou>ef ńbctyi je ttnfct |ttbo^ent; 

SeMaf jejlawa aj prt ńej feMjafom, 
M befcar je jaf btroaf, iteborafottt. 

iSrate ta rcttmofł ofc (£tfara band, 

Semeni rajem tfyuhd) na boJjatfdjj, 

Miii } sebrafa fteftwortla parta, 

iłtii IjrjejTmfow nejmenila w fwattefy; 

Mm Ut twrfcu tte^robemi brubu 

Itepremeńila tu jfatonofmi rufcit! 

łSolt, fu, ano Srałja mojt bufctt, 

Hopjele, fttipne prt rownoprattmofłt; 

2>ofa! narefci poffle } ro$m lufcw, 

Pottefti cbra^ lufcjTej re^jelnojtt; 

J)efal powabu a fwe pofrobenftwo, 

Mepneni wbo}\two frefjfe clott>ecettjht>o l 

llebaU ad) ttje ta flcbofca band, 
Palice, f t je IwfcfTej fmewolttoftt, 

ilbt (nab )>Mjaf o|ubat>lil ydna, 
U }a$ fttrucfe treptl furoroojtt ; 

tfoitmoprauincft nam wffetfmt rojfetfo Sala, 
j£e^ co neprawe, Ijrcjite |afa|ala. 

(Ta ma r }dfcna Seljom tt^eJetta, 

Ha rewnti vi fubod) IttS.i wdfyu fla¥e, 

3c cna rotnno wfietftm naflonena, 

Itctrpt: „ja pan U ydn„ we fwej wldbe; 

„Ubo } tcl)o 5 tefyo ten" ono ttranftmo, 
©jtrim lafonom bala we nutynanftwo. 12S 
łtomti ceft tomu cefł, welt c\ ona f 

i! tomu banty tomtr ned) je feajcft ; 
3 bo|jeljo ona w^jata je jdfotia, 

JlTalt fwet objlat mit fi w nom bit fajett; 
iJj pri ffo6ot>ac^ bo|je (Iowo platt, 

iJj flo&o^a ma me^e, jafoit fwaft! 

Itownoprawrtoff je ten Ijef bratrtcfowja, 
3Ta tu morowtt rantt narofrowu; 

IV tcjto fa merja JHfiTe narofcowja, 
W tej* oni maju |twota obito wit; 

Cepffjej tittfttirt pofc Uniom u) heni, 

3at rowttoprawticfł fttfcftwa t mljiUni. 

2ttaftitte prefc nu rtiptt ttarofcowja, 

Pojttajte w febe jelito clowecettftwo; 

©bejmtte fa u) jato bratowja, , 

ii biiMe n> je.mt bo|je prwotettffrwo ; 

lio}i)owovic fa a prijhipte f febe, 

Ifowncprawnoft wd$ t prawej wfajH wefce! 

ItMaft najfa prawa je to fpofecenpwo, 
Btere prijalo prawa Solcom fcaite, 

jfit&ftwa pofrewnoft ta a clowecettftwo, 

K fietmt; jefcttaft wjfetct prijhip marne; 

IDjfetct rozumni na jemt tworowja, 

IDećtttd; fwattd) praw, rowttt tfefctcowja 

W tafejto wfajtt, |jat>ett ttemd ftratit, 
Prawo trarcfca, wjeri, ttdrcSitcfti, 

(Tli co je } Sofja wjfetfo fa ma bratit, 

IV tomto bratftwu je prameit jlobofcncfti; 

Wlaft tat recena fem, fcolt a f)ort, 

t£c fit ro|ttmtudj frwdjow fcomt, Sworit 124 

3TeH len jefcen ftarofc> w naffjej rtffi 

ITtrattl prawo fmojej narożne jti; 
£af rownopraumoft bolabi jet> w ciffi, 

Btertbi jpalU Ift flTe nmitmofti: 
£af roumopraumoft Bofyom wecitim fcana, 

ii w ii ej wifnpa rieni fcofonana. 

lt>ffetft ti boje, ftje, fofr, męce, 
JRtere iifue oteow ro|fefali, 

Solibt łjricft a Sefitiffe fece, 

ID fłencfj f? woli wolni djfapec mali; 

35a lii fa ten wcf, frnm }ycca\cni 

iSanbil feba fam froojem pri w|frijfeni! 

SM) u) iie;f)itte* rofce muoj (Eatranffi, . 

llttdrmt wefftbi o twojem puceni, 
Prejfjei* pre| morę rwfce rot) SlowenfTi, 

Jtrftom frwawim ft u) wtfńpeiu; 
(JDtcom pri frfte (£ijav ^dn ti jłoji, 

Ceba fr jafo mlafttie frjeia fwoji. 

%ląi)htu\& Sfowaf, len cajt u) fynu f 
(lo t't nejiwot jafo tfac fu owali; 

5ta hba fwoju co rticaft min mi , 
CDmracetii jaf folni ftlp ^oftali; 

Sam i3iil) narodom djtt mat co fr $ hba 
lub fa U fyiafi \ wifofeljo tieba! 

%ai labut trafna w wlnadj fi fa t)t&)il f 
Jl ^atccini pofc tebu fa trjajlt, 

illce nejtynuil; w bjefcacfj jt fa |mu|il, 
3afo i1toJ5i|Ta na wcfracf; ta naffli; 

ii f fcmeru twój ni u mocna rufa frala, 
jlj teba jafo A}owama j! wjala. 125 

©fem fto rcfou) maf* o tom pvawoin f 
iTfaśli : >iN ntpi o te fa u; Ijralo: 

Swet pofmeefy flrojtl nat> troojti naljctu, 
iJ «a jTonanje fa ti n>f>u>atialo ; 

iJle u) tom lti6 muoj ła;fem ffcmiujiinf f 
łła |iu>ot a fmrt lITojfu* boi ti dam. 

(Sintlawe tclo troojem po limcre, 

®|Jte tt< not)dd} jaf pacient ftejt, 

Met fa cfyoSif len po fisojem fcworc 
JUa l om o cc nft w a ftarć!)0 fa boji; 

Jlle froe^eciroo lefari ii fcalt, 

iłbi fme ta «j fwetu utajali. 

ltfa| fa ti fam na obere fweta, 

3af ftn w Suropi fcome wirowani; 

lt| jt ti ttctii petoffęfóini fcjeta, 

Sin fi a Se$K flobofci ii;nam: 

Slobofra, ronmoft, bratftwo toto troje, 
3e Ijejlo meji narobi aj twoje 

£en fa boj JJolja, roS muoj miiotuani, 

JKteu Ijowon „mfte pomfta" narodom! 

(£it fwojljo frala, Boljom je \t baM, 

iJ * bliźnim w lafce )ivo bub b^Miwa rofcom : 

SlTiluj ia tói muoj f tKopuffiaj feba, 

Caf fa fcojtane* fco tulaftuclp fteba. 

5afo0 boi t»crm f lub muoj ;acfyoit«am , 
ID boji ttwawćtn }a tró<i £tfarou>i: 

£af |i a umri, a jeftan cfcfc»am f 
3afo oteowja rif|e mocuaroan ; 

Ci ft £al tronu )iwoi f itoatcnpipo ; 

tErón, |ej5 ti nitoS, fcal ti r»fojnufht>of 126 

£ebe toic rnnoj mili witifajti, 

3e* li prtmlafti, neljofrni flobot>i ? 

Opwfjlenoff ti twoju naflrfajii, 

Siifefcnje twoje }dwiftnć narobi, 

jj to ńewifrja )c# ti w twej mlafcofti, 
Ufafal iiwi mii)jTej |mii|ifofti! 

3afobi* ńebol Iwfc muoj opiifteni, 

jRetS fi fa ti fam taf Mfjo opiiflffal, 

3afo pajtoref m fiife |aJjofcem, 

£eit pfotn fi trel a feba fa jpufflal ; 

lUirtcowja twcj{ w tom fi |af latali, 
IU6 ta jaf towar cinim pret>awali! 

HMfte ti rot) muoj, ale welifofli 

Jlepoptals w t wojem fajfem opretii; 

Ci fi mifljewal: |e w poni|enofti 
ii pri pofore buie& oflaweni; 

&af fijtei len J5ii(j ; ti* pre twu fcobrofu 

!Di|Tjel na pofmedj pręt) fwetom a pfotu, 

£af$ boi libołji jato ftradi pri cefte, 

jSflbal \a fDo djcel po fwej milej wiioli, 

<fi$ bel w Defriiie, ci to bolo w mefte, 

Śi& boi pot) ftredjii, łebo w cirem poli; 

0afi |e to Kito )t fi cpiiftem? 

$)'tw je |e fi tu rot) ttaś premileni! 

ilef; tiftc wefii Slowaf iijefel fljatbu, 
3afe poflefcnje itewolni mai wefi l 

3afo na fyuinfte tijefel cepów mlatbii, 
S\ jabtli fa na nom wfjetfi wjeefi; 

ille mlatowen tato w fwem &si;nołe f 
£ola jaf pjefeń jeljo o |iwote. 127 

V) pofletatd) cafocfy wffetfej próbt rttft, 
Itfe fwej ia witym jaf |elejo fuli; 

Jllticilt ia u) wffetfi ( ofu mufi, 

£en |e ^ pofcobi ła u) mwi}u\i ; 

ii ffco predjowal tt> tebe clou>ecenjhuo? 

£en wjera w Sclja — fwate naboicnjłwo! 

3af Salamander, jaf|ter w obńi jiań, 

Sjatiwi uljlje t» ai f t folo fcha: 
i!j tts roJe mucj robił w oł)«i iftwi, 

3te$ uf plamcitcm obljewali icba; 
ii tento |itt>el co w ofjnt nefyiiie, 

0e w ł3olja wjcra pri nafTjej rcSiftc. 

iłfit ftedjcem mai iiaroC^ jfrpafcm, 
iTirtwimt, co fa iitf^i ncoraroa; 

%o bi boi prjelol) len nejuboreni, 

5la co bije tyrem uh roft nc^atua? 

Marofc tmifi bie jafo oljen |ł)ńcf, 

3te5 to preftojt, taf je na fwet fńa! 

Ke6 m<im pre& fcbti narcS muoj ten }tuu, 
Cti ftlw, jafrro, tu frw f moje! >ilt, 

IPifcim pre& febw tajne bc^je ftwi, 
Ktere w tom tele t» u fTw uttuorili; 

t£af ma iiefynenja jefcnoHiuKouj pfeta, 
2ttera prtftupn tiema fco }iu>cta. 

Hfco fa ma pofcfcat, cbec obcattouM? 

(li jefcna fcufia celej fcucljow rijji? 
VTia itljnut narofc fnafci le^iictlit^cctwt, 

cenili narc& ftiifłojttejfft, wi^lfi? 
Jfarofc je mraunia ofoba a relo, 

JJtere froe ttoś tylaw pofcmaneia. 128 

£c) ja mf)UUm na M mifltont, 

i?cfj n ro^ tleni frajitt/ (u^fłuia fopa; 

JTarofc mu oj \\voi fit onnt fcttcfyowja, 

ID fter/dj taf mlafcne naffa Sitropa ; 

5Iaro& w narofce je to prwotenftwo, 

(To j fopi Jwfcfltwa twort cicwecenflwo! 

ii fofjo* tt ntal htfc mttoj PofrtatranfTt, 

2?fco ta rojebral w mnof)owefem fpattt? 

Jtfco to ufa^al |e0 tt fmen Slowattffi, 

3t?o ta fcowjefcel bo narotmjej brani? 

3tfc>o tli narofctioft itfcttfenti w tebe 

iirjcjil, jaftawal — fto prtwjefteJ f febe? 

iTTal fi, maś a mat bufce* rot) ntnoj mili! 

%(UĄh&, co teba wrttcno miłowali, 
jKłeri |a teba, tebe, tebtt |ili, 

Ktert fa w fhijbe twojej oftarali; 
Itteri pre teba na mjefto ©bmeiti 

KriwW, pofmecfyom boli ofcplatent! 

ii efffe jicfj mai narofce tiboJji, 

2\ twojej wtfuye mti|owja fa rofcja; 

3a£ newifcane fywjepicfi } oMof)t, 

It twojej ofwete | temnofti widjofrja; 

0e&ni ja teba prt eltart fhi|J6, 

©rn^i w (;lbofem fcticfyit s febit tii|ja. 

JJJnoljt 115 fcawno w tmawe f>robt padli, 
iTlnol)! fa fconfyo titrpno cfjiftajii, 

5et>ni t>o twojej prace fi fafafcfi, 

STfjefto ofcplati bjefcii ja! tt tttajtt; 

W elit i tmi|ow twojicl) je tt| ffśifja, 
Otwór jn widtś jafe mena ffrtwa 129 
Swoje fu rani frnow powjaiantcfy, 

S |a!at ł ew wifiplt proroci fu twoji; 
Swoje fu rani finów yctńbanid), 

0ejtdj pamjatfu ima fniJja jt fwoji: 
limJja |iwota frwu poflatena, 

Prowaji wafnow fcufce ottubena. 

Swoji witynanci fu U } Sretijlawt, 

Sen pręt) woj fmelł burfi narodowej; 

2te5 fa cfyiftali tyromi fco wiprawi 
ii faljro|ili wlafti Sio waf owej; 

Swojt fu wciiic aj fcobrowolntci, 
Swojt we fmrti Jjrfci muhmcil 

Sultt nat> grotom naljrobecfa nernó, 

Prwt SSottfom w |alar co bot t>am'; 

Sato firofa |a n&$ cpuftena, 

IDalafffcm wajnont fmutno pozowani! 

3aft mu pommf pri Komarne t)ame? 

Safic^ narofc> fam ffrije w fcudja cfyrame! 

<£ffte jt ti fpal — u| ti pracowali, 

Ha feba^ bar* uje w cirem * tebu poli; 

(Ejfte len pri twoje wicJja&|ali, 

U} ti w ogromnej fhijbc twojej boli: 

Si jt pracował, oni fi fpjewali, 

3la twoje bjet>i placom pożerali. 

Jtajia^ffje boli mu^ow tufyto inufi, 
Ke$ fd|awali jlowo narofcncfti; 

Si* jtrn ufajal mofolne fwe ruft, 
5Tecttil, nemal tejto fcuftojnofti : 

Swrfcf cfyljeb jeMi, trpft falid; pili 

?>a łeba, wet mi, rofc muoj roftomilt! 

130 

Sjafcm-ritmortttm.łtuojit nab fuoM, 

TV t»obad^ roffjotmidf; oni plafawali; 

Si* to ńeweM; a oni \t) t f)tobu 
Swojemu cjerni fmwtef obljefali; 

ii fe$0 nemoljel rojnmet jicf; reci, 
Stali ja Uba to boja a f nieci! 

Soto fii *ofc tnitoj ti twoji mu)owja f 
iKten j friceljo twój wef t*tworili> 

Si nati ftowefiLbjefcu JjrSinowja 
(To fej>a, febe, JSoJju, pofwetili; 

©ni frjejtli w tebe clowecen^wo, 

®ni fti twoje jafcro, yrwotenfiwo. 

©fi fa potil a obrabal role, 

H) mozolnej Satre len tam w poli ?iwi,, 
Siwot a ńebelbolo twoje pole, 

$ewefc>el# |e aj fcncl; ma tworit Siwi; 
3afo tmirnia wefn ftrefcoweljo, 

JWal* len pofcobn fcncJja clowecjeljo! 

5afti ofcplatn fc>a§ ttm finom |a to 

Se ma* narofcnofł, ^ fterej je fcnd; |iwi? 

ftema* pommfow, mefcallie, flalo, 

ii mmi* pre ńfdfj yanftwa, ńemaś niwi; 

Si b«8 rofce ni* pomnif a litera, 

Si ji a twoja f mu|om tim fciiwera! 

JDijttipili «| bojów |e 5iwat)la, 

ii męce fwoje $a rofc ofcpafali: 

ttj je ofcfrite — u) opona fpafcla, 
(To fii a boli fwetn ufajali; 

Swet nfajitje na męce a wini, 

ille #nlj ftifci jiwot, wuoltt, linii 131 
Sam wcliti Wilj — U ndtoba fyiawi, 

pmuje&el yvt$ ti meje ffifanuni, 
<£ffte jtm ńewjal fwet tej mttjffej flauu 

© fterej fwefccja fpift ja^rafttcne; 
3Te$ fwet welifim in«|om liflat) ftrojt, 

STfe|i mtt|i Wt() a tiflafcom fioji! 

3a werfm n> Solja, |e tt pofweteitci, 
Si, co wfttipiU t»o fIit|H naroża; 

Ci fc>siu>ermci hifcu o&efeitci, 

lUerim w narodmtf; praw&ad; je floto&a: 

Kta #olja prawfci filito po£ep*em, 

Ifccbnbu w yrof&acf; fwojid; oflifiem'! 

Wi ofwjetetn w ttarofcocl; mn}ott)jal 

do w icąiid) flu)b&&f ndtcbow jłojtte: 

JPi narotmofti fa^e} cttielowja, 

&o u> cfowecenftwe fctidja fweta ctite ; 

MotfuUc to t»i, a fcajte nam tabu, 

2it>o frjefi mhofc, ci im yadja ?rat)u? 

Powec vo6o|tta feftra parowa, 

Powec ti wfcottw pri Jfatmffej trafie, 

Solali |fat)a ta pomoc Mriftowa, 

KeS wajTtdff mttuucf; frjejtl w truJjfe, w jamę? 

3?eS frjeftl JSriftu*, frjeftt fa|al lulii, 

K&o frjeftt narot) pri fnajccf^ ofcfitSt? 

M ci w;frt'f[enja rofc naś ffejaffu|il? 

(To mtamo^bojttu wa|w fek pomału! 
(Ei ten po buAja cejłacf; ńe|attś|if, 

(Et tief pominą ctowecenjtwa ffawit? 
;Darmo fem tlact — bat mo w Ittfcjhtm djofct, 

iParmoli fjlawi na fwet juce roSi? 

9* 132 

2Daj£e mu mufccow, t>ajte lufcja t bofu, 
€id) mit neJjajfe Wen Ijo miluju; 

ii ttemilte (jo w cerftwem jeJjo ftotu, 
He& Jjo finowja werm ro^necujii! 

£o Ijamujete jeljo tmwśnufje, 

Ket> ntii fam JSutj £>al t bitu pofinutje ! 

ile^owotte mi \e f)o milujete, 

IPi, co fcawate wUfi be} naro&nofii; 

jDarmo mu }UU (joti flwbujete, 

He$ |trattl pre wlaft t»udF^<t wefcomojii! 

(f o je mlaftnejfije w fterej folmef wlafti, 
5afo naro&tn bit a jefjo ffafti? 

Slowaci jefcm wefom ofyromeni 47) 
Śjadajii ft wUfl f ale be} narofca; 

Satati ftoja — w tomto oflfjaleni, 

3ejmt ^raj je wjac jaf itaro^ flobo^at 

ftemajtic wlafti ani narotmojii, 

Smati djjceju bit yvi fafomtitojli! 

Tptwi weliti je jafott a fwati: 

SnUitj f fcuffe fmej Pana Solja fweljo; 
JDrwljń fa$t>eljo clomefa Kjnati 

ittuftś ?a brata a blt|nefjo tweljo; 
2\ievi )e } tid) twocfj jafon napfoilt, 

Si, co fwoj wlaftm' tiarom opuffili? 

2te$ w tuljem boji mra|śli na feba, 

SJowaf a SITafcar we fpolecnej wlafti, 

JSriftow letel Jjla* f wifofeljo neba : 

jDobre ctn wffedjhem, najmjac fmojim w jirafłi; 

Ćo ffe fa fna^i f rcfcw pri^nat bali, 

HeS fte ten Pana }6ton w tufaclj mali? 133 

StTitfi ttarofca! co fte podjopili, 

oc w narofcnofti Uff a f wlafti bije: 

(To fte fa t>«d;oni hfn yommli, 

Ktcrim wlaft prawa w narofcnojti jije; 

Zitjtfh fwoj ndrofc, ycjte caftt bufyom, 
M ot»jctt>ajłc na&c|enfttt>a riidjom! 

3ftefcajte je fa tije mwji prijlattui, 

©browffim fjrojtam na cefte f naro&tt! 

JTarofc je hj fu, on fa d;ce offawit, 
Po|rel tiijetmtm ofom na fTfotoDu; 

IPojni narodnje porobili wuclu, 

ii fcali Snoffti0 fcndju w fmrłt fcitoltt. 

IPttola f jiwotu j faM&a wiwjera, 
Stltit j forena jiwot Ijore jene; 

Jtarot) nad j doli na Jjer fa nfcjera, 
"•6l&ofo faje jatali (orene: 

£en taft jiwot buic film', ftalt! 

Jttert fa j ludu jaf j pramena wali! 

IDfietft pleffint, grafit ofcrofcilftwa, 
Sawinit ynfi, lifti tojwmttte; 

Sałecii ftare rani jofręciljtwa, 

omen ja fa w fweti cerftwe o&mlafcmite; 

Jfarofc fi po^re na ftt>e ielo mlafce, 
iSrfco jafafcne w narodów fi ratfe. 

£en w ttcfjto Ijrujofcobadj newinnemn 
Jtarofcit, pafcmif nefcajte otcowja! 

2Dajte mozolne, fcajte ritft jemu, 

Powera na wa$ f — wi f r jefitelowja ! 

ITa maffw fejbn pat>ne rofa j tninn, 
Sojowal Stowaf jetyo ja fownti. m 

tuiptewajh fa na fc^o ikrefH, 

IV tUtid) nefcoraf boi iaf janorem, 

ot n) fiejtacil wolif lofu trefli, 

ll> bot na |iu)ot fwoj tai namrjeiti: 

óc fwopd) wiaftnid) wtnid) miUlow 
&vapH, poflafcal ja fnudj mimhlowl 

Snadno je flitjJt refcii fcoJjatemu, 
MUń ja prace wifipd ofcmeni; 

iile prefajfo fUi|ii ńbofynm, 

T&Ux\ nepojnal wdtid) fcndjom ceni; 

j£ej nejnfajfe! xvi fte pnwofccowja, 
JOefti nowego — wi atcioUowjal 

do fti penije, mefcaflie jlate, 

(To fu nrafci, flu)bi pmaftU, 

Hafc t« wcUbul fterit ti| tu matę, 
IDi imijr, co fri| narofca nofife! 

Ifottara prijal wffcfwet So ronini, 

Cen w (uditcnofli ttoft fwi ffeSwir 

H| ńetti jrafca ffnjit Słowakowi, 
<£o fa fcojite wt Sio waci nafft? 

<£ifar Pan, jlati t>al fri| Ifoflarowi, 
3tm|acje letja ja nim lifti, Ijlafi; 

V) fajfcem naroże ft»o fa S5ofja boji, 
ii fliiji Infcn, jat mńt pewno flojit 

^latfte len fcrafja na prirofti fina, 

3afo Ijo ta mai cerftwo miplefala: 

5al fa mu lefft, jato Fjo ofcjtma, 

5afH I)o rafra Sjofcmtm finom mała; 

Sar on a) % matfu trpjewa neljofci, 
Pojjera na wa$ jato jjaf ffo&ofci. 135 

%ti<i\h fa * mm' famę} matce trapif, 
®n je 113 Ijcfcnt, u) je ofcjlawem; 

S)ajte fa mu } |łl Catri wofci tKpit, 
ilH &ol tronu, rofctt jtwaf wernt; 

ildj wejmite fjo ttMŚjfjej u) bo fffoli, 
Mbi nepafcet fcq flarej newoli! 

£c) <!;©$ rofce ni* a) M w fwatem tufyu? 

li ofcfcedjfti fr fclfjej po ńemoti; 
IDftnp tu naroża djranr, jaf o Swatem ^Dudju, < 

2tup«j fr fmfji a ftawaj fi filoli; " 
il&i Petrowja darmo iiefajali, 

MUti }a hba mth opafali. 

<&f)tin fr pamjafftt otccu* jlarowefit, 
Podaj fajfdemn pramtcu narodtt; 

3Snt> Jjoden ffutfom flofcodneljo weftt, 
Pi } nabojettftttja |tttm wjeri wodu; 

Sii5 werni i5o(jtt, mecnarowi, fefce, 
©twori fa ti fctidticnofH tie&e. 

Porjadef je tr| SSrate jtaś n<t Ubt f 

tt| fa pred fwetom mjac ntwifyowotiź, 

Sim fr pridfjtftaś pefio łebo ńefce, 

3afu djce* tafii fcudticnoft ft ^twori*: 

ii mi * Ubit tef, fde pafcfteś pat>neme f 

11) jlawe ci w IjanBe te&tt fa octneme ! 

(Sffłe wiffowte ,,(£redo" trntjt fwate, 

IV i terem lut) rofte naś, a tu fterem flona; 

JDerńne ono, ftere aj IDi mafe, 

o swojej biblie tsjjate a $afona; 

5P fterem otcomja flarr defonali, 

ii w poritcenftwe nam l;o jat v tedf;a(i. 136 

Som clowef, taf mi mffi powefcafi, 
i? frali mi cit tejto mej preDttoftiy 

liefc ma fc>o fffoli furcta nriftrajali, 
$>id) pon>et>omt |tl fejto tajnojii: 

ii w fftjepili mi frfcca fco utfefyo: 
$li|nefjo miłuj, jaf feba fameJjo. 

Som ctowef Slotiróf, łebo be} ndrofta, 
Jtem )iwoU f mni bitw, flawi; 

ilj muojmu JwSu t»ana je flobofca, 

ilj w mojem tofce maju ufc>i Ijlawi, 

ilj trnioj ma narofc fmate powinno fti; 
Wid Utii yvawo f pnjhtp fit bitnojli. 

Som f*eftan a tu wfifetfo ftowecenftwo, 

ID mojem fa fr&ri m jefcmtt uj fvtt> mem r 

£af ma ticilo moje nabojenftroo, 

Se font jaf t»«cfy fiebom fprjatelent; 

Som ftreftan, a to flowo u>f[etfi mjert, 
ID tmffi mej w jefcmt fjarmcnin mml 

Som fwetoobcan; taf na celej jemi 

Som fcoma, |tjem jafo w fcomacnofti, 

Znam ja ot) 35of>a cjet mi Winterem, 

IDerłm „fajfca fiu) &tijfa fwej wrdfjnojłt;" 

(Elowef, wlaftenec, freftan f ofttueem, 
21 lafce oD #ol>a na }tm pojiawem: 

3>e ja milttjem rot) mjac jaf cn|imt ; 

tEo ma jaf jinict; ncila prtroda; 
JlTam aj ja bratow, feftri a rofrinti, 

ilj w Slowafowi je frw a nje wofra; 
Preco Slowafom lwt>ja |a jle mafe 

£0, co zelotom n) newtttfate? 137 
Jiefc fcm ti<it> totkom tafto premijflotual, 

Pojal ma 3aitfo a) na %aworinu f 
Hit jefcert wa|m ftatec prorofowaf, 

ŚEam tta tej luce nafc frafmt fcucimt, 
Pri tej Pufcjerice w fole mlafcicf; fetfel, 

Itfmil a we fnacfj toto wipoweSel : 

J&i&lm Pane fme fi otwotili, 

JPjeine tajemftwo jtarej 3>ent>a4Defli, 
iWumie ńeme fa rojfjoworili, 

ii wratili fa j jfefcicfy wefow cejti: 
0eSna fa ejfte fnitya powaluje, 

3afo fjrtiwi ffarcef prorofujc. 

$arot> SlowenjTt, je ta ftara ffiilja, 
Sarnim puwofccom pifma naptfana, 

ilTnofti fa na nu jat na badjant hiwd, 
flcmd po|latfi a je rojtrljaiia ; 

iDajte jit fwja^ai matę tam fjattmije 

#o()a, w twari n> twdv tiplne ttutfenje. 

<£a|fa cujtttcom je tam ilbecefca, 
Same tajemftoo ta)$d fapitcla, 

J&terfa, ptmftif wtlo^t fa ftefra, 

Pc|nait>at, citał, ma f)u nowa fffela; 

ii| nam 35uf) ot) itej bo vut jlottniif yrtd, 
jDocitame fa wefftbt prettarofca ! 

(To cJoweeenftwo id ftoletjacfj JjlaSalo, 

S eemu wtmijflal fcudj preSittnie cejH; 

tTo ^atajette tam fa pojflafcalo, 

IDffedibfttuo o tom prijme fwoje jwefti; 

^iibiioioft fweta ma tam ntfojemftwo, 
ii w tom narobi fwoje ttcaftenjlwo* 138 

Swetofcnd; fcwojtt poljihal ytawoitt, 

3e£>iiM }a ckfwi freftanfftc^ fpojenje; 

jDruJjii }a Siaw\lid) narodów jefcnotti, 

iłbi mffclitoftott w nid) fc»al pofwecenje; 

2te£ fa prarooti tej ujcl rojwine, 

Swct prtjfce f febe — Iwfcftwo ofcpocme! 

£en Sweto^proce* pvttofo polji&iiju, 
Po(lefcnidj wcfow biiole a pofyromł, 

Ittere n> ndrofod; a citfroddj ffttirntitjit, 
JTa fcucfya froeta — |eprefe tifjont: 

Swate fveftanj!wo w tomto i&otjo*frofu 

Stojt jat prdttmif clowecenjlttm f botu. 

33efca ndrofctt, iUti w tej prawołe, 
jlebral pot»)cIa na fwojej obrane; 

J?e tn oidjfa prawe o )lwoic f 

Wdtja fit fterej prewd^i fa jtrane? 

2t!erd fa jUKJfyo cafn ndjopila, 

iJ twrof f«t»u na prefc pod;opifa! 

Jlefptte htoja! tt| je tw (jośina, 

Itownoprattnioft nam ceftit ottuortfa, 

Ii fitom m Stcltcdm — tt Satrt roSnta, 
j&cfptl aj tebe IjoSina ofc&tla! 

Itfjlan fcufia wenta! wolajii f)lafntct ! 
3af na frottanje pot (Eatrit bafntci! 

0anfo fa pita : co fa potom ftane, 

Ketf fa ten ł)vojm proces «| fcofond? 

ilo a ci newjes ? So btttf e Sen Pane, 
Start fwet, jafo jlart clowef flfona; 

Se^tnt ftandj fmetow fcttott fwtti, 

M> Uowimftwo fa }\m\\)a Iitojiwa fwett! <39 

£w f« otwort jefcno porwcettjłwc, 

Sarnim jniwo&com fweta ipeca^eite; 

łfarofci frgfeit met w nom ńhftenftwo 
Pofc Sweto=proce* tyro^m' Soroefrette'; 

iUe|ittii fcefcktwo „Bit" mcp itaroM, 
Safcrni t>o wlaftt ^ratt»^t a jlefco&t. 

IDfietfi ti łerdjt, fwole, frtntót, mwft, 
Ktere narofct w fwete ^o^ntfajti ; 

Su na flftecmcf; jaf IjoSiitad; ruft, 
3tfere ten proce* i>a(e pomtfajit; 

Cen ti preJjrojtte pogromi a łrewje 

Harofcow, |cnti ( foncu prawofenie. 

W tejto prawote prififi pocet |lo|ja 
%i f co ttarot>f 6o|je fii|ou>ali; 

2\ci }alcbiihi tfejtnt tuUo|ja, 

IV ftoletja fftiJjadj co po^namenaH; 

Jifefeo lato wlaft nowa utwotena 

$eclott>ecenftnm fcttbe jatmotena. 

Bud; Swetowlafcm |lo|t vo nej poflafct, 
t£i, co w timenja fwaiinad) utwotil; 

Stt>ete»navoi)it $wtvi )\A) $o wltói, 

ilbi jidj ?(o?fti( a wefom pretroortl : 

do w litóftwa ffolad; ro^fjal prjl tt)ffcmo|tit, 
£o SJowait rojeni froatu ottabojnt! 

11) fotteinadf} fwet: jacfte fa tiottu wef, 
Horefte wefow ofjanfi st>t|etiii, 

1P fco^jTcj pofco&e wftam | httftwa clowef, 
Prejme ulofyu fwetn naio)cnń; 

M tento Uowd ińtki nepomitte, 

W weciiofK tuwat feit&e fcomowine* 140 

(£fjramtt jetwott, tam w tej fwatej wlajłł, 
Saflafcom, 6«t»u mo}oU aj iiafje: 

JTajfe w;&td)anje, fljt, place, firafti 

OD|nm fa w ftaitod; fcudja, w boJjo=ljlafe; 

SITi jat t>tid)Ott>ja f poctam fcolettme 

2ta;ftid) fio rotom ra? fa objaunme! 

(Egtptcan ftedjal froetii ptramtt)!, 

^ólbcfe wettt luf, a Htman wojni, 

(Sitgficait tr(ji, Itemec ffumitt wtfci, 

Slowan f>ofpofcar fweia co potojm? 

2t tomw Slowan fca wjeru, nabo^enjlroo, 
Jtcrunn buSe mat w nom clowecenftroo. 

li fe5 jlarcef tat }t fitą prorofowal, 
IDwt Mfyi trafne nebom fa taljali; 

Prebral fa, nfmjal — a nam itfa;on>at 
Jta musów h fa w fculjad; predjafc|alt; 

SJli omracent — w tom jjawem jtalt, 
i? ncuufcam fwet pręt) febti mali. 

3a te$ fom tafto o prewratocf; fweta 

Prcmifikl, 3anfo fa tą w fc«d;u bawił; 

©n jato fcobre a jlowcnjte £jcta 

S fcobrowolntft wefi nowe flawil; 

Spjewalt f pocie Slowafom jnibamm 
3nnafom, ja rot) jlawno podjowamm. 141 fljefeń na tytoboó). 

@wjet mefjacfu \w grobowe łiffttit , 
Spja w nid) bratja poriibattt, lafjrabant 
Sraija | tiaffcj ronini. 

SITat flobo^nti nifloho&tn wja^alt, 
£e| JjrfctnjTe Sjdft matfit, wlaftmi matfti 
Powjajat ft tkfcalt. 

ID 6of ft $a wiaff, bratja fmeft }aftdi f 
„J5c| jlobofct ńjet ^tmota ant yrawtill* 
llo}p dlcni wołali, 

SITracna guli w ceto bratem Ijttalt, 
MU oni ?a otctmt, ja rcJiwt 

1U ofjtti jaf mitr |afłali 

ID pancjcrt fa w bej ftwattn ritcaft, 
„Peflo ^rafceom ! mi umreme |a flcbodu !„ 
ii fofticft jboDalt. 

10 fetiri ^Ittftt, w ftrdbt ^ttuifti pafcalt, 
ISraija bratom, porubaiti pcrubantitt 
Cepie ram wja^al* 

Sar |tm męce, pajt Ijkan pretalt, 
Prefcca j ttuart portibatiej | frn>att>eitcj 
Slobc&t $naf iuw}alu 

Sbroj preojtra, w ffurtne iiwe] brntcela, 
lltw \)0xuta | rojpetientd) |il ^oriicfd) 
Sutotp wlaftt fipela. 142 

jDtifya frafmś paMtdy t>tiffe po]aU, 
Sero fIobot>łta jwow foflt w fjlbofofH 

3afc fwate fcfyowala. 

3trtt> perlica w £>im eblaf fa jmefttfa; 
5 mracjen hmnefy w f)vomobUffn w JjromotrejTu 
Smrt (jrStrtfTti pomfttla. 

{Eu fti waffe, milt fcratja! mofytlt; 
IDi fte wlafli t>ra^ej pofoj, wi triumf* , 

Śntriit w fcojocf; dobili! 

Pre^c^ncj fa wenta ^ttffa ttafc Jjroti, 
JKc^fct ten łjrcfe je litera, ndfffyo |it|a , 
fiinter fniJja flofofri. 143 3$?tóatt»eE f SDttiatoe. Hi teito fcdfm, to jetf toerffod), fil pvcti; fbv dice 
toefeet cp gnamenaiii, tted^ ctta tento pvibatve$. 

1) S Holenim. Soleni Samuel btmali ffta; Jlfijfrm- 
fit, na illijame jro^eni a pcdjomani, fi ii 1 , i i fcwa» 
cat tri rofi, jafo mu) ticeni a priflafcm, fa^afel 
wibotni a majfter w fatedjifmomem winaucowa* 
m, jafcrntmi nuflafci pifffia fwafeljo, titcffcniuii o* 
lirami \t jimota, prtflafci } Ijifltorie prc£iiajfam'mt, 
wtucowal mlafce| a fcofpelid; taf, je 1)0 r«M q 
&me Ijc&ini pocitmali Strnafi rofom boi fteM|i« 
nu, ale jfci gorliwo pracował. Kecfo4tim)Ti fila*- 
jict boli cb|iwa tofyo u mer. ja mitomuifa 0?n ejffe 
na fmrtelnej pofteli ctłal Saf jafo na fancli Ijor- 
limo prifni btmal w f rafnem pre^a^ani: taf boi 
m obdjoSe milt a primeiimt; on jnal poucit, po- 
?a$tt, obmefelit, potejftt, a tento ctiljefcni |imot 
boi maajtet, fteri tificc tałjal. 53at* boi prerof 
me mlafti, pokimał cft |a vwota a po fmrii- si je 
m pojednanej pamdtccl Studentom mijamffid; 
milomal jafo ciec — jeljo reci boli pre nd$ man« 
na |imota, a narofca fmełjo boi jnatel a ctitel 
nprimnt. oemrel 1838 rofu, a * matfu meltfii 
Uttofltt naft nim itmorenti — m jefcncm łjrcbe fpc* 
iiwd. JJItij o iTfijawu mifofo |aflił|eni; pofoj pra» 
dfjn jeljo! 144 

2) t£af tyt pofrfttli ffttrtentt iltijawct, mtlence na 
pamatfit. 

Prtdaj efffe : tfrmiom, Swinarfi, doltnt Slttfu- 
lajtowa, ilidjacfowa, Jiodajowa, Swancarowd, 
Safr;lje f $Umbevtt, *5ornja SHijawa, Ifudntf, 
ilTocfctiłja, Semanja, iScpfac, ®«|tce, Płatowa, 
\^att>lou>a a t. d. (Etto na|tt>tjTa maju powafyu 
wjcftncfti, a fu jnafom bafnitfeljo bufya flowen* 
j?eł)o. 

3) licfu 1775. ipuftoffila SHijanm powoden, po tej- 
to roiffjel }dt)ubni otjen od pefara; po of;m, wo» 
janjfi tam bitujtict Si ab opnftil Jltijamti ! SlaJTtw' 
patent ot) Budolfa &ifdva ofloboMI SlTijanm od 
;dr;ou>anja tt>;jjTa. Mofit 1834 jnifel ofjen na 
fattienci pri wipalowant paleneljo, pocna od Sim- 
ffdlfa, !o, co bolo na — tam Somafificf, foftel & fa» 
ru fatchefii, rincf a) po iltiljalifa, w prudfem 
wetrę bolo na popol obratene, foftel |it>ou>ffi Jni» 
wecem — cfyram ero. #e fflfolit ta^fo boi widjra* 
inni — jffridlica pomodlą; ja to SlTijanKt domi 
w rinfii ra^cm jffridlicń prifrimaju. $\A) palene, 
palene! tiiffmi to -meno mas preto, |e spalnje* 
mefta, fcedtni, domi, ludi! JKedi to naljradja mi= 
jawiTe fotle, co ten jeden odjal ? 

4) 3anfo w bafnt tejto, jnamend bafntdfe^o Suńja, 
ftert bdfsn tuto |lo|il. 

5) i1ifjau)ffi pitlifart |nameniti cbd;od wrtń pla= 
tentom na mlinarjTe pitle. IV (Eedjad; fu jafo do= 
ma; ntnclji tam pomrelt. Itotfint iltijawffe f. p. 
iltifulcdft, j (Ted) pod;ad}ajii. Po frttffem trtdcatfu 
pttlifarom nafidwd wtf nowi I>albt Swlj! 1/15 

7) Hefii 1663 ufywitiMEutti a Catan 707 tiifct ? 
iUijauu, mnofyd) poffutalt „Wiła" boiftna Ufni. 

8) Shtónicfa na i5teknvje SHtjattrfa. 

9) SHśjawjTe paneitfi Hit welifi Patef fco t>łta fce= 
|ja fco rajfffonmc * Jjrnceft, pafcajńcu fpatecnn 
suot>n i wotyreljo fokfa Ąśfaju, fronii, ptfu?ort, 
naiepft nnfrapajii, ahi ptaj fcłł tt>;acne ; to je 
Ijef łacni a nefffotnn, fc&i 6ol cfo|m — tnne fa 
mile frajanfi, ?&a bit platnejfift pte wa$ nefcelni 
fatedjifimt*, a ta frafita tuelifopatecna moMitba: 
„Srfcce cifte flwot mi ó ^o|e ! af. M ta tawa 
(rafw aj pobo;ttel)o man|ela. 

10) ^lijaujffa wcfra bej.i t?o ditedfa. Surct Siwofi 
- jajtmatt mlaftencott* freftanffid? , f iUtid) biwali 

'3anicivi, -wojaci t&atni, fttad) ttcfhnow; ®tec 
tucilajffje^o £ifa?a jicf; ^fafirowal, le&o aj £ifa» 
tom Uwali n$fflj&ińu Weil fu flntci hetiiti — 
a rafct fw, |e )idj mocniti ftefianffi trpja. 

11) ®tftprifa; mstenje o |rcftlinad;. 

■12) £ine, ffawni ptaki tofUinftwa — jafo $0 
daln]anfti. 

13) iltijawa mi 30 mltnotp. 

14) £en pefni Ijaj, (fitajowe 6reł>t) luft, role, fte* 
re mijaujffi fat. Satiti tt)ja, mai itjcffci Jitman 
fftaj eu>. a HfTiip na iftijawe jnamt, ftert w pre« 
l/anfadf; ^a wjetu tof>o cafu, w fi)lod) emitent, fco 
Pveflfpo?fa oftwefcent hot a w ]alavi |cfnu(. 

15) W (ła^fttdfem }imtu, fcala Seta Batori na 550 
bjcwd ;amor&ott>at, preto, abi fa w tępiej ttwi 
)t\\A) ttmtwala a tola pefnejjTa; $>uf) ale ttefpt! 
na ff u tfu ofjawnem cljttena — we weYt ot> wU 

10 146 

djofcii jamurowana, t)ofonala jiwot Ijrjeffm. 55raite 
jatnef, po fnajowi pilarifowi jttamt. — tTematm 
jamef nat) IDaljom jnicam. — Srafclo, Ijrfcatt 
wrcfy nat> Srejcuni, 
|F) Prmm jemjfi pani, ^lojiti JITijaum u ffofcoN 
uej ofcci Śwajcarffej. 

18) IDenmt, jamef Swe l>ot>itti ot) Prejfporfa, ft)e 
SITorawa &e IDnnaja pat>a, tam wjefcli |eni woj« 
nu proti mujom. 

*) Jlofu 1844 Mietli tyrom t)o djratmi ew. t)o to» 
Ijo roljti, ot) Sam. Crofanfa; letel po nafc oltar, 
na fterem ofcrajil fiifef jafo orecl;, a wiletel pres 
jafttfltii ofnom, tej iiblijenja watffjeljo. 

19) JlTeffa, Surfom w llrabii meflto fwate; fam je 
pochowani SHaljomefc, Snrecft prorof, pnwofcca 
wjeri maJjome&anjfej, j f ref/anffej , jit>ou>ffej ba 
połjanffej plątanej Jtaj&i Suref je pcwinnen ja 
jiwota fwefjo afpon taj t)o JTTeffi putowat 

20) Knaji illijawffi, fteri ot) poeatfu Jltijawe jlii» 
jili, pripommaju fa tito: 

1. 3tnaj 3an Placfyfa, jliijil pri jałojem SITija* 

wi 1586 ja cafit grofa Hat)ajt»t Pawła. 

2. Po tomto fcol fnaj Paweł 

3. ©it&rej Korowi, mnj film', bic na fortelów. 

4. ©abriel Sebowic — fliijil 18 rofow pozo- 
wani pręt) oltarom. 

ID roftt 1645 priffjel t)o JHtjawi fnaj fato» 
licfi, fajal ewanjeltfom, ale fratft ca*; wratil fa 
ew. fojiel, jafo o tom fwefrci lift ot) fommisfirow 
fralowfficfj w Sof ai tma 2i=ljo Julia 1646 rofii 
witani, 147 

5. daniel Srman, } chtwi Sai>ecfej, powołam 
voin 1652. jltt|il 8 rofow pofc J?rant. 5fa» 
Sa|fct — potom ale na to}ta} toyoto ^em|tc» 
Ijo y&na, boi jtrje nrafcmifa ©ndr Srani* 
fa wiwefcent. 

Koftt 1661. priffjel p*#t fatolicfr fńaf Pa- 
weł Jtraiif | £ljinoran, fteri fi pripojil njefolfo 
patrow a * wojanjW pomocu natyanal aj opiltdj 
fco foftela a f ipowe&i; fcawal cefcnle, |e prijali 
wjern fatoiitfu, aii tat minitli (Srefticie, — Po 
tomto fltijili patrowja mniffi. Pater Perefterc 6 
rof. jliijtl. 

Pater Sile|i«0, ot) jDuffonncfy ;{>ojmfost> |a* 
wrażeni, rofu 1690. IDwa mntjfi, po ttdjto pa- 
ter ^Sajef, llafcojfmi, ilbraljamft 1690. 

Kofii parte 1683.fommi*fari£ofóliljo wratili 
foftel ewanj. a jłaro&attmt fnaj jDan. Krman, j 
£urej = £ufi boi powołani, ale toljo rofu nfiiipil 
fnajowi fatohdfemu. 

Hofti 1690 w Sototii pręt) Sw. jDudjom na 
mjefto patra il&raljamfi, priffjel fnaf JTTatej Sa* 
batta } citfwi ewanj. HamencanfTej wiljnam, ale 
fcobrowolue | iltijawi ot>effjcI. 

Koftt pane 1690 w tu nefcelu po IDawrinci 
boi JHijawcom ofc Hrmana, tgn fa$ Curoltidfeljo 
fna|a — poriicani H\a} 3an Słfajer, ftert w ne= 
fceln 12. nciniw próbu fu$ tet>i tato nencta fnaj* 
ftwa bola w obicajij boi fUe prijati — ale ofce» 
ffjel; po nom. 

Jfofw pdht 1690 |afe priffjel 3) aniel Krman 
{ Curej-fuft, a flu^l 9 rofpw; tu ale jafe ffr|f 

10* 148 

wojffo gtófa iltembetga djitent, a So fafftjela 
dad^tidfe^o ?aDam boi. 

Moftt p<ine 1669 na jeljo mjejlo ptiftjel €0= 
6taś Pettfo, flu|il ot) ilDweittu 1700 t. 1P ne= 
fcelw 1. JlDmentnu fa mtatii iDatt. Krman a 50* 
jial a| Do 1704. t. — UJ tomto tofti wipalena 
bola S)Ti jawa; pt£p<an powołani boi fco 3>ilini, 
na mjefto jefjo fa fcofial 3«n Stra.nff i — tofn 
1708 fco Sentce powołani. 

Hcfw 1709. jwoleni boi 3an Pettfo, |e So= 
botifffa — jlti|tl »o 1717. Itofn 1717 na Sita t* 
tina fa wtattl ^afc iDamel Htman $c fweljo mi* 
Ijnanftwa Ątnfyi vd} f flń)il 3)?t jawom fco t. 1729. 
Silili Srman wttdjto oftifcodj; ptenafiefcowani ^a 
40 tofow na JHjjawe; jafo fcofonal ttpft fwoj 
jiwot je wtffe ptipomentite. Po jeł)o f tutti otwo* 
tcni bola attifnlatjTa citfew (SwanjeHfotn w 
Ptjettji, a| po flobofci ofc 5o|efa II. £ifata wi» 
Dane. © tidito cafodf; fwebU fnif)^ pot> menom: 
„Pamatnofti Hibintyo." 

Po wifcanicJ) jlobofcaćf;, wiftawili fr Jttijawci 
djtam 1784. w ftetem naflefcujict fna|i jl«?ili: 

1. 0o|efi Paweł, IDrbowcan, ftatec pttfm a 
w|aem. 

2. Holeni, n| jnamt. 

3. 3an Śnie, IPtbomcan. IDtbowcanom jltijfja 
flTijawci: JlTaticfa fńa?, 2T«Hffef iicttel, 
£tjtenfa notat 149 $pva\vcotvia ©folt: 

JiP. 1595 Hettbr fffoli prwt boi M.M. 

1625 £auvłniiu$ ilwgiiftini. 

1633 Sltattin SITiflafifef. 

1649 ilfcam »oroi. 

1652 mUU* £ibovcam. 

1663 3an Paulini. 

1666 iWartin Kominef. 

1670 SITatiin Sopcciit*. 

1676 5an Jfóborcam, 

1682 Śtepan Stepfowic- 

1688 3mridf; oetnocai, Sitwai, poleredfi. 

1705 SWat. Soleit. 

1707 Samnel SłranffŁ 

1709 fflifislai mattnl 

1718 JHat. Krman. 
Po tidjto muf od; wttjniA) fffuol ńebolo; Itifc 
fa tictl w fufromnoftt, a taf ptedjowawal wjeru 
otcow fwojid). (£fjot>jemali cirfwi ofolite bó Prje» 
tr|e. Po wiDanid; jlobofcad;, boi ucitelom Sllijaw* 
ftim : 

1. Samuel Koleni, otec fpomenuteljo ffiaja -— 
icfyoto SITijawci jafo ftifmfjo frce, ale wi« 
bornego ucitela jpominaju 

2. Sltiffówic — opuftil Sllijawu dobrowolno. 

3. %afuhowic Paweł, Sfaltcan, | £ati pon>o» 
lani. Cento nccnt a filedjetni mu), bafnif a 
Slowaf wiborni, pilni a fwefcomitt, boi 6- 
fioba tirafcu ucitelffeljo, £en aj * Kolenfm 
boli puwofcca toljo, |e font to, co fom. — 150 

Śjal JSefjii! ptc Ijlawatoft njeftertdj opti* 
ftil, powefcom fwojej jtateenoftt JlTtjawu, 
al mai yvi botn ftatifyo otca a matfu, — 
man)eltu a t>jctft. 3afo mu) portiwi a u- 
cent (tal fa £ewttom na 5ama&e, potom w 
£e$lefce fnajom mafcarffim — a na £info« 
te jlowenjlńn, fSe aj w patiu fpociwa — 
3ef)c uboJja wfcowa a ftrotfł fu t)tfa J3o= 
fyu ! u| opatrene. !Sltf&a 8ufj fprawefcliwe* 
fyo! a t. fc. KDefolwef jil, ^nedf)al pamat» 
fu fcotreljo mena. 

4. PrefcmerfTt, clowef fccbrt a jlatecnt ^ Prje- 

tt^e powołani, ^omrel w fucfyotinad;. 

5. 3ati iTJartejftf — o ntm) n\)t) wacej. 21) ttcem fKtiatPct 3 Uppańtc* 

1. jDjuga Stefan, ewanj* tna} w Stalin, Se* 

nior iittranjtt. 

2. »ortf Paweł, ofc tforowfffd; — »«j"H)r. 

bowcanjtt, °* ec ?H<*m*łjo wcilajjfjeljo cif. fr 
cfrefnćfjo jlufneljo. 

3. IPtfTup %an, ffiaj na Sorfcaci j Porj afcja. 

4. Pan ot) Pantfow ^ Srejiowca, fftaj w S(o« 

wenftem Prawne. 

5. PorubfTt 1 łftfctttfa ffiaj. 

6 SKoefowcaf 3an, $ ttfjltfT, ffta? w Pejtnfu, 
ntu^ ucent a fiatecnt, aj Slowafom prajm. 

7. £altśf Stefan | Sreftowca; ucitel we lt>r= 

bowem, jemrel 1849 na cfyolem. 

8. ifcafef, ot) ilfcajTcw, ^cntr. jafo fanfcifcat 15i 

24) JłTejłecfo Jlttjama famo w febe je fffmtta cjajlfa 
weltfej obce, ma t)me fjfolt em. Ifadm ncitel na fen 
ca$ je 3an STTartejftf — jeljo -fin 3att je preceptor. 
XD oboje} tmjamffej filole biwa |afom §ę 300. — 
do je to na 9000 tifk tuijft ? (SrejomjTa ctrfem 
mama t>o 600 fcjetef.) iDjetft fopanicne ttcjemaju 
objfitnict! £irfem JITijamfTa abi pomoljla fcjetfam 
— ^fajtromala folat)« a oplatfł, toto fintfftottme 
|ebractmo urat)i nafje Ijanobtce — ale nejpomo- 
i)Ul Itcttel je mwj praftidfł — jeljo fcjctfatm 
|adjfa|anje je toibotni , — |jaci na ttamcnc et)* 
pomefcaju jafo fmeli mojaci. — lament fa g po- 
djmaht ot)bamttju. 2tt)o je na pneute, |e lepfft 
Ijaci fffolu mcafno opwfftajń? $eni obecneljo pa» 
fjenfa; v >jaci pafu! ID fopanicacfy, a jtce mfa|t)em 
Procejt mała bi bit jefcna jffola — m meftecfn 
ale filola Senioralna. JHijawm potrebuju pri fmo- 
jem obdjofce jttameft rect — SUijama ma fcremo, 
ma ljofpot)i! ®t> iltofcrt po Stjamntcn, nemame 
miśffjej flfolł emanjelśdfej. — U) w Sefatem rofu 
fteljuju fa ńbofje t>eti ot) na* — tam w fffoladj 
wjdalette pafcajń fco ruf oetmem a macodjam, fam 
wialnie ot> na* pat)aju cafto }limi priflat)t; — 
platime na filolt, na cefti, nemoce a 1. 1>. a ne- 
t>ofaf>ujeme cjela |jat)aneljo. iltijamct Sratja pre- 
mtj|Iujte, fmtlujte fa na$ fmojimt a nafftmt t)je- 
tlamt! Starajfe fa o fffolu Semoralnu! t>oletja 
mam t pomoct cirfme ofolite; potom wwifctte, co 
but>u naffe a maffe t>ctt ! 

22) Hntyottma jDefanalfTa, pot) mojńn t)oforjlmom je 
na ten ca* w Itoflolnem — ma aj pefne fniljt 152 

a; fapiialtf. Itfcowja fyolfu fii ucftelja £ait$f;offer, 
Xik}ncv f (Eernaf, Pifffo, SłTarfcffif , Sud;a-c, 5a= 
tfaltf, oaJjon, ff(a-^ajtt fa|fcovcme 40 ft\ fit*, taf 
fa fttpttju f ui|fi fifoljTefjo t>«d;a. ID rocnem fa- 
fefcmifi fa pre;jora fłtifyottma , vohi jTK&aju — 
fc«le|ttoftt fffcljte f?ore bcni, fńt> o (£.?amenod) n?t= 
ttaffa, fft«^ia £e &el>« fpot'a$uju, fcitdf; fwornofłi, 
ptlttofłi btót — a u>ffemo|m' ctl tt^idfjomawrtnja fa 
napomalja. ItMi Seniorat Spolef fettto potrorNl, 
a efłatnim iDefattatcm ja *t>|ot* pcrttcil. 5afo tt>e= 
ci . pri tomtp fpolfu ffeja: fo itefłramtemtt ftit)co= 
tt>i pontcame. Bre|ost>anja offerowalt na fm(jo> 
wntt 40 fi: w c. podobne fłatecm Wijami 75 jl. 
to* c. So |iiaf fcobrefyo t»«d;a! 

23) Hieni Wtiiaittci 5 SSWefieefa- 

1* Xt>ifFtDettffx fnaj ;em?t( it> Prjetr|t. 

2 M)ot)icfa fftaj u> Sarjeei. 

3. illalarif fnaj. 

4. I&cwan 3an najffarffi ffiaj tu Seniorat* — 

n>e iSfUKod). ttento łleftor pri caflid) ne= 
fnocadj hiwd tuefett pri narofcmd; pjefnadj}, 
a te fyorltttu $ioi#af — |itm fcceru wftottnt, 
wmicfi, a je W na ftucjid; finfon? w flif|» 
bddj yofiawcmd), |(affle na djftnefjo Dofto* 
ta w {Trnawe. 

5 &a\M fńay 

(). Sfldrif fitą}. 

7. J)ut»łf fftaj. 

0. iltafatifrefowct U\a)L 153 

9. Koleni SDaniel fńa} w Httlptne — gorliwi 
f Slcwdi, pritel mwcj biwali. 

10. Kofe* fńaj na JSTajocf;, pefne |a|1(u!ji ma o 
djratn nowij — mii| dobrej powagi; fffoda 
\z tam jafo na Patłjmo* weji. illuoj wrf= 
tenwif a pritel. 

11 Koleni Daniel fńaj m iSecfowe. 

12. odeuef Mcitel, 

13. Iluliifd 3uro nciiel. 

14. 5afubctt>ic Paweł wcitel na Sarwafil 

15. Samuel jef;o brat faplan w &abe. 

16. Sltattcfa 3an f biwali muoj faplan, w po* 
wftdni Slow. na IDrbowcod) djiUni, w Se= 
nici tva}mi, Śimonicom tt>ijJobodeni; jadr* 
ni bafnif. 

17. 3nrenfa Samuel, JTotar Suróludfi. 

18. 3urenfa SamneJ, fant)i^a% ff«l>aj rajni a 
nadani. i «♦ «*•*«• 

20. KoJt Stefan j ^ lftt £** 

21. IDrablica ©aniel ucitel m S5acfe, officir w 
powfłani. 

22. SltatteJTif 5o^ef ncitel a JTotar na Sufomci. 
23 %an jefyo brat, preceptor ilTijamffi. 

24. Kareł brat 

25 Pul Sdmmt, f jfiudenti. 

26. IDalajTet ©uftem, $ 

27. JlTifMUdfi ©aniel, £efar w Pudowe. 

28. SlTifulecfl Samuel panflfi uratmif — mnji 
Ijoditł, dobrego frdca, nje Jat łSof)u|jal flfia- 
jhti. — ©ba f« finowja }namif)o Stepami 154 

lltifiilecfeljo, Jfrotara }a 52 toti na Sttijawe. 
Sento mtt| boi w tirafce fwem pilni, pan* 
flma milacef, fteri aj fwoje ^afltt^i ma o 
ilTijawu. (£o ott pre& feba wjal, to pri» 
fno aj wimjefrel; len |jal Boljti! aj fe wpi- 
d;atn'm tibo^td; ! Ha ftaroft mawal w gra- 
nie fmoje poteffenje; u$nal aj en to: v£o 
ctn f to cin, na pofiefcm weci pamatttj ! Koj» 
fcilne fu$i o fum miflomtla ta, na jeljo po- 
Jjrebe jpjewana pjefen: Pamatttj^ć clowece! 
co jfi, co<5 bil, a co bufceś! Sa jeljo |iwota 
effte $wcUni boi jefcnofylafno — 
0an S|emtan, mu| mlafct, ale ipnofobm, ptl* 
ni, ftatecni a fpratt>efclitt>t } £tirej=£nfi powołani. 
29. Pul Paweł uraftnif w panftroe ltobur$on>em. 
24) JHorowej tanę | piija palenełjo pofflcj, clowefa 
na Sn jfi — tele — ftaffii morfcujitcej, }af)to}il 
Sftlj opatronmif clowecenftwa. Ha toJjoto ftoljlawe* 
l;o rot>tca lu&fTfej bjefci po fiat S&ftlj tiwod) anjelow 
a mecom otymwim. Spolef mjemoftt a nefcelne fi!o« 
li — w ilnglicfit wiftiiptl mmc!; iHatljew; w !!» 
fyrocl) na SlomenfTfw — oamofcntf, fat farar 3Di* 
tuittfft — °*ónvban ero. 'Sav. jnami y 5lbodi. £ito 
opomefcali boj palenetmt na fancli fajantm — w 
Hefcelnid) fffoladj min co ma nim, a mecom peta pre- 
oftfim. 5a nimi fa brrnili niu^i, fteri milujti clo» 
mecenftwo. 3ta>alo fa, tait> pojludjal, wctil, umai 
fonalo fa fpafenje ubołjidj! Dud; boi łjotom; telo 
nemocne! (iirfem Ijorela po fpafeni, obce wałjali! 
Hebe djcelo ; jem ofcpafcala. Hamejtnici bo|i, IDla- 
Sari frajin, rafccomja a prjatelja ttómt pomacaj- 155 

te! ;a!o|tme fpolfi mjernojti; wiecowanie clowe« 
fa, ftert poettf, ^ojna jlofcofcn tudja; a fca „(to je 
£ifarowa £tfart a co bo)ii)o %>ci)u"l 

25) „U)aj" U5iwa|u fcofcri SKtjawci na mjefto bo- 
Jjorwljaweljo fcuffenja, ytifafyanja. 

26) Sanft fu] pof lafcntce jafonmi jrja^ene, jafo « na* 
jja^owffe fpolfi. £afi fpolcf ftejt na Br^owej, 
pot> wefcemm witorneljo ncitela SttdEyiea Karla; 
Ba aj mali fcjetfi maju tam fwojti fasfn, fterej 
opatrowuica je yanna, fccera Snd;acowa, jnama 
fmela flowenfa. Sre^owam jttafii cept jfóowjltdf) 
tnterefgow. ©aj Soje! 

27j Co je ta poflafcnica pre t»jefft we IDjctmi. 3a 
fom t»al mojim fintom ittilanowi a iJleranfcrowi 
100 }l. wl c. fc$ praj bubu fricai roent, jefcen 
fa|fcorocno potaknę 500 fi. ftr. Hefc fcjeta jentjera 
fapttal wło|em fa wraca. 3>efat }laUd) jtrjefcra 
fa Sawa fet) fa fcjeta narobi. Hofcicowja yama* 
tnjte na to! 

28) IV itfijawe fii 4 tcdjl tj Hajftlńejffi je pitli* 
farjft 147 majftrow majiici — iJrtifule ma ofc 
Jfrant. l=fyo. 2. iTJafarjtt w^acnt; i!rt cfc £eopol» 
fca 2*^o majft. 14. 3 Sewcowfft najfłarfft — SSla* 
narffi -— a ©arbarfft. Soljatjft mdwaju, Swa, 
tri, taf fń poljrebi jlawnejjfje. 

29) (Eeft aj Kalenfcarom fco&rtm! Jtarofcme na Slo» 
wenffit wjacne Halenfcare fu : Pojorwtf , a Po* 
flafcnica. S&elopotocft je jnann jafo rć^ffirowatel 
a jaftwpca Sawm naroNtofti ; £id;ar& prefcttm 
fńa}, profejfor, weil jftet^aftor nowin Slowenjficfj, 
wtn| tajni, ucinliwt, |rofceni pre htói jeljo fpifi 156 

fii tnljefo pre lud, a Pofladnka oprawdiwt po* 
fiat) naroda: fa prifila na Slowenffo jafo jftedri 
mecer ; — (Titajte ludja ! 

30) Jtapi* na fat. djrame, obfaljuje aft toto : Sili* 
jawa rofu 1586. ;alo|ena 1621 Ho^afmi dobiwa= 
ii« f flobodu nabo|enjtu 1640 obdarena, ale 1660 
po^bawena. Heffwor doftamtc ffc&o^tt ?alo|ila 1597 
w tom ftdni pred Sw. Shtdjom Hojiel Sw. £ro» 
jice, pomocu P. Mada|di, femjfeljo Pana, w fte- 
rem fa prijlulpwali S«). a fajalo SI. #o|je — 
djram tett doftawila 1701. na prmiluwu f rafom 
a jlobodnej obce "*ScHant>ffcj. £o(jo cafu jlti|il 
jDan. Krman VII fftaj ewanjelidft. — 

31) £tto trja ftiajt utajali, ?* WfEa f narodu neni 
na jawade wjere a nabo|enftwu. 3natm fu jafo 
werm paftirowja fwojeljo ftafca, Ijorliwi milowm« 
ci fwojcj wjeri, pri tom ale aj jaftupcowja fwi* 
fjo naroda a pratelja ludu — bą rojdtlu nabo* 
fenftwa; preto fa f rum w porafcdcfj Jjrne, wd* 
|i fi jtd) lud ewanjelicft — fterim boli w burfad) 
ofyradem jafo murom, ©ftatna wjera, ftera la* 
ffu f nabo^enftwu a cirfwi ne^tta alebo nemo|e 
fpojit * laffu f narodu a jeljo yrawam jafonmm ! 

32) i*crdiiiand V. dobri Panowntf, ften 1849 r. po 
18 rocnem yanowdni, <&ifavcwi a Uralowi $. 3o» 
Refowi I. tron dobrowolno poftiipil, ojlawil fa aj 
w tom Ijlafte fedrowanim ludu uboSjeljo! 

33) H>. nedelu 18-tii po Sw, Crojtci hta 3 ©ff. 
1847 pofwatene boli nowe tri $woni ew £irfwe; 
Kftaj 3an Śulc dr|el fratfu rec pred jwonmt — 
w djrame wijadrit rsdojl cirf we ; Jtudewtt Se= 157 

mian UyUni $W ttafnń bafen ot) oltara o tir- 
cent iwonow. Preco fa nefcali tito reci wiflacif? 
3af tt>jacne fti tafeto Slattwofti! } thatftwa iii* 
tranjTeljo tam |jafcen nebol, acf olwef £irfero aj 
prtle^itoft aj poljoftinjtwo rafca offerowala! Jtfco 
6<?I na prfcine? 
34) SuUt # ^olubim fita;f?t fhtfowfa, |laf[tntdj t>a= 
tow fFuljajci. Sulef plni wjeri w 55ofya, spjemal 
*3irajnanci a Pofcfilawci mnogimi uwa^nemmi — 
w |alari tn pjefen: 3 proc fe ma* rtmititi, ó md 
mila fcnfie! Polubi boi U) neprefśraffeiu a po- 
fcjnej w So(;u mifli ; poflefcnja jefyo praca boli 
tito |acate ale net>ofonane(bolo mu to |abranene 
a ct>jate,) werfife, ffere * plajwafóm w |alari na^ 
pifal; 

Jfeocut }wonow Carmenie toni, 

Spcwi nąwucja po IDalju fcoline f 

yiewtict tatwi, jlje nif nerom , 

3tet> mtafct clowef umjera a fjine 

Pniwofc to fmiittii ale jafltijjem *} 
Safonom wlafti na neljo wit ceni l *) «£>o(ubt nebojotoal iprott mlaftt jtntnri STofodflj afe ja 
ndtob toe totaftt, pobla sftottmoprdftmoftt nunefenej, a 
tal obprafta jefyo bola nejaflujend. polubi objafon>at 
aj mna jafo .gmrbaniftu, tat je font na Ijrbelnćm fube- 
aj |a poftawent boi, prawe tebt, feb uj (Sulef pon>e* 
fent trpel ! *)]ofy(ab to pte mna w jiwote najfyrojftejfft ! 
3e mńa jabal polubi, to fa ftafo pobwobom ttd), ftert 
aj V^ nme pdjti; bolo to nńbno na jttbe 6 nim j ofa 
n> oto. &o mne, ja iieljo profictmu ob jebnoljo je jub* 
cow obpowebeno bolo; to ja jafo otec a freftan ja* 
mlcim ! 158 

§aft je Ytwot, wtttawi ntftdli 

^nefc fa tejfime, Jjnefc fa* narifame; 

©fre* lufcffeljo |tn»ota je mali 

Prcfcce ant ten fcocela nefttamc; 

iSnet) fi tfriffime, |e nam fwjetja for* 
ii w tet>i na na* le|ja Jjnifi f)ovi. 

5 wrifanum ftuefom Mime a |łjeme 

jDIa najfjej wuoli fonat prawo marne; 

Sami fi wencc na Jjlawi wijeme 
Sami cbifcli naffe fi ftatsame; 

3et»en poflaiM peumofi aj $ tapami 
IDtiifyi japaft pfotu a &it)ami. 

Pomoc nam j mha pofila mofcreJjo 

oafjal śijeme Pan J5ttfj fco&rottrot, 

©n fam ofccwfTi iprawuje fa^fceJjo 
©n n*ll na wefi co fwe t>ttft |iun; 

Bej jeljo uniole wla* f Jjlanu itepada 
JTa tojfaj jeljo flnnce fwiti, yaba. 

Ciftce lufcu be)i jwcfcaweJjo 

jKa|fct c^cc wifcet ofcet tn fafona ; 
Ka)*i fa tiffnc — !!! 

tDttc^to pofleftmdfy werffodj młotra^it cfyccl £»i= 
watlo fwojej popratt>i[; jafa to ^mtt|ttoft mlabital 
3af mnofjt mn|t w poprawad) Jjttif antt f fmrti 
fa 61i|ilv; Polubi bafnicftm fcudjom fmrfi fco oct 
IjlaSi ! 

55) P$ pttjatej flotowe równo fH a fcratrftma, fijro= 
mamili fa Slowaci } ofolja mijatpffe^o na Sre* 
}owcj f fljotounU tam fwoje |jat>ojlt, ftere fco j6o* 159 

tu jlolicnefjo pofcat mdi. <$>ttt>ortf fa }bot 1 fftnuli 
fa tam wijlanci j obct iiafftcf^, meji nimi &ovit ś 
ina} cwanj. Wtbowcanffi ; £utitwii Sutd faplan 
'•Slbocti. ^6owovilo \a na płaci ma&atfti; pofcla 
rottmoprattmofti rf^cel Sulef trccnit flowenjTt; wi« 
jłitptl werejtto — fotwa aU ti f(ott>a: „ilj nam 
Slowdfom fwitlo jlnfo (KoboSi!" (poflefcnje ja tfa* 
tot>!) wipowefcel, «}tiipi( prefricam, a yvw nej 
motyli Sorifom, fcobre nnftralji H)ice = 3jfpana 
<8>cfa9 Httfcolfa pottjit: boli w IjofpoSe emitent a 
jawrem. 35ortf fa wifloboMI fftafilittńm tifljnit- 
lim; SuUt mu) fjlecljetm, ticeni, pofcrjen jafcam 
boi Sc Homarna, fte iteotłfti&eiit mttcefcelmf, ja 
narofc w cfyolere ^cfoita*. (&f)u$obni ale filcdjetni , 
tniffljenftt narotmu a wtibec tuiffimt budja pofia« 
Si jaujati rofc SuUtowfti, mai w pojle&nid; bo« 
jodfj powolanje, trpet ja narofc. Itfilfo f jtrajti 
jtofcem a neunaweni na fftbeftlct , £«&. frafocih' 
a ffumm w jalari — Harel gorliwi w oafjrebc 
rrtattor, ©ottfriefc w Sławonii, WtAjal to Sefrmi* 
Jjra&ffn lefari wojanfft neoljrojeni nmofyo trpeli. 
3m?icf; w\&tnawc jato djwdkni ticitel. 
36) ftliiawa btifcc panratne mjefto na Slowenfftt. 
turban prorotffm ttsffenim w ilfijattKocfy |t»i na* 
fcejn fffa&al, prw U) wipnfli bejc poflet»iije. £a! 
fa a) fplnilo. S wcftfim nafcffcnim umilała 51Ti» 
jawa 500 Slowanoro j lOjefcni prif|1W), pocti a 
obete ja £ifara a naroS prinajfajtic SHtjawa jna= 
md je pti trone, a wiflanftwo jej prijate bolo ot> 
<£ifdva laftawe. Jfarofcneljo fcuidja jfrjejilo na 
Jltijawc fciwafclo, mlafcej jnijawjta gorliwa, a 160 

jnaim Semtan. JłTtjawa mnoljo trpeJa w yrefjan* 

fdd; ltiibo^eitffid;, mnoljo w pafce maSarffej gar« 

fci, ffce tifke ht$fht>a chowała; ale oljmroe tiio 

yrobi |htii|4ló jnaffala. (Kasfino) (Jjtarna iUi- 

jawjTa je jnaf £ncf;a SHijawt probnfcenefyo. Wiąl 

thni roM, ffere fa to powftam fKowenjTent wipta* 

cilt fii na iTHjawe: 

37) 1, iłtiiia l\o\ini 1 wfcoroa jnameljo fita^a ~g 

fcceramt 5u|anfu a iłiticfit. ID fcome cfyttóob- 

itej fejfo Sarepfdnft mdtualt a majit S(ou*d= 

ri — a wubec fa^i yvid)C}i f poMa mojito- 

fti ńcttiscft a peJj*fttnjht>o. UW i fit J<xfl«!)ti 

ma w i1TijattJ(Tcm yowftdni ; tam mała (jo- 

fpctu Jfafca nd?o£mi 5eftlt fDo, jifte tato 

ofoba |afUi|ifa cement ja ti obefe ftrdit, ftere 

w utefdm £e SlTorawt jtrpefa. 2>ent jej boi 

irabewam, a len na flowo 5efe«afa ofc ftti= 

canja refowani. — 5ej cfcwena fcofawdfrnd 

je fo cfśtjefcnć meno: „pecl't#ej itTartt/' «> 

ndrofce! Sin Samuel fhnif jafo offtcif ofc> 

yocatfit a| £o fonca £ pedjwaht. Jtc6 tafefo 

tufcoitn 11 e fit ndrofctt obete a jljt; nebojie fa, 

u) obffoji ! 

2. 5 rofrtt UWdjffowefjo - 3an UWaflfcf roi- 

Mar. ID prwim powftdm na cefteff Sttrca, w 

Ipńdjowt d)'tUni f w Śrennne, n> JJifre, w 

liomdrtie fpolw fcefat mefjacow wa^cm, & 

man;eiftt, fcjeifdtm ro^lńcem. Se njfjel fift* 

benici, to jafo nudnawa, fa fialo ytimluwit 

3cfendfa ; on, £tifdc a Stilef boli njernt pra- 

łelja tt>e wajem, ©n Jtnfacem Sitfefa na 101 

fwoje ńttatt pofyowal a i Ijtobn Soptowo* 
Sil; %a ftlpif pvt ttdtti napis na Sjrcfr, ne= 
majiit penami, Sal cJ;ljefc jato wa}ml 3at je 
fcnftojne ytdtdftwo w mfftafiil IV jmcfyofce 
Mufom priffjel jato wiła} nad ftnrttt fibe* 
tticttit ; man)elta ńtld w prtd^ot»e Je^o |am?e=» 
la ot) rafcojtt. iHttj dobrej powalji a fmelt 
id pofcntfani, Jjrfcoftu fpomma fwoje tva= 
penje, 

3. IDalajfef Htifilo, fin 3o?cfa, ffl$«j na fu?ef 

fttct, pri Scnict ranent, f*rt MiafowUidj w 
mhąpchnftwi pojławent, } hitti ofc Stifcatina 
Domu fa tmMtf.fi 

4. Jfofc ID&owjacfi, netoljaft' ale podtttu, welife 
o&efe prtnaffal, w fbjetdni %obvowohtitom f 
mnofyo t*obil, ale aj ntnotpo trpcl; — 5an 
JDfccwjaf fidjtar tu pomfłam fwolent, a Pa« 
tt>el fa tnifnacili. 

5. Jan SJTartcfftf ttctiel, |efnti familits majiicł 

otec, piami ot) pofyoftinftwa. Slowdci w jefjp 

&ome, fu jato fconta. Cento mn| pri Siwa* 

Mad) hiwal pticinUwi a ohdowawi H) fftolc 

hcve ;lafftm ol>Ia& na naroMtoji — 5e na 

SITijawe 'cffte wjac, w tom ofyikhu poctittnd; 

familii w meflecfn aj w fopankadj; wffecti 

ale ptipomcnut nent mojno. Si, ftett nefcoli 

pvi}hlwt Slowafom, Boli natyrimlitwci ja 

SRijattm w pd%c maiatffej garM. JlTijawe 

je potrelma n* narofcnom o!;lat>e fwornofla 

jmerna; potom fetifce Jllijawa oJ>e<, jafo fyora 

mdjowdl jDalfri to $iilj ! 

11 162 

38j ®Ut, ftere w potkani ijlawa na fjlattw fali, 
boli from 5łtijau>i a Srefcwej: 
i. JDrbowce, obce ititmata — dalaljtted } pocatfu 
nuffe 300 fcobrewolnifow. Po|ba»>ena bola 
tna}a a nciiela Hulifjf u, fteri mernoft IDrbow* 
canow napomdljalt. Dom SSorifowfft w c« 
Jjlafcc tctnfo ma |afiul)i preweHfe. — oajlufji 
P. 3. ^rebenfca o trata ts |alari, o wec 
cifarf?c=narofcmu fii fname; ia iifajala, co 
|mu|t(oft fenffa fonat mo|e; fe nfila |alara 
to fa jej ofłrowttpnofłt Sat imtfi iJorif ota- 
rci mlafcffi $ndmi jafo rapu a cfcfjofclrtm 
mu), pręt) pot&ftamm m rafce cif. jagrow 
jlit|tl; m boji fa Iren a ndrofc ^ojfjel po» 
d;a>ali wffeobecnej IPtbonKanja fii lut) na» 
bo|m a jmujtli. 
2. Krajne a Pofcfifatua. Sento fcobrt a nctimi 
lufc, ot) pocatfn fa pewno %v)al toljo: „&«* 
wajfe co je (£ifarowo £ifari!" Powftali fytifno 
ja tron a narofc, ale premnofji w |alari tr» 
peli. fZtdjto k> )aldvi pofilncajal a) fco fmrti 
IPiHo Śulef , a mmi jejidj bef najmenffjej 
jraSi ttJjar na feba £ufc jcljo reemi m jsaldri 
ro^orleni na fttafti fimota a fmrt }abiwal 
3 popramneJjo ntjefta poprawił frajnanffii 
rofcinn Stepanifa a feftrn iutSmifit, jejid;| 
fcom boi pnftreffje jiroti ubofjej; } jejiefy fco- 
mu boi jatt a pret> nimi fillbani a poljlam* 
fowani! Stepdnit, (£rfcel)Ti notar #e finom 
Śtepanom 2\a>pUnom f ticitelom oatfalifom, 
SHicfjalfcni Śtepanom, Jrararom fatoliefim 163 

premncfyo fonalt ;a wec cifarffo = narofcmi. 
jDomi Śfepanifa Srfcelffeljo boli a fii priftre* 
f}]e Slowafow ; — ale mnofjo U) trpeli 
3. Sifama *§Ifeetfd obec, ftera ofc pocaifti fco 
fcnca, fa (£i fara a narofc fa oljlaftla a wjfedfi 
a to mncfje nctcfti jmti|ib piaffafa. — Pr je* 
f?$, (Ćacow, a f, h 
39) ID bitce na • orja£i pritomni boli : iSttrban, 
Siuv, ifóaim&órtcf, Polefnjaci i]lorawam,Semian, 
Sudjac, Hotootni, Stefanowie, ^ttlitf, iłbaffi, 
Iburfowśc, Sttir Janfe, Do^nattt fajfo^iDalalT* 
fowja 3an a iUicJjal, Kowac, Koleni, T&aha, 
Gablf, ilTo^ratiJ, IDejfftif, IPraMiea/ Krupce atfc 
40} So|im ri?cmm fa fłalc , |e iieetii mit?, na* 
Jlitran, Slobofc>a Dan. tu Juifawe bjefcnej, fnajfTt 
urafc fena. 3eJ)o fcom wiwolil Suf) }a ofytanu, 
wifynanid) Slowafow tEam fa oetnttl 3nrfon>tc 
jnami Slowaf gfamtltu; tam obnowil iSnrban 
* utrapenti ale ;mu;i(tt Panf: co Snlj fpojil! 
©n rojfc>efil frśeo na Swoje; polowi: naroftu, po= 
Iowie manjelee; a tato IjrfcinjTtm fcttcfyom, neopu* 
fitm ta a) 8o fmrti, refmtt — fcjetfami ittltmt 
nefyofct wifjnanftwa gmuftlo fnaffala. Slobofca ma- 
Iii ma fftactu, ale weltfu wa|nojl na JITcrawe ja* 
fo mtt| uhni a ffledfjetnt! 
41) IDefeli boi wceer w prtcfyofce Slowafow na 
iltijawn; pre^aloftni po blUt na Pcrjafci! %>ct>a 
nafialo — bet>a t/m fna;om ew. tUii, bat w ne= 
wimtem pratelftwe |ili * turbanom pręt) po* 
wfianim! Sio waci 2 boja nftnpili; nam fa otwo* 

rila pec ogniwa bojom rojpalena. Pafcli mafcar- 

11* 164 

ffe $av$i na Safjorje, oljen, pttjłoffettje a fmrt 
neftic. Vvwi obete pomffś boli tmjawflt 3tlafo= 
it>iti, Sabttlkow jwd; ^KofJelanffi — ptefjuorfa 
frajnanjTa |laffte Cubttia wipakm. dropia po* 
weft, |e iSurban proti fafolifom wiftuptl, roffcu« 
d;on>ala oljen nabo|enffi, jełopo palcitsoji Jjroji= 
la emanjelifom |laffte Staro=€ntanjt{m — f afcujtl 
Ijo ?a m cafit JJefetwf, i^tof ni je tt>ojaf bej f a» 
|iie wojanjTe;; bolo to wfóno na tnnoljfdj 0at^i« 
fiodfp. ID ptói? 0ar£i na fjafyotjt, l«& p|M epit* 
fiem a Htnofą; 6e^tni fefefi na f;o?t, litują fco iw*' 
rnnol a grafit* id famofnofti letel na nasftracfy; 
me|t domactmt mncil |jal, tt>e fpofeenoffi $eftfa 
nejiftofa, jebuo flowo: a tu frafca a fjjfc! Sa?et 
boi ftraffftlo, Uowd efeleninebal fa jfibenic; clo= 
wef boi jefjo fjrńja, nebolo pritela! Pecitili fme 
co je fwet hą w>tń)no$i a pofcja! Sol to ohva} 
cafu otcow, ja wjctn ftifyanid). £nt> boi n> djra* 
me; ale j&ejfeni a rojpf tleni, moMtfba nero^rfa* 
la frfcco fflicene! Cento jmatef tnifli, mdj je pri- 
mluwct p?et» fletom a So^om |a ticf;, ftert fa 
ofceptali tf4?&&& poftenmofti, f?£aielft»>a a fmofidf} 
retottmtfow ! 2t£o fa nero|pamata j n& na Un 
Jjtojni wcfat po bitce na Porjafct ? Het) ntefalo 
Iirtfhttc na {jori, ! ;pttfłli ^eMnfi a meftecfa — a 
aj JSuf; fa o(;Ia{tl ttt fow, jtifajirfm ! jjewil fa.w 
hutce wiiaptn i premo|emm. ®blafi fa rojtjaljli 
jafo of)niw ntote — phu bleffts a frontu — na 
jemi bncfyot ftrelbi a frff; na nebi l)tomo}tmtf a 
a Ijnija! Puftofficim ^rojil: ntne pomffa! ro|«te= 
fanidj tejfit : bej wfile me, nepofjne fe t»am tvla$ l 165 

Po|jar Subini phmmiUj opjetal fa & profbu na 
oblafi; we wtUbnej f)tomovcłi lefela o&powet) : 
tieboj fe ja fem Ubu; f&ij malicfo yołtyiU 
jmocnim wd& ! {Toto fciwa&lo Jjfujofiaume utajał 
mi Sśilj pot) 5tott>o*mejTtmi ttwdjjt fa ffnt#ajuce= 
mu — ntanjelfu ntna n? uoci fca?mo Jjlafcajiku 
— $ t)jetfami w fłodclarf; matfu ftaru ufriti* 
mi, rojliicenemu* 3aiE st>tsvtffena je Ijnij otulana ne* 
be, nafc Sjnij owlafcu fwef a ! tato nefe Ijtuj u a fmvt ; 
tam U miioft a jiu>ot JKfce fte Boli bafttki Slo« 
wanffi; tito jhwK ttebeffófy |in>Iost> boli ptipitfi 
buUtmofii Slowenffej ! 5a fom ftal a japomenut 
na fwet; aj pafcli oci jl;att>e na 3awotinu, tu 
^o|I^t>tiii jafo fa mt jfcalo, jftaciu tatoru ft&ejfe- 
l>o! ale jjromi, tito (e^itnt boji nebom letici a 
jeru otrjafajuct ruttli fa fco ti&olja na £ef)otfi ja 
bojotsmrtt fiomnffimi tim ptimm otsfajom bo= 
jńtt: Jfeopatifftimć u$a0 ja frrotfu; malicfo — a 
ujrtfe timel S tafuto prefcmlutuu prejeljttal na$ 
^ofpottin a pofmeltl i^ftiipit $k ofyiiwtj ptti fr» 
a>ofafcu Pec ta otworena fola feden tnefjac, a bo=> 
la ^ojpalojyana fa)U im — j o^mund? celuftt 
witt^el nd$ boji anjel Simunic ©enetal; ofcfcidfilt 
fme ji a rjeflł: aj ipotuti pomaljal nam iSofpo* 
dm! €oto poma)U wi f Hm fa jafujete na fri» 
mUf wam 0^ ftmmftiA) ^obrou?oImfow ucmene! 
42j ®$pvawem Slowdci prrSemct: Sarton vid)= 
tar Jlacowjtt, Swatif, a bwa }a$vi; pvi $rajfta» 
(u SnUi a iSoittbi boli na rojfaj wtdjnofii t»i= 
fopani a ffanmo podjowani Pof;reb pvi jrraffta- 
fu tafto' fa wifomwal : . oddjel wojjfa, jefcenajt 166 

jło mu^ow , mttyi nimi flowcnffe Dcbrowolnktwo 
officiri — oiofil ffibenice fiftroerfjranmfom — w 
pritomnojli ©en. Simmtica a Duffejmctwa, Slo« 
tt>enjTi ojfictn jeDen po Drufjem — po tri rap |a= 
tali Do ffi&cnic — a) paDli, iriibali (a a napalili; 

— pri plamtni Drżeli prenifawe reci jrr ancifci, 
Paulini, SITinid; aDininiftratcr SrnatujTi — oDe* 
friie mttwć ida, $awinuU Do płatna cifteljo, po* 
Io|ene boli ofobitne Dq Dtuodj trufyet, tue 5raffta» 
fw fyotomnid) — officirmi floro laplatenicf), ljo» 
Mli fa tam aj flinj na md}} roifeli ńboijil Pri 
jperoe: ille prawDa preDce litjtane — ptątfynani 
Boli mlaDenci a paMi Do Ijrobu — pri cem| tt> 
ofolitid; DeDinfacl; fa u>i| u> dtt a lo. — iSorwati tn 
plafali, a celi tiftconu jafłttp boi poljmtti a roj= 
Ijalent. Sito obete fu pomnif a froeDef btdmncj 
naroDnofti floroentlej, na fieri fa naroD IjrDo oD= 
wolawat mo* ? e. JTatoD pofrebowal cbet : . ttepoffftur- 
fienw odjotmi, a jeft jej aj IjoDen! Pofoj mlaDen* 
com! Pofoj naroDnemu fmjereni 

43) onami nam wa}ni boli: JlTaticfa, ^ecfo f il?i« 
fultf, %uhfid f i&ttor, Jrrancifci, jDarner, Hwflil, 
SrDelfTi nctar J&ubinjTt, Stepanottnc, Paulini, a 
Jjrc|ni poeet pofpoliietjo IwDn, ffert trpel jmu|i= 
lo, a jafo oicoroja pefnicfi tt» )alavi jpjeroal. IDa* 
jnt wijDnc }c |alara mnol)i wfttipili jafe Do wojjta. 
jDobrowolmci fa memijtt ii Slow. fteri odjotno 
a Dobrowolno ftali Do roojfta ja (£ifara a naroD. 

— Soli to na pofpol ureni 3mtaci |e jffuol, me- 
|i ftertcfy patrja aj jDołjttani iltiftiltó bafnif |na* 
meniti, JCitDenut brat, ^5oD|a 3nrfo, JTofaf, Haj= 167 

watt at.fc. tafito mlafctci wjefcli lnt> pofpolitt nje 
len mlafcicl; ale aj otcow — ffcWdf; fcawali ta» 
fcom obce naffe. i . p. Wtjawa 300. Srejcwa 200 
^Ibofe 60, Ptjetr; 30, Wtbowe 100 w fcttt- 
Ijem powft St. Cnranjfe fcpanice 60. Jtoffelne 
^ IDafcowci 50 %}ince gotuje a fcolnje, po }d* 
Ijitbnem ofjni, w ftetem aj cfyram en>. i^orel 50; 
ticfyto fcowjefcel na iltijanm Slobofca faplan ett>. 
£tibina 30 £)e(towe 60 * ^Kapitanom SHafaWfom 
— - £oto jDobrorcolmctmo ropelilo fa w £rul)em 
powftani na twa ftlite fbori. obór jefc»en * iSur* 
banem a Shirom t»o fptnjełjo , |bor fcmlji iiet)* 
|om a 3anecfont ijaJjel fco fcolnjeljo Słowenia a| 
fe Jtotnarmt. Po ffoncenem boji fwefili ftobrotuol* 
nici pejletmt pantatm wtfat hicenja * Sontman= 
bantom froojirtt £emavtowftim w Preffporfn. Pri= 
njefli $ febu nje len penja^e, ale aj wifwefccenje 
wernoffi, fiaiecnojti a ufcatnofti. *) 

45J Slomaci wnni tronu, |jafcali narotmu Zytami 
na Slowenjlu — wibrali fa fjiifne wiflanftroa fco 
JPjefcna, ffce ofc 3afnofti (£tfarfTo = ftalott>jTej Ia= 
ffawo ptijaie boli. ptefcjhipilt fam pvefc Jtafcecfe- 
1)0, 3ellacica, Kajacica patriardju Srbjtefyo, fte= 
ri jtd) jafo rodtrnt witali a poteffowali. <£fjutno 
o tom naflft wijlanci obecni u^prawaju. 

46) Kufi, jRo^aci a pef*jaci ptifflt pre* 2HovattM na 
naffe ftrani, w Swatctinffni ponfcelef, tjafjli pre* 
£jeifcu>e 11 SHcjto, <Xad;tice fe ;Komarnu. Prefcpo* 

*) Sebui ofcunnuju bobtoftolmfoto 5 ne^otdbfu a ro^u* 
fttloftt; je njefteri j£)tefftU bopufftdme ; officttftwm ale 
a nutbec cclemu (£t)otu ceft a pofoj! 168 

mPcli nam |e $a fes** mefjace J>itt)c fonec tt>oj» 
tie; taf fa ftalo. Ptjfe fa, |e jtcfy prjffk> trt ffo 
pafcefat tific ! ©fftciti fit uhni a wltoni, pofpolt* 
ti naho)ni f itfcatnt a }i)omotni, 

47) Slowact w llljerffu fu Soljw|jai: na Un ca& 
ttojatt : 

Prwnt, acfolmet rojeni Slowaci, prtflalf w 
pcjlefcnjem vopifi f WlaKatom ; tte&ol to ale hifc 
pofpoliit, fferi |a Jjrjecfj yofldtia, fet> fa fcjetft Ho- 
fcścou) ofcefnanmju. Sito uj &c|f?odf;i6t p0nu fco 
Jjrotu jafo nepri;ittsi>ct naroża; tento ale nad 
f)tobt jejśdf; f wola : 51 em tobe i u pocfłwofii polja- 
nent otce tweljo! 

Hpxvft)i fii, fteri fa pti^ndwaju i Slowdt om ; 
to ale je wffeffo 1 co iirofcili §a naród. Ma tidj= 
to wola 5att : Sinaif owe mo\i f milujU mm ne jen 
jlo wem; ale ffuiUm a prawdu! Jlarod tte^ja^a ot) 
wa* len to, a&i fte Jjo na cefte Jtownoprawnojtt 
napomaljalś, łfeljoworte je wam je roae ś£irfew, 
nabo|enftwo, jafo naród — jKdo tiemiluje trata 
ftere^o wideł, So^a, ftereljo newidel fteraf m«= 
f e tnilowati ? a t. d, Mafcojenjtwo cifte a ncpo= 
fffwrnene prcd Soleni toto je ; namffUmowaii fr« 
rotft — jafo je navo% nap o$n fUni l JJe^oworte 
|e fte wi Kofmopolitowja (fweto = o&canja) ; M.vU 
fin* boi f)ovliwi milownit a wifwpifel clowecen= 
ftwa, ale jaeal e£ fwifyo naroda — jTr^e tento fiu* 
|tl fwetu — ja fem prtfel f owcem ^alftnulim | 
datmi ĄtaeljTeSp ; netti l)odno wjif d;lefc t)etem, 
a tętcl fftettatfiin, |oworś Hrijtst* ! SHadari rode* 
ni ftatecni a fprawedltwt — Slowafa, ffert na= i69 

rofc fwoj a rec brani — ctja a Ajwalja } ta to 
Slowafom naffim wijuawaju : ttbl fme boli we= 
Mi je wi bojwjete ja wajfu narofcnofi, nebolt bt 
fme bojowali proti wam ; majme a cSjtamne fa|= 
fct fwoje, a |ime w fwornofti! 2tt>o je na jawa= 
t>e tejto fptaweMiwej pofpolitojti ? 

Crett Slowaci fu flowom a) ffittfom ; tito fca= 
waju narodu fnilji a fpijt, d;ut»obtt naroża obo= 
(?acuju amenim, jeljo mtcfti oflafcnju tabu a po= 
teffowarttm, ja jiwot prijaft nefu obefe a jiwot 
fam. Safidjto obwiitJije fwet jato jrafccow , patt= 
flawow a turbanom ; fo bufce aj tmtoj titttl ja 
fettfo fpi*. — Si ale, ftetidj fwet tafto najimal, 
jacina ofcmettowat (£i{at v^ n > fnjom jlattm, ja= 
fo ItoKara, ^Sofcju. 
48) ii foljo* M mai lut) naś pofttattattffi ? a t. fc. 

Hebi jnal Slowaf, co t>obrt jeljo pratelja, ja 
jeljo ttarofcnoft t. j. ja jeljo tmdjott?m jtwot, flobo* 
bu a prawo obcanjle len ot) dwacati tofow, fo- 
nali, jafe obete pri fwej djitt>obe polojili, jafo 
otobowalt pteb fwetom a Soljom, jaf odjotno w 
yofl&nid) wojitad? ttjefli pnia a fitoi fmttt ja na* 
tob; Uhi to pojnal a powajil lub nah 1 jfjrojślbi 
fa, milowalbi fwojtd; jaftupcow a feba ; tt»|t»id^el= 
bi mwetni : ©fce fiepoffaftej nam toljo ^a Jjndfj !" 
<£tfjinct wijnawajń , je fonat a pofcftuptt ja na* 
rot> wjac iiemojno! do fa ja Slowafa fottalo ob 
bt&acdti totom f to aj Jltijawa na ftdifo ptipo* 
mina. 

Pręt) bwacati toti latincitta bok w fffolad; 
ItfjetjTa; ale ma^arcina jawtójae jej toto yanfkwo J70 

fcobiwata fa fce ffwol nafficłj. © flowencine ani fltdfju 
w fitolddj ttuejfidfj ! iltlafrr Slowdci mifowmci fwo* 
je^o ndrofca, jalojili u 5polef Slowenfli/' croicilt fa 
tt> reci materinjtej; łebo itje len fwetfft ale ant 
fciidjottwt nepalt flowenjtt. II) tom fpolfu fme 
pojnali boljatoflt frdfu a potrebu reci materinjtej. 
Knilj flowetifftd; nebolo ; co bolo, bolo cejTtcfj bra- 
tow tioffid;. 3af fftaj!nd je mld£e| najfa a lufc, 
majuct aj fnilji wibcrne aj nowini f cttdni ! Kt»o 
wifloim t« rafcojlt, fterń prinjejla „Sławi J)cera" 
JSolldrowa fco fpolfn jIoroenjTfeljo ! to proroctwo 
o btł&ucnoftt Slowanflwa! Spolfn naffmu na fa|=> 
M &en Pan prifrdwal f mai facje jdfent, fniljo- 
wiitt, jprdrccom, a mai meno „ttftaw", Palfowic 
jłarcef |ajli*|ifó Profeffor reci jIcwenfTej, fteri aj 
w porucenftme na Slowdfow pamatal, u) w tefci 
njldwal, a jweril ndincflnictwo Shirowi £ufceuń» 
tott)ł, fteri $ jttiimi ttubormmi pręt) nim mlafcict 
boi iprdwcom ńftawu. Siiir fa pofaetil narodu, 
a t>al mu pcflafc faoju ncenoft a ofrljofclanoft; po* 
Ijrfcel faetjTttm nrafci, a ftńpil fco ta|fej a d;u* 
fcobnej, ale poctimej a tuijłojnej flwjbt itarofca. 
Urefrndtfamm jjiftone } potasom na Slowanftwo 
iht }adjwaUl mtóef (lowenjTn, |e ja nim l)orje» 
wala ; f£e boi — Stiir fe ffuljaji ; tam bola iJfa» 
Semia, tant fjefcitta fadtentd ! ®n |welebowal fcn= 
dja a fr£co f prtfmw ofom poprowal na mrattmcji 
a rdjnojlt Slomdfou*, jefjo pnflafc |ocelowat fcudja 
mla^e, p»lno jl, mraumojt, obetowarooft o;$cbo* 
wala midfces flowenffit; Stiir jtdl me?i facjttm ja» 
fo £ifnr$»* meji Śpartdni mWtóttm; a prefcea no* 17* 

fil meno otca a milacfa. t&ffowami je^o tjaljli 
oci profesorom na feba, rifajucid; : Slcwact ftt ja- 
fcro filoli PreffporjTej ! Itftaw fajimiljal a to nem 
|iwot flcwenfff, ale roftli aj prace a ofc>pcri. Stiir 
mai diiwerntfotp a rorfleitmifow fjorliwofti ^6«r» 
b<ma a ^ot^lw. £ito tri Itf^ffe pofłatm, w fwatej 
mifjljcnce : „jime a timrime fa narot?" podali fi 
vufi a pijali fa w jefcmi bitnoft. 5ejicf; oMjoManoj!, 
fapjerauje feba, rajne ttHJłsipowanje werejne a ftt- 
fromne, frjefenje mlafce^e a Infctt w jabawad), w 
mahud) IjoSindd), fpifod), ofyniwi a jajimawe re* 
ii, flaffidfe pero, fjledjetni |tu>ot, to wjfetfo tt»o- 
rilo noau ftuet ttnifol nid;, taf, |e jidj jafo po» 
fwetencotu naroża — toerejna mjenfa, pofafcila na 
ftolicit Su&eri w naroże; jejidj flowo u> ttilat>= 
ffjem na=fcewj]"eifo fwete boi wirof fwatt ! Itftattri 
ja |aflat)alt aj w £en*oei ttcentm iSlawacfom, w 
Stjattmici jnamtm £idjarfcom a Sttljajfcom, w Pre= 
ffotue ilTnntjaim, aj tu lufmarfit. JUlafcel m ti- 
ftamod; bola w ttftawicnem fcopifowani, itje len 
mej i febn, ale aj * najticenejflfimi Slowani Ha- 
ftiffimi, a tato tt>;ajemnofł bola rofa na tnto fec 
Catrattffń. £af ńftattń tito boli naljrafca >a tu 
ttiwbn je Słoma! nemal nnśfiftdj flftiol narofcnid;. 
Prejjporjli uftau> boli jfowenjTfe iJtljeni ; ten- 
to £al iUiffionaroa? fnajaw a nciteloro narofcnidj; 
— 3 toljo pcfflt: gljaiwpfa, ilTatńfffa , &cfcra, 
Jttdfyardowci, Klimacef, £ojfo, Itofes, Sfobofcou> 
ci, *Óvo* f Hu;icfa Pra^fft, Śtiiroiwct, paulini, (£o- 
djiti*, Sftilteti, (Tertuenaf, Itofifadft, Slafcfotuic, 
^Srobononm, Kaltncjaf, Dofaf, i>ofltin|1t, 3anfo 172 

Kral, Ifoj, (lento , Semtan, Bortf, ^rattcifct, 
Warner , \4ecfo, SHaticfa, Śulefowci, BoJjttauomci; 
tam prtjali pomaf aitje fam Sttir, turban a '•óoN 
fi, a celt dtor radnie!; finom Slomenjfa. StTIat>e| 
w tidito uftawoc^ Ula tu ro&inttej prtbit;nofłi flo* 
menffej; to proftofrfcecne fcomace, tvd)ni „H0i a 
jafefyo aj $vancń}i it|tmaju, na mjefto jtufcenelio 
cu)if)o „®\ń" o&ttmernomalo reci jejidft; ńtle *«■■ 
f otiffi — jnamenali : ja fom clomef Slomaf a ! 
JWlafce| jlom. fatolicfa bola w tomie oljlafce opu= 
jtena ; fcoljanali to lilami prebttfcene fufromno, ale 
S pottfanim ! ttftawi nafife boli ofafci nomefio Sio* 
menffa, potom oftromi, a napojlefci pettmcftt pro* 
ii ma&arifomani Slomafom t)ro|jacemu. Weme^e- 
li Slemaci fali to fonec me^rne! ci fa ofcplatt ten 
japal ja fmatu mec narot)a; neprefcmiSeli mnoljt 
jaft fortec wąmń ffomenffe jabami, fcimafcla, jpe* 
mi, oljnime reci, bat na mifcom oa ti iatranjfe 
flali, Un &rjemajud fcobrt lut), prś mlabid) ©r= 
feodS; o|tmal! Uefc prijfli mlafct Slomaci fcc t£a» 
tjer; priffli jato anjelja | nnśfijelio fmeta, tta^ej 
trafnej buftiscnofli ro|fjemajtic. Sapalu bolo tre* 
ba; 5T?a$ari mśfcefi |e m llfiamoclj miliana fltcef 
rafcifafnelio ofcfcelenja Slomenjfa! Bar aj oni ma= 
li uflami, $faWłniit, tfcenit Spolecnofi, pentfe |e= 
manftmo, fnaiftroo, Biełu^ |afon, IDlaDu pvi}ni= 
wń f merejtu |imot a famo Slcmenflo ; prefcea jidj 
rittrjfi Ijitfef na Uftamod; omtual! 3efcnt fice len 
I pofmed)i? molamali: naco je jtrata tato? maflfa 
ptlnoft je. pecJtabojt; maflfa itjtloumofi je fcarebne 
nifam mwcHU fil tutdia mr^anjei 5afou }a m*= 173 

Sarffii rec je f«; naco wam je ta vd jlowenjta? 
2>nil)t fofctowitn otom pojjerali na Slowdfow 
mlabid) japal — Itftaw preffporffi ja pele*, ale 
aj ja inalń Sparfu tnajuc; Ijorlenje ja jlowenffu 
narodnoft ja odpór proti jafonom! laffu f naro= 
dn ja jradu proti Mafii l tratenje fa (TecSjś, 
JWorawsni, Srbi iSorwati, ja jpifnntje poflada= 
jttc! Uj tit wideli Slowaci, |e fu oni ta widoma 
tatranffa fofditatojt, fo Slowenffo w Slowenffu l 
Sato Ijrdinflfa powedomcfi oftrila wnolu jejidj; 
jacljowali wlajti jafon, maSarfii jnajtk; ale aj 
ten fcojjfl, prirodjeni, di a miłuj naród wlaftnt, 
n> frdci ofitifyajut. 3)armo letel ten twrof: fdo 
uejna madarffo', neprijde f uradu! ten jforimifil 
len bojajliwe duffe, wjac djljefc jaf o naród mil»= 
jiice. ttj djetfi flowenfte tna^arffi otce na% bej ct= 
tu ffemrawali, wj fa do djramow nta^arciua w 
tjerala, u) fa Sławi iDcera paliła, fnifyi fatolicfej 
mladeji od poffetiłcow trwali; tij (a ftnfowja a 
dceri fiowenffe ja rodtcow łjaufcii a fiowenffe ma* 
tti ytdlnat jactnafi; uj aj Slowdci fami, darmo 
je, «j je po nd$l wjdicfyawali; len mlabi (T«^j s 
ci na ttftamodj „^Sej Slowaei, ejfte najfa Sloweu* 
ffa rec jije" profpewttjuc — nepoljmttt fiali na 
praji naroda. Solo te w Ubi, ted fa dwoje ne= 
wrdane pof olenje ludt jjawilo w llfjerffti : maha= 
ton a panflaw ; w tedi, fed fa wj llłjerffo na 
%wa ta&ori defit poanalo. 

lido djec wtdet jafo Un jcemerein fwd mi* 
jjeral, pojri do Panorama „Kociirfowo" otwore* 
neljo ! iSrojne to boli cafr pre Słowa? a, a fotwa 174 

prorocft bafntf : „Wa& {Tatrti fa ńebo fali" tut- 
Ijlafil; «t»crślo fco ttfiawow ffowenjTid;. Pafcla 
po£ inf wbiciu mlafcejf jKowenfTa! ©armo fa ofc« 
wolawala tta prawo a laffn f narcftnoftt ; fcarmo 

v v 

ftledjetm iTTartim, Sre'r # tnefflaiti PfeffporfFtmi 
jaftdwalt ml&bc): fc>ajte pofoj Slowafom! rifajtłc; 
ńftawi jpwftli ! Stur fa Iwcil * junafi fwcjńtii w 
ircjtiiccj jime iPtinsjom o^djcfajucimt. Sapalifte 
pjefiie narofcnje, prcroie bafne, wrele rufotiffi, 
bola wiprawa wi^nancott) ofweti , japatom nd= 
roftnim prepafanicfy ! jDunaj njcfcl wmsfow fco 
tuiijnanftwa! Jf&obitti ne^pomemtlna to Kriftowo: 
lUipowefcit wd$ }c filol a t. fc. Ptitnifow po= 
prawił jDunajift prorof: „(To ffo wefii bltfómd; 
IjoMalo, }wvthc Sobą!" ^hoUi nam ^afciwemm pri« 
pominął: „(Sffte Sio waci |tju a b«t>u |il wjfcidft 
*e fiawu" a t t>. Stoletje naffe tento ortel cfc- 
ftifcilo, jtrpal pri nem %nd) proteflaniifntu — jljro* 
|ilo fa freftanftwo, laflo prawe wfaftenectwo — 
flje maSarffej mla&e)e. }a wrftewnift, fń fwefcfo- 
tuja f)vo}\uł)o tofyo Ętibunilu* IPiftnljali tu wla« 
jkncow fwojidj Sćcini a jDejeffi fpraweMiwt, ale 
nafcarmo ! Klejli ufławi, nje ale nculjajttdnt ja- 
pal mlafce^e flowenjTej. Jtowafom jtindcfint fHfja- 
nim, prijpt f pomoci ?mit|iK IDeterani, oftrowft* 
pni (£aplo wici, (£l>altipfowci, Seberini, "*6ofc|a, 
turban mnofytmi. — Stur w tom cafe }pifal 
friwfci a rani Slowafom jatate PaMt tiftawi, 
prijjfel rafc^na Seniorati, jtalt tam tij mtijt na* 
rofcii werm na ftra|i; boj fa wrutil fc>o (£irfwi! 
i£a}tQ fcojlawalr tirami Slowaci wernt! Slowaf 175 

fłal opiifteni, wlaf! ntu bok macofya, fylafcal otca 
we lUjcfrut. Sefciun S?iffaip 3ojeffi f Kusmant, 
(£fjalupfa, **i3ot^a, Sfur, turban, Paulini t ja« 
ttjejli friwfct naroża fu tronu ; 5erfcinanfc> V, lt?» 
ffawo wifliffel profbi flowcuffe. £o jtrpel 3o>effi 
ja tuto cepu, to je jname! lajla f na rot 1 u hola 
foruna jeljo ffefrin; cefta fu tronu pomurf, utr» 
tyanje protiwnifow a) ^o fmrti, jlatt Ijroboun 
napi*. Sffte ja $twcta jefyo fcoletel 0rel (lafrau- 
ffi na Slowcnffo, nefttet Slowafom na profbi ot>» 
powet>: Slowaci fu naroM Poflouil \a Slowaf 
tejto miloftr, a oljlafil we Spclfod; mjernefti, w 
fitolad; nefcelnid), |e cłj;e bit narodom. Saplefali 
Slowaci a j |ulowatila fila jejidj f bcj:m nafta- 
wajucim ! ©bmifjlane fpojenje £irfu>i Kalwiuffej 
& ifutljeranffu, boi cerftun olej w bejt narot>nem 
Cc, na cent pracuje freftanftwo w clcwecenftwe par 
flo Ijet, djceli wifonat mafcarffi wlaftenci w pmt»» 
fent ofam|em ; to, co maju rojljefcnut fregmi ne» 
fcotfnute, djcelt obfjaljnut fcnjefUiri pelititfe; co 
fa ma fonat w fu>at\nddj frfrci, w riffi laffi, to 
fa fonalo n> fonwentedj bstrliwidj w nowinad; 
politicftdj; a faf |e otajfa tato, ttdj najfwatcjnid; 
praw clowecenffwa fa ttfajuca , nepoffla } ł3ofya 
ale } lufci, nje } £irfwe prtprawenej, ale } jej 
ariftofratie naf;ltmej, nje } ptfem fwatidj ale j 
nowin; £e nebola na cafe, ncffla fweju ceftu — 
nefccjjla bojjeljo po^elntanja; a preto, jafo jablfo 
nejrele na ftrome wet>enja fccbrefyo, t»o nel)o| ne» 
|afufnul lut), jraje f pln?fti hfu. — Pamatnt fpi* 
w tomto boji wiffjel pot> menom Jttw*" ot> ^ur* Bana, nefcotfntttelncjt attitulow a butfya, wjcti 
ett>. Suty. faftdwajiici. Sltno^t powftali prott to» 
m« fpifu, nefcofttJjmic ale fcucfja jeljo, mratśli fa 
I cefti, a undelt tam co je ^Siitfcan. 

Sftatnejffje fpojenje fmitlo Slo&enffit. 5 m«» 
tetialu jtroffotanid^ tiftamom — mtftamilf ft Sio* 
waci naro&m djrdm Catrin — ncend to Spółek 
noft ytwid) łjlaw na Stowenfln. Sledjefm nfcou>ja 
zatruta mali to n?|neffene pre&fewjatje — ttl>ol)e» 
nut ludu tnif)i łacne pofcdwat, c^U4>o6nid; ale 
mv atonii) a ndrofcnofmtfflajucfclj ntla^tfotu w filo- 
lad), hą otylafcw na nd&o|enfftt>o fefttowat, a tońhtc 
ndvotini ptoot napontdfjat Catrin pot^ftal w £tp=* 
towe, pojlefcnai yamatnii fe^mcti fcr|al n> (Tadjtkdclj 
u fnaja iW&aitemfMjo, tUvi fa toto pof?ofthtfttt>o 
mnofjo ttpel. Sefcefo tam Maffltoc fcn>oje'Jjo omcin* 
ca ftce, ale jefcmej w\cvi 1 naleje a laflt t ndro* 
fcu utc^emu! SJIilo$ud;u teat ctoerilffafetmutje 
|namt ^6ofc|a, $a nim v cenili yowtfini^fyawi : 
Sdwodmf, ''Sut&an, tSafrai^ Sfrir J&tfc. a Ha- 
teł, iSolcef, (£od)!u* f ©erometta, Sfidtett, (Ifctf- 
frami, iTCatitfffa, Wa&lmfK, iraticifci, Plofftf, 
3uredt, Camafilotmc, a t. 8. — Soli lam aj 
nafft polttid, a u$nali \t a; Slomdci maju mu* 
|om, ftermt fltifft cejł a fctfa! Sitna w tej firn 
fafcumeneljo owjalo to Hriftomo: a fcufce jet»en 
owetnee a jefcen pafti? ! IPtoelo fa %am 1 je jpe» 
djetnd nej mratnd mitola je Un materiał, s | ftereljo 
fa ttDorja fmeti nome ! wifcelo fa f |e Slott?af md 
mlaft nje m penjapdj, \)va^bdA} 1 to ecelt ale m 
frfcct mu|om jlorcenjffdj. Sola to pojlefcmja febni* 177 

ca Satrina, a pofleDne sijnefenje bcfojfo, ahąoi* 

lina -bola btiDńca IjofpoDa jefto ; a tn u) feDjacim 

fpclu thipat na Dwere newiDomi Duety wjc! n : aj 

pohiD a ne Dale, woiajtic. (Tadjtice heli Zkxu}aUm, 

(De fi pcDawalt tuU apojftolowja naroDa, na fri« 

jnii c.eflw tyrejneljo ftolef ja ! ItDeril jtuon jloboDi 

narotjom! a Śilitta |a( Dinwe fu cefft S3ojje! wi= 

Dela 'fóutbana a Stńta $ junafi tTatranjftmt, 

nje jen ntecom Dnd;a, ale aj fhecom ocelottnm 

ptepjfaneljo ja naroD ! — 3ŚDc (i j ntó ne|jat)a 

Dojtt fmjatecneljo Dna ctttjoretteljo Caitina? Cara 

mamj miDet objafjc fa mn)ow j Jtorintitfej cejłi 

fa tńdtiwfiid) i jafojio miljnancow jlattmi fnji 

jafhu ojDobemd;, — mamę u>iDet jejid; tani j 

boja I jalara — marne ocwt edele Slowafom na 

poytpnid) mjeftaefy citani; iftwDńne oltar tujbi 

ftuatel a na nem Dutnajuci japal poftt>etemcl) 

ffDct uijow Do prace narofca Ijńfno fa Jjwucidj! 

Pot) / fwifaj Den Catriita ! oDfrijeme fi fnilju 

jjawefa na cefłe ftoletej, a Dccttame fa, ja! fnaj* 

ftwo KjDi ffalo na cele ofnDow clcmeeenfhaa ! 

©tcoja nafft trpeli ja rojem; mi ja natoDnoft. 

Stm ja rojem roPrefiporfrt; Sulef w Komar= 

ne Dpnal ja naroD. ©teom fa jatroarali flfoli 

p?e em, nam ytt na?oD. 

[oroaf Dal pnfirejf je (Tedjoroi jliljanemn ja 

rojer (Te^i prijd Sloroafa ntrapeneljo ja nd= 

toDn. Knaji njejli terefyn * tttDom pre rojem; 

njeflfpolu ortele aj yrc naroD. Swanjelici ja* 

twdi uftawi rolaftnej mlaDeji; JKatoltci poDa- 

roaliufi w naroDnofti *5laroi cbojej cirfwi tin= 

12 178 

jac yo jrtnoie, luhiju boje ja wjern; fpraweDltttń 
Dndfjomja jatracujn boje, jalare, ffibcuice ja \\&* 
roDnoff. illerte fa riijnt naroDowja wlafti, ned; 
jmerna preDbefjne Jjrcjne ftiDi petomftma! ilj 
S(on>aci fń u\ tu, djcu jti a buDtt |tt n> Jfonmo* 
ytipmoft; djcit fa oclowecii a w ytoctfci naroD* 
nem Drjja fa praw Uotochnftid) ; a na to wffetti 
be|je a ItiDffe jafont cela Swtopa a ciotwcenftnj© 
Da fwoje: iJttftn. 

prejiawaju Dtfa Sofjit caft f fDe faSlowaf 
cDejndwal feba — pojrife Do nowin ci jIot>enfTt Aj 
lx ncmedftd), nnnDite mena cfttcwiipnid) obran* 
cou) narcDa opwffeneijo; jpojcrujete jaf nuffii* 
yujii na fwetlo i)lawi yveb tim nejname^rarcofit 
natofca na feba benice. 5af IjrDe Dało otoeDeen/e 
ja naroD Jlat fńajjhuo j S^encanffcJjo Pwajja tu 
lutowi yc|jar Kttcinimu Dani! JfDo^teoj pri rect , 
Pongvaca, — Siljle^o fraforecnifjo a jrcfy! 2TDo 
jnal prcD tim hotliwćip jaffupca Slott>ei ? a ^ódn* 
tidja? fDo prijmwcljo liucinifyo? KDo farteffine- 
tinawenetmi dławicowi f Kojacefoun f iajfctvi f 
&f)dupf3wi f ©jlroludEńn, HanDotirnw, Hftortno- 
mi a nsttofjemu iSranifcun — naroD fentcimu ! 
S jafu lictn f wla^e prittutalt Slotci wiś* 
ffje fffolł na S(owenfTit ! 5afa naDej yuw juna* 
focf; na SemenifTad; ! nentlij tcto nefhne rti* 
fojemjiwo naroDnjeljo jiwcfa a bnDncnof ii foto 
nęci; objiuu newlaDmdj, ^ofrltti Diifajtc, jmitjt 
djiileftiwidj, oboJjatt cfyuDobmdj, pcftawm noljt 
ffefajticicl;, jpanrata yodftbuptcid), jaljai pofme- 
waca, yefmelt a naDĄne naDantcfy, pcffi naD- 179 

flfemdj, imt|ow, \tn\ 9 mlafcencow, panni, ftatcow, 
a cdi narofc omeje po|eljuamm ? (Eifłe maju ti» 
tmjlt ftatecm Slowaci, jejid; Ijejlo je: 5$tt^ tuła* 
pi wctni, ctttel fa^eljo naroża a wjert, ojfcota 
frajtni, pofcpcra trenu, milottmtf panottmtfa, a 
|lu|e&ntf 6o|t ! cii jejid) je freffanffe clowecenftwo! 
ii f&o powa|t, co fa fa fratft ca# wtfcnalo tta 
Slou>enffu ; jafo fa fen i len prefc njefolft rofi, 
lat teceno ofc> akcent japocałt |iu>oi narofcm jmo* 
fycl a fofaunl: ten o cifftdj limtjlodj Slowafa, j o= 
tyfatm na wiaft a tron — o bo|jej pomoc* na je* 
i)o ceffad; w podt;ilmoft nepafttte. Bnima nim je 
cpuftcncfi; ale aj wjeta a nutrwaloft Slomafa. 
SITi ftce fteri jijeme, nnfctme len rano narofca po 
hwawid) prąd} fwttajuce ; 3anf¥t fc>en Slon>en= 
ffa a prawe polofcnc, bttiu wtfcef u| len IjroH 
nafjfe; }UU wef na$ otnonu a pojlafi Pommft 
ipracfyniweltd; fhtow wcttńdj ©to J&oljocljwfle a 
wef l f oMo|ene fu nemluttmaifam Sufcucnofft ! JHi 
jtjeme w priprawad; t wefom lepjfim, a fcojilt 
fme u| muceMmfow ja narofc ; fco|ili jaf mttotjf 
3ltfot>ent wtdjat^a na fwetlo a Saul na Pawia 
fa mem! jafo floiucttfTe 5tintwe jactnaju cintt po= 
fanje! i1to|ne, |c ponefeme efffe dralje ofcete ja* 
fo Slowaci, len |e nam to nenafufci }dfon ale ni= 
ftlenfłwo ; fcufcemelt trpef, fu je narofc fwefcef to* 
\)o 1 co, ffco, preco, jato frpt? Slowact wiroffli 
} ftethijłwa newolt, beru fa f flolu Hownoprawno* 
fti, jafo o&ccnja na fwet fuci a fcefctcowja prawo* 
rownt. 2iten narofc je fffajbtejjfi jafo fen, fteri je 
u) na cefk jiitJOta peftawem, ftert mi tifhiita* 180 


I 

002 378 292 3 • 

bej butncnofltl M taft je aj nu^ v . .w^w u ^ - 
jfte ne|U, a preto ma, tno|e a fcnfce |if! M w 
tejfo na^eji fonenn idfm moju w pofojmdj iira» 
t)« fjofcinadj ufporenu. £efca Sllijawa,ti mila fo» 
Itjlfa mojego fcetinftwa, jafo fńaf pvc)ci)\\amam l 
€10 mi ofcefrita trafni bo|f fmet, m twoje} fni* 
je moje meno ffoji, twoje wrjffi a wofci Jjrawali 
fa mojim cfylapcenftwom. Cwoji nciteija nfa* 
jali mi ceffu na fterej ja jlojim. S piatom fom 
ta cpufiial jafo mUbenid, * rafcoftu fom ti jlii= 
£tf jafo faplan , a wcif wtutnu laffu fwetut o 
Cebe fpjemam. '*óotind& Hi pamatft a Ijofcne So= 
Breljo mena Swoje tifice. Prij mi fca? tento, fteri 
Ci ja menom finom Swojid) ptinaftam ! JSufy ofln= 
J>aj Cefca, a po^e^namaj w o&djofcodj, fcoma i na 
eeftaefy Cwoje tiftce, a fet> na# tu nebufce wjac, 
fet) fa tifice Cwoje na folni ftlp }mmja — ned^ 
je SITijawa w pamati IDecnej ! ! ! LIBRARY OF CONGRESS 

ii II MII II! I MIM ii ! 002 378 292 3 %